Към Десктоп версията

Всички статии от Полина Величкова

Полина Величкова

адвокат, пълноправен член на Софийска адвокатска колегия

Адв. Полина Величкова е юрист с повече от 15 години активна практика в областта на застрахователното право, към настоящия момент е адвокат и практикува също в областта на банковото, облигационно и вещното право. През 2003 г. завършва специалност "Право" в СУ, след което учи магистратура по "Бизнес администрация" в УННС, в продължение на 13 г. работи като юрисконсулт в най-голямото и успешно българско застрахователно дружество. През 2016 г. започва самостоятелна кариера като адвокат и основава собствена адвокатска кантора в гр. София, специализирана в успешното решаване /съдебно или извънсъдебно/на различни по своето естество застрахователни казуси с цел репариране на вредите и получаване на адекватни по размер обезщетения за имуществени и неимуществени вреди от застрахователите или Гаранционен фонд при настъпило застрахователно събитие, вкл. ПТП или трудова злополука Адв. Величкова съдействие за набавянето на необходимите и изискуеми документи и за доброволно предявяване на претенции, както и при водене на преговори със съответните застрахователни дружества при казуси в областта на имуществените застраховки и "Каско на МПС", при всички видове застраховки "Отговорност", ЧМР, Карго, застраховки "Финансови рискове", "Злополука", "Отмяна на пътуване" и др. Повече информация можете да намерите на: www.advokat-velichkova.com

Вижте всички публикации на Полина Величкова