Адвокатка написа до здравния министър Стойчо Кацаров писмо за пропуски в заповедта, с която се утвърждава редът за издаване на сертификат за преболедуване на коронавирусната инфекция. Според нея се допускат две огромни от правна и епидемиологична гледна точка грешки. Едната е, че се създаване пряка дискриминация спрямо широк кръг български граждани, втората – ограничаване на възможността на Министерството на здравеопазването и районните здравни инспекции да имат реална база данни колко хора в България са защитени от коронавирусната инфекция.

  Ето и тексът на писмото на адвокат Стоянова, което е изпратено и до РЗИ и адвокатските колегии в страната.

  Уважаеми граждани,

  Днес, 08.06.2021 08:56 в деловодството на Министерство на здравеопазването (МЗ) е регистриран подадения от Вас по електронната поща документ с входящ номер 94-3786 Деловодство на МЗ

  На вниманието на министъра на здравеопазването г-н Кацарски
  Копие до РЗИ
  Копие до адвокатските колегии в страната, с молба да уведомят авокатите, които членуват в тях

  Уважаеми г-н министър,

  Пиша във връзка с установен съществен пропуск в издадената на 04.06.2021г. Заповед РД – 01 – 417, с която се утвърждава реда за издаване на сертификат за преболедуване на коронавирусната инфекция.
  Като основание за издаване на сертификата е указано, че титуляри на същия следва да са лицата, които са регистрирани като потвърдени случаи на COVID19 и вписани в Националната информационна система за борба с COVID-19. Това означава, че съгласно предходна заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г. такъв сертификат се издава само на лица, които са били с положителен ПСР/антигенен тест и са били карантинирани за коронавирусна инфекция с регистрация в съответната РЗИ. Считам, че има сериозен пропуск в така издадената заповед, тъй като по този начин се допускат две огромни от правна и епидемиологична гледна точка грешки:
  1.Създаване на пряка дискриминация спрямо широк кръг български граждани: заповедта на практика лишава лицата, които са преболедували безсимптомно и могат да го удостоверят с лабораторно изследване за антитела или лабораторно изследване за Т-клетъчен имунитет, от права да се снабдят с този сертификат. Изискванията на ЕС за издаване на т.нар. „зелен сертификат“ са ясни и са три основни типа, всеки от които е алтернативен на останалите:
  а) наличие на ваксина от тези, получили разрешение за извънредна употреба
  б) отрицателен ПСР тест
  в) преболедуване (recovered from Covid 19)
  От официалната страница reopen.europa.eu става ясно, че на националните държави е предоставено да определят необходимите документи за доказване на преболедуване на инфекцията – ето какво се казва относно зеления сертификат: „The certificate provides a standardised recognition of the holder’s status related to vaccination, recovery from COVID or test result. Each country continues to be responsible for the definition of its own entry requirements and rules, which are not standardised at the EU level. This means that what you will be eligible for, upon presentation of this certificate, depends on the measures and entry rules in place at your country of destination.“ Стандартизирането на изискване към държавите – членки за издаване на сертификата за преболедуване не по-рано от 11-тия ден от положителен тест за полимеразна верижна реакция или други NAAT тестове цели единствено и само да подсигури, че лицето вече не може да разпространява заразата – не считам, че единната рамка може да изключва световно утвърдените методи за безспорно установяване на прекарана инфекция и наличие на натурален имунитет, тъй като това би било пряка дискриминация на лица с идентичен здравен статус и не кореспондира с целите и рамката на ЕС, а по-скоро цели епидемиологична сигурност при придвижването на гражданите на ЕС.
  Всички имунолози и епидемиолози от миналия март остават единодушни, че наличето на клетъчен имунитет е най-доброто доказателство, че преболедувалият е защитен от заразяване с вируса. Наличието на антитела над определен титър има същата функция на протекция на организма и би следвало да има съшата доказателствена сила по смисъла на препоръките на ЕС. Именно затова, производителите на ваксини, за доказване на ефикасност на продуктите си, изследват клетъчен имунитет и титър на протективни антитела на пациентите след 14 ден на инжектиране. В тази връзка липсата на възможност за лицата, които са защитени от коронавирусна инфекция, да се снабдят със сертификат, представлява дискриминация на тези лица спрямо останалите.

  Смисълът на издаване на зелен сертификат е именно ограничаване разпространението на коронавирусната инфекция, което същевременно да даде възможност на гражданите на ЕС, които са здрави и/или защитени от инфекция, да се движат свободно. Така издадена, заповедта на МЗ ограничава правото на свободно придвижване на хора в ЕС, които са защитени от инфекция, което е накърняване на една от фундаменталните свободи на съюза и е абсолютно забранено по смисъла на законодателството на ЕС.

  2. Вторият, но не по-маловажен пропуск, до който води така формулираната заповед, е ограничаване на възможността на МЗ и РЗИ да имат реална база данни колко хора в България са защитени от коронавирусната инфекция – при възможност за снабдяване със сертификат за пътуване, хората ще изследват за своя сметка антитела или клетъчен имунитет и ще дадат реална картина на стадния имунитет в страната. Тази картина ще даде възможност на МЗ да планира добре необходимостта от мерки за ограничаване на заразата, както и количествата ваксини, необходими за покритие на процента население, което не се е срещало с вируса. Огромен процент хора ще извършат изцяло за своя сметка ефективен скрийнинг на скритата заболеваемост, както и ще се даде възможност за предотвратяване на евентуално свръхзапасяване с ваксини или антивирални препарати срещу коронавирус наесен, което може да се окаже излишно и да излезе от джоба на данъкоплатеца – както знаем, тези препарати имат ограничена годност, деликатно транспортиране и не са никак евтини.
  Моля да обърнете нужното внимание на горните съображения и да вземете съотвените мерки за избягване на нарушение на правото на ЕС и фундаменталния принцип за свободно движение, създаване на дискриминация при еднакви здравни предпоставки и небрежност по отношение на събиране на жизнено важна база данни за реалния процент защитени от коронавирус български граждани.
  Настоящото писмо е с копие до адвокатските колегии в страната, които, предполагам, ще очакват с нетърпение реакцията на МЗ и при липса на редакция на заповедта, ще могат да предприемат действия по завеждане на дела за своите клиенти за нарушение на общностното право и дискриминация срещу българските граждани.

  С уважение,
  Адвокат Стоянова

  Тази публикация е част от ежедневния преглед на печата на правна тематика

  Коментирайте

  avatar
  Картинки
   
   
   
  Аудио и видео
   
   
   
  Документи и архиви