България все още не е изпълнила докрай препоръките за засилване на независимостта на съдиите. Съдиите, избрани от съдии, не са мнозинство в Съдийската колегия. Не е намален петгодишният срок за придобиване на статут на несменяемост на магистратите. Допълнителните възнаграждения се определят по общи, а не по ясни и прозрачни критерии.

Това става ясно от втория доклад на GRECO (Група държави срещу корупцията) за превенцията на корупцията по отношение на народните представители, съдиите и прокурорите, публикуван в петък.

При първия през 2015 г. бяха очертани 19 препоръки като две години по-късно е отчетено изпълнението на 12 от тях, шест са били частично осъществени, а една въобще не е реализирана.

В сегашния доклад се разглеждат седемте неизпълнени като се констатира, че резултатите по три от тях, отнасящи се именно до независимостта на съдиите, все още не са изцяло осъществени. Останалите са осъществени.

За да се утвърди доверието и легитимността на Висшия съдебен съвет и да се засили ролята му на гарант на независимостта на съдиите, решенията за назначаването им, кариерното им развитие, атестациите и дисциплинарната отговорност трябва да се взимат от състав на ВСС, мнозинството на който са съдии, избрани от съдии, е едната препоръка на GRECO.

В доклада се отчита като положителен знак разделянето на съвета на Съдийска и Прокурорска колегия. Но се напомня, че броят на кадровиците, излъчени от парламента, продължава да е висок, което „създава риск от политизиране на решенията, свързани с кариерата на съдиите, и от възможно неправомерно влияние на Народното събрание върху кариерата на съдиите“.

От GRECO отбелязват и че все още не е намален петгодишният срок за придобиване на статут на несменяемост на магистратите и не е въведена отделна методика за строга и задълбочена оценка на квалификацията, почтеността, способностите и ефикасността на съдиите за целите на придобиването на статута.

Принципът на несменяемост има за цел да предпази съдиите от евентуална неправомерна намеса в тяхната работа и във вземането на решения. Следователно дългосрочният изпитателен период може да увеличи риска съдиите да станат податливи на натиск, например да решават делата по определен начин. GRECO остава на мнение, че такъв период не трябва да е по-дълъг от необходимия за оценка на годността на съдията за длъжността“, се казва още в доклада.

Нататък GRECO отбелязва, че не е изцяло изпълнена и друга препоръка, а именно за ясни, обективни и прозрачни критерии, по които да се определят допълнителните възнаграждения в съдебната система, което създава риск от неправомерно влияние.

От ВСС са пояснили, че в края на 2019 г. са променили Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения, като по-ясно са разписани показателите, които да се взимат предвид при определянето на премии. А те са: за резултати, постигнати през съответната година и по конкретни задачи, както и предвид степента на натовареност. Наред с това бонуси се изплащат по следните критерии: за индивидуален принос на съответния магистрат към поставената задача; инициативност и новаторство; значителни резултати от участието в работни групи по приоритетни въпроси; действия при рискови и извънредни обстоятелства.

От съвета са отбелязали и че според чл. 233, ал. 6 от Закона за съдебната власт допълнителни възнаграждения се изплащат на по-натоварените и специализираните съдилища и прокуратури, като административните ръководители трябва да информират ВСС предварително за размера.

Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения предвиждат критерии за ситуации, които могат да са основание за допълнително възнаграждение. Това е стъпка в правилната посока, ако трябва да се поддържа такава система. Също така е важно, че трябва да се уведоми ВСС, преди да бъдат изплатени тези възнаграждения. Критериите обаче са по-скоро общи и не дават ясни насоки в такива ситуации на практика. Системата за прилагане на допълнително възнаграждение изглежда все още позволява решения по собствена преценка и риск от неправомерно влияние“, отбелязва GRECO.

Иначе от GRECO отбелязват като положителна мярка приемането на антикорупционния закон и създаването на съответната комисия. И насърчава България да осигури ефективно прилагане на нормативния акт и ефективно функциониране на комисията чрез извършване на съществени и редовни проверки в разумен срок. Наред с това GRECO приема за изпълнена и препоръката за текущо обучение на магистратите по етика.

14
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
адвокат
адвокат
19 януари 2020 16:29
Гост

аз викам съдиите да станат изборни,както в САЩ, и да няма тулупи-съдебни заседатели, жури за всяко отделно дело,което не е на хранилка при съответния съд…тогава Калпакчиев ще му хвръхне калпака, и няма да може да пуска разни убийци

адвокат
адвокат
19 януари 2020 16:22
Гост

тия па кви са – ГРЕКО-МРЕКО? все некви дават акъл….бей, пущиняци, дайте пари,я акъл си имам!

Идея
Идея
18 януари 2020 13:58
Гост

ВСС да не е постоянно действащ или да намалят мандата. Видя се, че сегашната уредба влече повече негативи, отколкото позитиви

запознат
запознат
18 януари 2020 11:33
Гост

Всичко това е чесане на езици. Дори и да се изпълнят препоръките, това нищо няма да промени

анонимен
анонимен
18 януари 2020 11:30
Гост

От години допълните трудови възнаграждения се определят субективно. И се използват за оказване на натиск върху съдиите, а наред с другите похвати, на места има резултат. Според мен трябва да се фиксира твърда дума за ДТВ, а не да се определят граници. Така ръководителите няма да дават на приближените си максимума, а на останалите колкото преценят.

дам
дам
18 януари 2020 11:31
Гост

Направо да премахнат ДТВ и да вдигнат заплатите. Така ще е по-справедливо

Анонимен
Анонимен
18 януари 2020 12:25
Гост

И като добавим към това уж обективните критерии, наложени от ВСС, някои и стотинка не получават

анонимен
анонимен
18 януари 2020 11:22
Гост

Има консултации при президента за промяна на Конституцията. Да променят и тази част

смешка
смешка
18 януари 2020 11:25
Гост

Да не мислиш, че парламентът ей сега ще промени Конституцията. Първо, идеята е на Радев, а второ – не искат да пипат нищо, защото така им е угодно.

Венци
Венци
18 януари 2020 11:17
Гост

От години различни международни организации и институции ни препоръчват намаляване на парламентарната квота за сметка на Съдийската, ама в НС не искат да пуснат кокала. Искат да си ръководят и съда

Съдия
Съдия
18 януари 2020 10:34
Гост

От препоръката съдии да избират съдии най ме е страх. Няма да може да се отървем от приятели, съпрузи и братовчеди.

Анонимен
Анонимен
18 януари 2020 11:14
Гост

Не ме е страх, защото ще са роднини на колко души… На много малко. Но точно заради тази пък, ще си останем с неизпълнени препоръки

Съдия
Съдия
19 януари 2020 0:03
Гост

А бе не са много малко – айде да не ги изброяваме семействата например.

адвокат
адвокат
19 януари 2020 16:15
Гост

айде да ги изброяваме: Магдалинчеви,Калпакчиеви – знаете си ги по-добре от мен