Въведеното в Бавария от 11.01.2021 г. ограничаване на свободата на придвижване в радиус до 15 км е неясно формулирана и противоречи на принципа на правовата държава

На 26.01.2021 г. Върховният административен съд на Бавария в бързо съдебно производство постанови, че въведената на 11.01.2021 г. ограничителна мярка за свободно придвижване в радиус до 15 км в Бавария в населени места с доказана статистика от над 200 заразени от вируса SARS-COV- 2 на 100 000 души е неясно формулирана и противоречи на принципа на правовата държава.

От началото на януари 2021 г. Германия е в състояние на т.нар. „Мега локдаун“, защото след консултации между федералното правителство и правителствата на 16-те провинции бяха въведени нови ограничителни мерки срещу разпространяването на заболяването COVID-19. Наред с това всяка провинция на Германия има право да въвежда ограничителни мерки за територията си. Затова с Наредба от 11.01.2021 г. на Държавното министерство на здравеопазването и грижите на Бавария, освен задължението за носене на защитни маски с висока степен на защита т.нар. FFP2 (Aerosol filtration percentage: Not less than 94%.) на обществени места и в обществения транспорт, беше въведена ограничителната мярка за свободно придвижване в радиус до 15 км в населени места с доказана статистика от над 200 заразени от вируса SARS-COV- 2 на 100 000 души. Тази мярката беше заимствана от модела в провинция Саксония, с цел ограничаване разрастването на огнищата (в Германия известни като хотспотс), при статистика, надхвърляща поставените от Института Роберт Кох граници.

Ограничителната мярка за свободата на придвижването постави много въпроси, с оглед гъстотата на населението и плътността на урбанизацията на баварските комуни. Затова засягането на свободата на придвижване извън 15 км радиус от т.нар. хотспот беше оспорена от Кристиан Флисек, който е депутата от Социалдемократичната партия в баварския Ландтаг (парламентът на Бавария). Като един от аргументите му беше, че тази мярка е в несъответствие с принципа за пропорционалност.

Процедурата по оспорване на акта на Държавното министерство на здравеопазването и грижите на Бавария е уредена в чл. 47 от Наредбата за уредбата на административните съдилища (на немски език Verwaltungsgerichtsordnung) чрез т. нар. производство по нормен контрол (на немски език Normenkontrollverfahren), за което е предвидено спазването на определен срок, заплащане на съдебна такса, задължително процесуално представителство на страната от адвокат и др.

На 26.01.2021 г. Върховният административен съд на Бавария постанови, че въведеното ограничение за свободата на придвижване в Бавария не е съобразено с принципа за яснота на правните норми, а това директно засяга принципа на правовата държава, който е залегнал в чл. 20, ал. 3 на Основния закон на Германия. Съдебният състав от трима съдии на Върховния административен съд на Бавария в случая не е разгледал въведеното ограничени в светлината на догматичния подход за съразмерност между законовото средство и законовата цел. Съдът директно стига до извода, че 15 км ограничително правило за придвижване в радиус от огнище на зараза, е дотолкова неясно, че е обременило гражданите с това как точно да бъде приложено и по какъв начин да бъде изчислявана 15 км граница – дали това е от центъра или от периферията. Съдът посочва в мотивите си, че за гражданина трябва да бъде ясно как и по какъв начин следва да се прилага такава забрана и че проверяването всеки ден на статистическата информация онлайн, дали дадено населено място е хотспот или не, не е подходящ критерий за яснота. Затова не е спазен конституционният принцип за правовата държава, с оглед изискването за точност и яснота на законовите актове. Чрез създалата се ситуация гражданинът (населението) бива конфронтиран с неясни за изпълнение законови забрани. Съдът стига и до извода, че ефективността по предприетата мярка е неясна. Актът на Държавното министерство на здравеопазването и грижите на Бавария е с размити и неточни приложни аспекти, които не съответстват на принципа за законова точност, нарушавайки конституционния статус на правовата държава, като основен принципи, залегнал в Основния закон на Германия.

Заедно с оспорването на ограничаването на свободата на придвижване в Бавария пред Върховния административен съд е оспорено и задължителното носене на маски с висока степен на защита на обществени места и в обществения транспорт. Във връзка с това Съдът обаче приема, че задължителното носене на високо защитни маски не нарушава принципа за точност и яснота на нормите в светлината на принципа на правовата държава. Въведеното задължение за носене на защитни маски с висока степен на защита е подкрепено и с научни доказателства. Затова тази мярката е оправдана и не надхвърля рамките, заложени в Закона за защита срещу инфекциите.

Решението на Върховния административен съд на Бавария беше широко отразено в немските медии. Ръководителят на фракцията на Социалдемократите в баварския Ландтаг Хорст Арнолд заяви, че «Това е хубав ден за правовата държава“.

Така в рамките на две седмици и половина се измени прилагането на едно от най-строгите правила в една от провинциите на Германия, като съдът подчертава необходимостта от яснота и точност при въвеждане на нови забрани. Същите трябва да изпълняват критериите за ясност и ефективност, в противен случай те са в разрез с конституционния принцип на правовата държава

НАДЕЖДА БОРИСОВА

Технологии и право.

LLM ICT Law & Biotech.

Вижте всички публикации на НАДЕЖДА БОРИСОВА