Свързани потоци новини и текстови файлове

 

Стандартна програма за писне на текстови файлове –презентативно  е  WORD, за бележки -NOTEPAD.

Всички знаем обичайните неправомерни случаи на хакване на компютър и заплаха от ползване на  информацията ,в частност и на текстови файлове.Затова  при такава заплаха компютъра ни обикновено блокира ,което е по-скоро защита на личните ни документи ,отколкото недостатък на  компютърните иновации.

Не бих нарекла ,моето съвремие ‘’онлайн ера’’ или нещо подобно.Звучи ми  “скандално“ като определение.Нито смятам да задавам въпрос  на някой пожарникар ,като този когото  срещнах на баничките днес ,като ходих за закуска  ,дали огън  ще се гаси само с електроника,която да се монтира във всеки дом .Смятам ,че това са банални въпроси.Никой не може да предвиди науката в следващите 100, двеста години –научния прогрес става бавно и все пак новото е развитие на старото в науката ,не негово отрицание.Затова се усмихнах на пожарникаря и се замислих за подвизите на пожарникарите.

21 век 2018 година .Когато бях малка си имах касетофон –беше модерно ,но малко хора имаха.Не че имахме всички удобства по това време ,но касетофон имах ,не само телевизор.Не е странно ,че касетофоните се оказаха преходна техника ,защото малко хора записваха на касетки и нямаше необходимото потребление за да се запази техниката исторически ,за да се възпроизведе информация.Друга е историята на грамофонните плочи ,които останаха в историята подобно на  артефакт.Затова като се притесня за това дали компютъра ще изживее времето си се замислям ,че в днешно време компютърът на база потребление вече е артефаккт .също като телевизията , информацията на много хора е на дискове и флашки и други компютърни истории…

Но нека се върнем към текстовия файл .Няма да разглеждам различните формати и възможни транформации на текстови файл на компютър.Това е малко извън темата.Да се върнем на темата:’’Свързани потоци новини и текстови файлове’’.Като се замислим все пак за повечето от нас има значение  когато споделят  в онлайн пространството  свой текстови файл  ,как ще бъде използван.Според мен дори часът на публикацията има значение.Трудно ми е да си представя ,че един чужденец  гледа  час на българска статия : 18:78 и не си мисли 1878 година т.е освобождението на България и не търси аналогия на темата с този час.Тези нагласи са останали  от художествената литература ,където часовете са  важен нюанс на творбата или фактическа обосновка. И все пак хора не са роботи за да следят всеки час винаги и да могат да пуснат винаги в правилния час или аналогичен ,за да изразят своето послание.Затова тенденцията на коригиращите  компютърни програми ,както досега  трябва да е към липса на нападки по отношение на вяра , раса и пол.

Доколкото всяка намеса на коректив не е цензура  в негативен смисъл ,ще помоля да не се смесват темите.

Нека не на последно място разгледаме хипотезата  на  поява на вируси  в частност отразяването на  текстовия  файл на наличието на вируси .Дали забавяне ,невъзможност да споделим текстовия файл или други ,появата на вируси е негативно явление за напечатания ни на компютър текст.Понеже не съм специалист  по компютри, а юрист ще ползвам  готова  теоретична постановка .

Ето как става защитата от вируси според доцент ,д-р   Христо Тужаров:

Механизми за защита от с вируси:

  • Обучение на потребителите за защита и борба с вируси;
  • Периодична проверка на мрежата и отделните компютри с антивирусни средства (инсталирани в резидентен режим);
  • Периодично обновяване на антивирусните средства;
  • Водене на дневници за работата на антивирусните средства;
  • Информиране на администратора за всеки открит вирус, промени в конфигурацията или необичайно поведение на компютъра или програма;
  • Зареждане на нови програми да става само със знанието на администратора;
  • Периодична проверка конфигурацията на програмните средства в мрежата и отделните компютри.

 

Действия по премахване на вируси

Изключване от мрежата на подозирания в заразяване компютър;

 Проверка на компютъра с антивирусни средства;

♦ Ако антивирусната програма не може да изчисти вируса – Изтриване на всички програми в компютъра – Повторно зареждане на програмите от надежден източник – Проверка за вируси.

 

Антивирусни програми

Най-ефективни срещу компютърните вируси се явяват антивирусните програми (антивируси). Те използват различни принципи за търсене и лекуване на заразени файлове.

 

 

 

        1.Полифаги (от поли и от гръцкото  phagos — изяждащ)

Явяват се най- популярните и ефективни антивирусни програми (например, Kaspersky Anti-Virus, Dr.Web).

 

Принцип на работа на Полифаги

Проверка на файловете на зареждащите сектори на дисковете и оперативната памет, с цел търсене на известни и нови (неизвестни полифаги) вируси.

 

За търсене на известни вируси се използват маски.

 

                 Маска на вируса – постоянна последователност от програмен код, специфична за конкретен вирус. Ако антивирусната програма открие такава последователност в някой файл, то той се счита за заразен и подлежи на лечение.

 

За търсене на нови вируси се използват ”алгоритми  „евристично сканиране”.

 

                 Алгоритъм „евристично сканиране” – анализ на последователност от команди в проверяемия обект. Ако бъде открита „подозрителна” последователност от команди, то полифагът издава съобщение за възможно заразяване на обекта.

 

                Антивирусни монитори – програми Полифаги, които осигуряват проверка на файловете в процеса на тяхното инсталиране в оперативната памет.

 

Предимства на Полифагите – универсалност.

 

Недостатъци на Полифагите – големи  размери на изпозваните от тях антивирусни бази данни, което води до относително ниска скорост на търсене на вируси.

 

        2.Ревизори

Антивирусна програма (например, ADinf) , която използва контролни суми за откриване на вируси.

 

            Принципът на  работа на Ревизора

Създаване на контролните суми на присъстващите на диска файлове. Тези контролни суми се съхраняват в базата данни на антивируса, както и друга информация – дължина на файла, дата на последната модификация и т.н.

 

При следващото стартиране, ревизора сравнява новосъздадени контролни суми на файловете с тези съхранени в базата данни. Ако контролните суми не съвпаднат ревизора сигнализира, че файла е заразен от вирус.

 

            Недостатък на ревизора – не могат да открият вирус в нови файлове, за  които в базата данни липсва съотвената контролна сума.

 

         3.Блокировчици

Програми, откриващи вирусооласни ситуации (пример – зареждащия сектор на диска) и съобщаващи за това на потребителя.

 

Най-голямо разпространение са получили антивирусните блокировчици, използвани  в  BIOS на компютъра.

 

С помощта на програма BIOS Setup е възможно да се настрои BIOS по такъв начин, че да се забрани (блокира) всеки запис в зареждащия сектор на диска.

 

Предимства – способност да се откриват и блокират вируси на най-ранния стадий на тяхното размножаване.

 

Използвана литература:

https://www.tuj.asenevtsi.com/Asec10/AIS32.htm

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82