Празници- 26 юни:

ООН – Международен ден за подкрепа на жертвите на изтезания – Отбелязва се от 1998 г. по инициатива на ООН по повод годишнина от приемането през 1984 г. на Международната конвенция против изтезанията

ЧЛЕН 3-Европейска конвенция за правата на човека

Забрана на изтезанията:

Никой  не  може  да  бъде  подложен  на  изтезания  или  нечовешко

или унизително отношение или наказание.

 

Всяка учредена общност  на дадена организация има общо със своя прародител – дали чрез вливане и сливане (терминът е  заимстван от търговското право), дали като реакция на предишния си вид или като продължение.

Европейският съюз произхожда от Европейските общности – създадени в края на Втората световна война. Общностите се създават, не за да закрепят някакво действащо статукво, а за да осъществят определени  цели – първоначално в икономически план – изграждане на общ пазар ,а в последствие и политически цели –изграждане на „все по тесен съюз  между държавите членки‘‘.

Те много приличат и  имат последици в сегашната уредба на Съюза –идеята е глобализация , сътрудничество и т.н. на икономическо и политическо ниво между държави и техните граждани и институции.

Именно разнородността на страните от гледище на правото и морала на традиции и прочее между различните  ‘‘страни‘‘  в  отделните  правоотношения , и други фактори  налага необходимостта от дерогиращи норми в регламентите на  Общностното право, за да се зачита националната идентичност-такива са  ‘‘особените повелителни  норми‘‘ и клаузите за ‘‘обществен  ред‘‘ , такива са някои съображения ,които удължават срока на стари конвенции или позволяват кумулативното им прилагане и др.

Освен това Конвенцията на правата на ЕС и ползването на другите договори  и конвенции ,установяваща защита на човешки права във висока степен  , гарантира зачитането на човека –като личност с неговите собствени интереси, трудови и лични правоотношения и т.н. От посоченото следва ,че Европейския съюз подхожда акуратно, както при регулацията на общото така и на частното.

Така разгледана уредбата на Европейския съюз съчетава в себе си  нормите на съвременното общество  и границите на влиянието ,което може да упражнява човек, институция или държава върху друг човек.

26.06.2018