Премиерът Бойко Борисов е възложил на Главния инспекторат на МС да извърши проверки в няколко институции, които продължават да искат свидетелство за съдимост на хартия.

Проверките са следствие на сигнали и оплаквания на граждани до специалния мейл, създаден по инициатива на вицепремиера Томислав Дончев.

Така под лупа ще минат процедури в общо 5 ведомства – социалното министерство, Агенцията по заетостта, Агенцията по лекарства, Агенцията по горите, „Автомобилна администрация“.

Резултатите от проверките ще бъдат представени в доклад до премиера в срок до 30 април 2018 г.

В Агенцията по заетостта ще проверяват проекти в бюрата по труда. Изпълнителната агенция по лекарства пък искала свидетелство за съдимост за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека. Изпълнителната агенция по горите е искала документа за сключване на договори за добив и продажба на дървесина с търговци. В ИА „Автомобилна администрация“ ще се проверяват процедури за удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.

С промените в законодателството от началото на годината отпада напълно изискването към лицата с чисто съдебно минало да представят удостоверението като доказателство, а администрациите са задължени да установяват данните за съдимостта на гражданите служебно, без да се заплаща държавна такса. Мярката е част от дългосрочния приоритет на правителството за провеждане на административна реформа и подобряване на обслужването към гражданите и бизнеса, включително чрез премахване на изискването за представяне на някои от по-разпространените официални документи на хартиен носител.

Тази публикация е част от ежедневния преглед на печата на правна тематика

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви