Сградата на бившия нотариат в София бе прехвърлена от правителството на Министерството на културата. В последните пет години имотът бе на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ). Миналата година комисията обяви, че започва ремонт, за което получи над 3 млн. лв. От решение на правителството днес обаче се разбра, че тя се отказва от сградата и тя се прехвърля на министерството на Боил Банов.

Имотът е публична държавна собственост – терен с площ от 2182 кв. м. и сграда със застроена площ от 674 кв. м, която е паметник на културата. От МС лаконично мотивират прехвърлянето с аргумента, че сградата е с „с отпаднала за комисията нужда“. Вместо това той бил „необходим на Министерството на културата за изпълнение на функциите му“.

От антикорупционната комисия коментираха пред „Сега“, че след преценка на необходимостта от ползването на тази сграда за нуждите на КПКОНПИ, със свое решение комисията е предложила на МС имотът да бъде отнет и предоставен на МК. „Решението е мотивирано с характера и местонахождението на този имот – емблематична сграда, в центъра на гр. София, паметник на културата. Така сградата е неподходяща за първоначално планираната цел – за административните нужди на КПКОНПИ, и в същото време може да има съвсем друго предназначение, съобразно вида и архитектурата й“, казват оттам.

От министерството на културата коментираха пред „Сега“, че тепърва ще бъде обсъдено и преценено за какво ще бъде ползвана сградата, но при всички случаи тя ще бъде използвана по предназначение. Оттам добавиха, че сградата вероятно ще има нужда от ремонт, съдейки по нейни снимки.

Такъв ремонт обаче вече бе започнат преди повече от година заради ужасното състояние на сградата с намерението в нея да се нанесе именно КПКОНПИ. За ремонта бяха планирани и одобрени около 3.5 млн. лв. от бюджета, като проектът за ремонт бе одобрен от министерството на културата и института за недвижимо културно наследство. Предвиждаше се укрепване и реставрация, и запазване на фасадата и вътрешните елементи на сградата – паметник на културата, строена през 1889 г. Според сключения договор в средата на януари 2019 (след обществена поръчка) с държавната „Реставрация“ ЕАД ремонтът на сградата на бул. „Патриарх Евтимий“ 2 следваше да продължи минимум година и половина.

Към сградата на бившия нотариат интерес проявиха и от ЦИК, която трябва да се изнесе от бившия Партиен дом, където в момента се помещава.

През октомври 2019 г. министър Боил Банов си върна и имот, където се помещаваше книжарница от веригата „Хеликон“ на бул. „Александър Стамболийски“ 17. Идеята бе там да се премести Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), за да се улеснят гражданите и да се съкратят административните процедури и времето за тяхното изпълнение. Месеци наред обаче помещенията стояха запуснати и едва в последните дни там се забелязва подготовка за преустройство.

Тази публикация е част от ежедневния преглед на печата на правна тематика

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви