Без дебати парламентът въведе на първо четене днес до 15 хил. лв. глоба за скрити доходи в чужбина. Санкцията се предвижда с промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесени от Министерския съвет, които мнозинството одобри.

Става въпрос за доходи, за които няма основание да се прилагат международните спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. Ако не се внесе данък върху тях или ако той е в по-малък размер от законовото изискване, санкцията ще бъде до 5 на сто от невнесения налог, но не повече от 15 хил. лв.

При повторно нарушение глобата се удвоява до 10 на сто, но не повече от 30 хил. лв.

С промените двойно се увеличават и санкциите, ако се възпрепятства проверка на приходната агенция или на публичен изпълнител. Глобите за физически лица ще бъдат от 500 до 1000 лв., а за юридически или еднолични търговци – имуществена санкция от 1000 до 2000 лв.

Тази публикация е част от ежедневния преглед на печата на правна тематика

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви