Бившият член на Висшия съдебен съвет (ВСС) Ясен Тодоров е бил повишен в края на миналата година и от следовател в Следствения отдел към Софийска градска прокуратурата, вече работи в Националното следствие.

Това става известно от регистъра на командированите магистрати на сайта на съдебния съвет. От него се вижда, че на 28 декември миналата година главният прокурор Сотир Цацаров е издал заповед, с която е уважил предложението на новоназначения директор на Националното следствие Борислав Сарафов за командироването на Тодоров в Национална следствена служба. Началото на командироването е от дата – втори януари 2018 година, като не е посочен срок.

Според закона за съдебната власт срокът на временното преместване от един орган в друг може да е до 12 месеца. Това не важи, когато командированият магистрат е отишъл на длъжност, която е свободна – т.е. незаета щатна длъжност. Именно такъв е и случаят с Тодоров.

Предложението за преместването му е

мотивирано с натовареност в Националното следствие

и необходимост от запълване на седем свободни места.

В началото на декември, по време на изслушването му в процедурата за избор на директор на Националната следствена служба, Борислав Сарафов, който беше и единствен кандидат, разви тезата за ниската натовареност на следователите от Националната следствена служба и пое ангажимент тя да бъде оптимизирана, „защото статистиката е абсурдна и показвала, че за една година трима следователи изработвали едно дело, годно за съд.“

Още повече пред съдебния съвет той изтъкна и необходимостта от провеждане на конкурси за свободните незаети щатни бройки.

Сред другите мотиви за преместването на Тодоров са изтъкнати: „притежаван необходим стаж и опит, доказан

професионализъм при изпълнение на служебните задължения“.

От 1993 до 2008 г. Ясен Тодоров работи като следовател в различни структури на Столичното следствие. Започва работа във Второ териториално отделение на столичното следствие, чийто ръководител става пет години по-късно. От 2004 до 2006 г. ръководи Шести отдел на Столичното следствие, а след това и транспортното. От юли до октомври 2007 г. Тодоров е шеф на специализираното икономическо отделение в Столичната следствена служба.

В началото на 2008 г. Ясен Тодоров е номиниран (от Български народен съюз) и избран от парламента за съдебен инспектор в първия състав на инспектората – институция, създадена по настояване на Европейската комисия, която трябваше да изкорени порочните практики в съдебната система. Там той остава четири години и участва в над 50 проверки

След като мандатът му като съдебен инспектор приключва през 2012 г., той се връща за кратко в столичното следствие – в специализирано звено „Противодействие на корупцията и финансово-данъчните измами“ (ръкововено от бившия заместник-градски прокурор на София Роман Василев). Не остава дълго там, защото през есента е избран от парламента (по предложение на „Атака“) за член на съдебния съвет. Там той оглави Етичната комисия, а след разделянето на съвета на съдийска и прокурорска колегии — стана председател на етичната комисия към нея.

В мандата си във ВСС Тодоров имаше отношение към големите скандали в съвета. Името му беше замесено в „Яневагейт“ – изтеклли записи на разговори между бившия председател на СГС Владимира Янева, Румяна Ченалова и адвокат Момчил Мончевки. В един от епизодите, Янева сподела, че е получила уверение от трима членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), че няма да бъде „закачана“ (бел.ред. във връзка с проверката срещу нея преди няколко години). Това са председателят на Етичната комисия Ясен Тодоров, председателят на Комисията по атестирането Милка Итова и председателят на Комисията по съдебна администрация Димитър Узунов.

Впоследствие Тодоров като председател на етичната комисия започна проверка по записите, като тя приключи със заключението, че няма нарушение на етичния кодекс на българските магистрати, тъй като записите били манипулирани.

Тодоров е участвал и във вземането на решение, с което бившият състав на прокурорската колегия на съвета, отказва да образува дисциплинарно производство срещу настоящия директор на Националното следствие Борислав Сарафов. По това време той все още е само заместник на главния прокурор Сотир Цацаров, а предложението той да бъде проверен е на Инспектората към съдебния съвет във връзка с поведението на Сарафов по разследването на влаковата катастрофа в Хитрино.

Тази публикация е част от ежедневния преглед на печата на правна тематика

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви