Към Десктоп версията

Всички статии от Любомир атанасов

Любомир атанасов

АДВОКАТ ОТ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ КЮСТЕНДИЛ

РОДЕН НА 30 ЮНИ 1964 ГОДИНА. РАБОТИЛ СЪМ КАТО ФИНАНСОР РЕВИЗОР В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ОТ 1992 ДО 1999 ГОДИНА .АДВОКАТ СЪМ ОТ 2003 ГОДИНА ДО МОМЕНТА В АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ КЮСТЕНДИЛ.ОСЪЩЕСТВЯВАМ ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СЪДА ПО ГРАЖДАНСКИ,НАКАЗАТЕЛНИ ,АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА,КАКТО И ДЕЛА ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ И В ДВЕТЕ ХИПОТЕЗИ-ЧЛ.1 ОТ ЗОДОВ ЗА ИМУЩЕСТВЕНА И НЕИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ОТ ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА,КАКТО И ПО ЧЛ.2 ОТ ЗОДОВ ЗА ИМУЩЕСТВЕНА И НЕИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА И ОТ ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО.ОСЪЩЕСТВЯВАМ И ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ЕСПЧ.ИНТЕРЕСУВАМ СЕ ОТ ПРОБЛЕМАТИКАТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИСКОВЕ -В ТОВА ЧИСЛО ИСКОВЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ И КОЛЕКТИВНИ ИСКОВЕ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Вижте всички публикации на Любомир атанасов
Процесуално представителство в колективния иск. Тълкувания от Европейската комисия. Практика в България

Процесуално представителство в колективния иск. Тълкувания от Европейската комисия. Практика в България

Трябва ли колективните искове от частни организации да бъдат отделни, допълващи или субсидиарни по отношение на правоприлагането от публичните органи?…

Защитени ли са гражданите от произвол и бюджетите – от изпразване Мълчаливият отказ – съгласие или несъгласие

Защитени ли са гражданите от произвол и бюджетите – от изпразване Мълчаливият отказ – съгласие или несъгласие

В областта на административното право отдавна тече една дискусия, засега без резултат. Трябва ли да се счита мълчаливия отказ като…

Бъдещето на колективните искове е в радикална реформа на ГПК по европейски стандарти

Бъдещето на колективните искове е в радикална реформа на ГПК по европейски стандарти

Публичната дискусия за колективните искове, инициирана от ЕК, обхваща 34 съществени въпроса относно основанията, правния интерес на потребителя и предпоставките…

Европейският съд по правата на човека в Страсбург отново осъди българската държава заради бездействието ѝ в качеството на работодател. Потърпевш от това бездействие е кюстендилският гражданин Емануил Асенов Гаврилов.