До 37,5 млн. евро безвъзмездна помощ ще могат да получат фирми, ако правят нови инвестиции. Това е максимумът, който е позволен от ЕК, въвежда се с промени в правилника към Закона за насърчаване на инвестициите. Те са инициирани от министъра на икономиката Лъчезар Борисов.

Подпомагането е свързано с регионалната карта на държавната помощ и е толкова по-голямо, колкото по-малко е развит регионът, в който се инвестира. В България всички региони освен Югозападния, се водят слаборазвити, така че това важи за вложения в по-голямата част от страната. Досега помощта беше в размер на 10% от прага, при който е сертифициран проектът.

Друга промяна е, че се отнема правото държавата да възстановява осигуровки при откриване на телефонните центрове за услуги; спомагателно обслужване на офис дейности, професионални дейности на централни офиси, складиране и съхранение на товари.

Помощта се насочва към услуги с по-голяма добавена стойност.

Отваря се възможноста да получат клас инвеститор компании, които закриват свои заводи в ЕС и ги местят в България. ЕК не позволява за тях държавна помощ, но държавата ни ги стимулира чрез административни услуги и при купуване на земя и имоти.

Тази публикация е част от ежедневния преглед на печата на правна тематика

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви