Местно арбитражно решение. Прикрепяне на правните последици (Обхват на законодателството)

Петър Бончовски

Доцент по граждански процес в Института за държавата и правото при БАН

Доктор по граждански процес, с настоящи изследователски интереси в областта на европейския граждански процес, международния граждански процес, националния и международен арбитраж, конфликт на законодателства. Научен секретар на Института за държавата и правото при БАН. Адвокат във "Владимиров и Ко", https://vladimirovlaw.com/

Вижте всички публикации на Петър Бончовски