Хората се сблъскахме с ново предизвикателство ,интернет. Дали се сблъскахме достатъчно подготвени и достатъчно човечни за новите въпроси на времето е въпрос с много неизвестни.
Ще говорим за потоците новини, за спама , за фалшивите новини. Няма определение все още за ,,фалшива ,, новина ,но аз се придържам към по широкото понятие ,че фалшива новина е всяка новина с съдържание ,несъответстващо на действителността и житейската логика ,независимо от източника. И все пак едно трето лице като чете и не е запознато с фактическата обстановка я приема за истина .По такава ,,истина,, може да се закрепят документи, да се вземат микро и макроикономически решения ,което е не добре,  както за консуматора на новината ,така и за потърпевшите страни.
Често пъти фалшивата новина е достатъчно непроверена от журналиста информация . Като стожер на истината Боб Удуърд обяснява ,че човек не може да пише току така новини ,защото му се пише статия. Новината трябва да е обоснована не само логично -т.е не добре закрепена лъжа, а трябва да съдържа определена доза истинност и останалото да е позицията на автора. Има арт новини -те са подчинени на правилата на художественото изкуство и позволената доза интерпретация е подвластна на общоприетите и модерни норми за отразяване на художествен ,,факт,,. Няма да давам примери в случая ,това съм направила в предходни статии ,по същатата материя.
Фалшивата новина може да е техническа грешка (въпреки и рядко).Публикувана по грешка вместо да отиде в Ресайкъл Бин(кошчето). Тогава не е точно желание на журналиста и макар ,че по обществени последици да има същото внушение, няма умисъл. Т.е тогава отговорността би трябвало да е за медията ,понеже няма как да се съди ако е от настройки на компютъра ,а не от отделния журналист.
Не мисля ,че в свят ,в който все повече се говори за свобода на словото , не трябва да има отговорност към тази материя и всеки да може да вика новина ,на нещо плод на въображението му.
Фалшивата новина може да е погрешна интерпретация на друг човек. Тука е правилото за специализацията в областта. Не може да не си специалист по научна журналистика и правилно да тълкуваш научен факт . Всъщност по правилото в теоретичното писане и в частност в журналистиката да не правиш нещо ,което не разбираш и не ти е специализация имаш отговорност за грешната интерпретация. Това са най-честите фалшиви новини. Дело на неквалифицирани кадри.
Може фалшивата новина да е просто спам ,на ниво технологии .За да се преодолеят този вид фалшиви новини е нужно да се работи за повече коригиращи програми в все по- навлизащия технологичен напредък и за хора ,които да следят това ,защото роботите не може да свършат цялата работа. Пък и моралния момент ,да разчиташ само на една машина ,без човека да може да реагира е обществено недопустим, не само в нашето съвремие ,а в съществуването ни като човечество.
Остана да разгледаме потоците новини. Те трябва в една медия да съответстват на определени правила. Така да са подредени новините ,че да не създават внушение за заплаха. По анлалогия е отговорността като с фалшивите новини.
Не на последно място трябва да се следи речта на омразата .За да се следи трябва правилно да се квалифицира дадено явление като такава реч. Не може да е реч на омразата примерно научно становище ,което има за пример области като медицина , право и прочее. Може тогава само да се проверява начинът, по който е представено. Не е реч на омразата доказаната истина. Ако има някакъв нелицеприятен факт ,но истинен ,виновен е извършителят ,а не жертвата ,която е разказала.
Науката ще върви все повече напред. Това обуславя представянето на теми като днешната да е тенденция не изключение.
24.11.2020