Върховна административна прокуратура (ВАП) възлага проверка за управлението и контрола на водовземане и ползване на водите от язовирите „Жребчево“ и „Копринка“ на министъра на околната среда и водите. Образувана е преписка по сигнал от Българска федерация по риболовни спортове и граждани на Община Нова Загора.

В сигнала се излагат проблеми, свързани с намаляване на нивото на водите в язовир „Жребчево“ поради системното му и неправомерно източване за частни цели, също за липса на разходомерни устройства на входа и на изхода на язовира, въпреки дадени такива предписания на МОСВ.

Сочи се и че са отпускани количества вода от язовир „Копринка“ за напояване по направление Стара Загора, но същите не са били оползотворени по предназначение, а за други цели.

Проверката, която МОСВ предстои да извърши, следва да изясни всички въпроси относно данните в сигнала, свързани с управлението и контрола на водовземане и ползване на води от посочените язовири Жребчево и Копринка, наличието на незаконни действия в тази връзка, както и реализация на административна и административно наказателна отговорност при установяване на данни за това.

Констатациите на МОСВ, данните за допуснати нарушения на съответните нормативни и други актове, предприетите мерки за отстраняване на нарушенията и последиците от тях, както и наложените санкции, следва да бъдат отразени в доклад, който да бъде пратен във ВАП в най-кратък срок.

Тази публикация е част от ежедневния преглед на печата на правна тематика

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви