Към Десктоп версията

Всички статии от МАРИН МАРИНОВ

Процесуално допустимо ли е в производството по искане за спиране на административен акт да се държи сметка за допустимостта на оспорването на административния акт?

Процесуално допустимо ли е в производството по искане за спиране на административен акт да се държи сметка за допустимостта на оспорването на административния акт?

Настоящата статия има за цел да постави един процесуален проблем, който представлява тенденция в производствата по искане за спиране на…