Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Всички статии от д-р Герман Германов

д-р Герман Германов

адвокат

Висше образование-специалност "ПРАВО" в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски". Работи като адвокат във Варна от м. Януари 1998 г. Доктор по наказателно право.. Специализирал "Право на Европейския Съюз" в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски". За контакти: germanov123@abv.bg

Вижте всички публикации на д-р Герман Германов

Отговорност за нарушения на етичните норми в здравеопазването – някои практически въпроси

Етиката (от гръцки: ἦθος, етос – нрав, обичай) е дял от философията, който се занимава с въпросите на морала – утвърдените…

Какво всъщност се промени в Наказателния кодекс заради извънредното положение

Съвременният свят е изправен пред ново чрезвичайно предизвикателство в лицето на заплахата, надвиснала над него, вследствие пандемията, причинена от новия…

Стандартите за качество на медицинската помощ – как се контролират и кой носи отговорността

Идеята, че нивото на здравната грижа в България може да се регулира чрез стандарти, навлезе в нашето законодателство в края…

Новите правила за добри медицински практики – принос или пречка за качествено здравеопазване

През декември 2018 г. законодателят прие[1] новия бюджет на Националната здравно осигурителна каса за 2019 г. (ЗБНЗОК 2019 г.).  С…

Предели на деянието на служител под прикритие – как е решен въпросът по света

В съвременния смисъл на понятието, служителят под прикритие, наричан още „агент под прикритие”, „внедрен разузнавач” или просто „полицейски чиновник”[1] е…

Необходими промени в дисциплинарното производство по Закона за адвокатурата

Адвокатурата заема особено място в обществения живот. Тя е призована да подпомага гражданите при защита на техните права и законни…

СУБЕКТИВНИ БЕЛЕЗИ НА ДЕЯНИЕТО, ИЗВЪРШЕНО ОТ ЛИЦЕ, ДЕЙСТВАЛО КАТО СЛУЖИТЕЛ ПОД ПРИКРИТИЕ /чл. 12б от НК/[1],[2]

СУБЕКТИВНИ БЕЛЕЗИ НА ДЕЯНИЕТО, ИЗВЪРШЕНО ОТ ЛИЦЕ, ДЕЙСТВАЛО КАТО СЛУЖИТЕЛ ПОД ПРИКРИТИЕ /чл. 12б от НК/[1],[2]

Внедреният разузнавач, когото криминалистите шеговито наричат „ходещо СРС” е сред най-загадъчните фигура на правоохранителните органи. За обикновения човек неговото съществуване…

За някои основни разлики между служителите под и на прикритие и НЕвъможността „да стават адвокати”

За някои основни разлики между служителите под и на прикритие и НЕвъможността „да стават адвокати”

Ключови думи: служител под прикритие; обстоятелства, изключващи обществената опасност и противоправността на деянието; субект на деянието; специални разузнавателни средства /СРС/,…