Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Всички статии от Гергана Върбанова

Гергана Върбанова

доктор по право

Гергана Върбанова има придобита образователна и научна степен „доктор“ по гражданско и семейно право. Представител е по индустриална собственост пред Патентно ведомство на Република България. Един от малкото специалисти в България, които са сертифицирани и работят под Общите условия на FIDIC. Притежава богат опит в областта на търговското и дружественото право. Член е на Адвокатска колегия – Варна и е избрана за редовен член на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Варна. Участвала е като експерт в работна група към НС. Автор е на статии, публикувани в специализирани юридически издания в областта на дигиталните услуги и приложението на електронните документи в гражданския и търговски оборот. Гост лектор на „Институт за политика“. Член е на различни професионални организации и има над 15 години стаж като адвокат.

Вижте всички публикации на Гергана Върбанова
Приложение на електронни документи при свикване и вземане на решение на общото събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност

Приложение на електронни документи при свикване и вземане на решение на общото събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност

Приложението на електронните документи в дружественото право ще бъде все по-често срещано явление. Това се дължи на обстоятелството, че в…