Разширява се кръгът на роднините, от които може да се иска съгласие за даряване на органи.

Това предвиждат промените в Закона за трансплантациите, приети чрез изменения в Закона за лечебните заведения, одобрени на първо четене в парламентарната здравна комисия.

С промените в Закона за трансплантациите чрез изменения в Закона за лечебните заведения се цели да се увеличи броят на донорите у нас, особено по отношение на чакащите за трансплантация на бъбреци и черен дроб, обясниха вносителите от Министерството на здравеопазването.

Към настоящия момент съгласие за донорство на органи дават съпруг или родител, дете, брат или сестра.

С промените съгласие вече ще могат да дават и други роднини по съребрена линия до четвърта степен, включително при родство, възникнало при осиновяване, но не по-рано от три години от осиновяването.

С измененията в закона се въвежда и кръстосаното донорство у нас, както и трансплантцията на матка, като иновативен метод за преодоляване на репродуктивни проблеми при двойките.

С въвеждане на кръстосаното донорство неродственици ще могат да даряват органи, когато се открие съвместимост.

В момента донор на органи и тъкани може да бъде само човек, който е съпруг или роднина на реципиента по права линия или по съребрена линия до четвърта степен.

Тази публикация е част от ежедневния преглед на печата на правна тематика

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви