Към Десктоп версията

Всички статии от МАРИН МАРИНОВ

Валиден ли е съдебния акт на Специализирания апелативен наказателен съд за спиране на определението,с което се изменя мярката за неотклонение от „Задържане в стража“ в по-лека -„Домашен арест“ и същия поражда ли правни посрледици в правната действителност?

НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС

Валиден ли е съдебния акт на Специализирания апелативен наказателен съд за спиране на определението,с което се изменя мярката за неотклонение от „Задържане в стража“ в по-лека -„Домашен арест“ и същия поражда ли правни посрледици в правната действителност?

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Настоящата статия има за цел да представи на читателите си един юридически поглед върху правната характеристика на съдебния акт-Определение №175…

Процесуално допустимо ли е в производството по искане за спиране на административен акт да се държи сметка за допустимостта на оспорването на административния акт?

Процесуално допустимо ли е в производството по искане за спиране на административен акт да се държи сметка за допустимостта на оспорването на административния акт?

Настоящата статия има за цел да постави един процесуален проблем, който представлява тенденция в производствата по искане за спиране на…