Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Всички статии от Васил Силяновски

Правните възможности в националното и европейското законодателство за прехвърляне на група служители от един към друг работодател

Становището обхваща хипотезите, които са уредени от националното законодателство към настоящия момент, тълкувайки в широк смисъл прехвърлянето/преместването/отдаването от един работодател…