Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Всички статии от Златка Кушелиева

Златка Кушелиева

доктор по Международно право и международни отношения,, доцент по международни икономически отношения

магистърска степен по право - 2003 г. - Юридически факултет на Варненския технически университет; На 20.11.2007 г. - зачислена за докторант на самостоятелна подготовка в катедрата по международно право и международни отношения на Правно-историческия факултет при Югозападния университет – гр. Благоевград; в 2008 г. - успешна защита на дисертация за ОНС "Доктор" на тема “Сближаване на българското законодателство с правото на Европейския съюз в областта на опазване на морската среда от замърсяване”

Вижте всички публикации на Златка Кушелиева
Биоразнообразието като компонент в системата на националната сигурност

Биоразнообразието като компонент в системата на националната сигурност

д-р Златка Кушелиева

Биоразнообразието като компонент в системата на националната сигурност        д-р Златка Кушелиева            Анотация В настоящата статия се разглеждат…