Председатели на съвета ще бъдат зам.-министър председателят по съдебната реформа Екатерина Захариева и представляващият Висшият съдебен съвет.

Нов съвет за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт ще бъде създаден по предложение на Министерския съвет. Предложението е публикувано за обществено обсъждане. В новата мегаструктура ще влизат:

1. председателят на Върховния касационен съд;
2. председателят на Върховния административен съд;
3. главният прокурор на Република България;
4. главният инспектор от Инспектората към Висшия съдебен съвет;
5. председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
6. министърът на вътрешните работи.
7. министърът на финансите;

Новият съвет ще заседава веднъж на шест месеца и заседанията му ще бъдат публични. Ръководители на съвета ще бъдат двама съпредседатели – заместник министър-председателя с ресор „правосъдие“ и представляващия ВСС. Това според предложението ще гарантира равнопоставеността и независимостта на съдебната власт. Заместник-председател ще бъде министърът на правосъдието.

Новият орган ще има не само координационна функция между трите власти, но също така и съветническа. Първото заседание на съвета ще се състои до два месеца след създаването на органа.

Тази публикация е част от ежедневния преглед на печата на правна тематика

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви