84 съдии от Софийския градски съд канят на среща членовете на правната комисия на Народното събрание, Висшия съдебен съвет и представители на Министерството на правосъдието, за да изразят безрезервната си подкрепа за предлаганите изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които се променя подсъдността на застрахователните дела.

Това стана ясно на днешното заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на което беше обсъдено писмо на съдия Любомир Василев, с което сигнализира за сериозния проблем с натовареността в градския съд.

Съдиите от СГС предлагат срещата да е следващата седмица – между 11 и 15 юни, съобразявайки се с ангажиментите на всички поканени.

В писмото, което ще бъде внесено днес, те изразяват категоричната си подкрепа за законопроекта за изменения на ГПК, внесен от депутати от БСП и се надяват в най-кратки срокове промените да бъдат приети. Това ще подобри достъпа на гражданите до правосъдие и ефективността на съдебната система и ще окаже изключително благоприятно влияние върху държавната политика за развитие на отделните райони в страната, твърдят съдиите.

Те се присъединяват към мотивите за внасяне на законопроекта и изтъкват, че промяната на подсъдността ще разреши нарастващия проблем със забавено правосъдие и произтичащото от него изплащане на обезщетения от страна на държавата.

Проектът на депутатите от БСП, за който „Лекс“ вече писа, е подобен на изготвения преди повече от година от столични съдии пакет от промени в ГПК. Едно от основните изменения в него е в чл. 115, ал. 2 ГПК, който се предлага да придобие следната редакция: „Исковете за обезщетение по Кодекса за застраховането на увреденото лице срещу застраховател, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи се предявяват по постоянния адрес или седалище на ищеца, или по местонастъпване на застрахователното събитие“.

Т.е. на практика се предлага за застрахователните дела да отпадне възможността да се водят в съда по седалището на ответника. Действащият текст на чл. 115, ал. 2 всъщност е съвсем нов и е в сила от октомври 2017 г. Тогава законодателят даде на ищците по тези дела избор – да заведат делото в съда по седалището на ответника-застраховател, там където е настъпило застрахователното събитие или в съда по собствения си адрес.

Само преди ден министърът на правосъдието Цецка Цачева изпрати становище до правната комисия в парламента, в което поиска проектът на БСП засега да не бъде разглеждан, тъй като в МП има работна група, която обсъжда промени в ГПК. От писмото ѝ до комисията става ясно, че предложение като това на левицата е било обсъждано там и Цачева го окачествява като силно дискусионно. Тя посочва, че очаква статистика за това каква подсъдност са избрали ищците по застрахователни дела през последната година и половина.

По правилник обсъждането на законопроект на опозицията не може да бъде забавено с повече от два месеца. Очаква се работната група в МП да е готова с предложения за промени в ГПК през юли.

Същевременно днес, използвайки поставените в писмото на съдия Любомир Василев проблеми за натовареността, Съдийската колегия отново отбеляза какво смята да прави.

Акцентите обаче бяха върху спешната необходимост да бъдат приети промените в ГПК и някои институции да бъдат преместени от Съдебната палата в други сгради, за да се осигури достатъчно пространство за СГС и САС.

Даниела Марчева и Боряна Димитрова призоваха председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов да се срещне с депутати и институционално да подкрепи пред тях законопроекта. Красимир Шекерджиев добави, че ВСС чрез своя представляващ Боян Магдалинчев може да изрази позиция пред народните представители в защита на предложенията за изменения в подсъдността на застрахователните дела.

Марчева отново изрази недоумението си, че предложенията за промени в ГПК не намерили място в годишния доклад на ВКС, който на свой ред се праща в Народното събрание. Тя обясни, че в работната група, формирана в Министерството на правосъдието, има сериозен отпор срещу предлаганите изменения, като посочи, че идвали най-вече от адвокати.

Лозан Панов обясни, че законопроектът вече е във ВКС за становище и вече са определени върховните съдии, които ще го изготвят.

Що се отнася до съдебните сгради, Олга Керелска обясни какво прави Комисията за управление на собствеността, чийто член е и тя.

Оказва се, че в сградата на СРС на бул. „Скобелев“ има 35 свободни помещения, които биха могли да се заемат много скоро. Същевременно има 19 свободни работни места и в сградата на бившия Нотариат, на ъгъла на бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Граф Игнатиев“.

Тя призова да се помисли върху вариант, в който ВКС да предостави за ползване съдебни зали на СГС, защото голяма част от делата на върховна инстанция се гледат в закрито заседание. А така, от догодина, градският съд ще може да насрочва дела и в тези зали.

Според Керелска има ресурс и може да се помисли върху изравняване на натовареността на съдиите от първоинстанционните и въззивните граждански отделения в СГС. За целта обаче трябвало да се проведе среща с ръководството на съда, за да се види какви са възможностите за промяна.

Иначе провеждането на конкурси и командироването на съдии са неща, които предстоят и ще бъдат направени. „Никой не е казал, че няма да бъде обявен конкурс за окръжните съдилища. В настоящия момент има незаети бройки, нека се заемат те и след това“, заяви Керелска.

Атанаска Дишева на свой ред заяви, че няма никаква пречка още в началото на юли Съдийската колегия да обяви конкурс за повишаване в окръжните съдилища, в това число и в СГС.

Марчева поясни, че, за да стане поносима натовареността, са необходими поне 80 нови бройки за съдии, а това няма как да стане. Свободните места в момента били девет, но и.ф. председателят на СГС заявил, че дори да бъдат запълнени, няма къде да бъдат настанени тези магистрати, още повече, че тяхното назначаване е обвързано и с такова на съдебни служители.

Шекерджиев поясни, че е говорил с председателя на Софийския окръжен съд, който изразил готовността на колегите си да поемат част от делата на градския, ако се предприемат мерки за промяна на съдебните райони. Шекерджиев поясни обаче, че на този етап това няма как да стане, защото все още не е ясно за колко дела става дума.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев заяви, че на този етап няма проблеми с осигуряване на финансиране на преместване на институции от Съдебната палата в други сгради. По думите му в палатата трябва да останат органите на съдебната власт, които имат нужда да ползват съдебни зали.

Боряна Димитрова пък поиска от председателя на ВКС да каже какви са неговите предложения за справяне на проблема с натовареността, да изложи визията си, която после да бъде обсъдена и приета от ресорната комисия. Поиска да знае и какво е мнението на Панов за съдебната карта, макар да разбирала, че той бил за намаляване на броя на съдилищата.

„Да не абдикираме от задълженията си. Председателят на ВКС трябва да се съобразява с решенията на ВСС, а не обратно“, поясни Атанаска Дишева.

„Не съм казала такова нещо. Аз питам за визията“, отвърна Боряна Димитрова.

Променяме фокуса на дебата и нарушаваме добрия тон, намеси се Цветинка Пашкунова.

След близо двучасова дискусия колегията единодушно прие за сведение писмото на съдия Любомир Василев.

12
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
06 юни 2018 15:55
Регистриран

Голяма смешка се вихри сред Юристите – ЧЕТИРИМА съдии канели …., за да…нещо си там.И точно един от тях е за уволнение-Любомир Василев.Също като Геника Михайлова.Също и като Иво Дачев.Както много други от СРС.И вместо да се огледат в очите на Суверена, те искат, тропат с крак, дуят се, нависоко се показват, и пр.Михайлова , която в СГС не спазваше процесуални правила и трябваше да напусне системата, беше командирована във ВКС-сега иска да се образува дело в КС, но не отправя до СЕС в Люксембург искане за преюдициално заключение.Значи е невежа.Дачев , след като гледа съдебни дела както в СРС,… Покажи целия коментар »

Юрист
Юрист
05 юни 2018 16:54
Гост

Предложените промени са логически издържани, но не обхващат “заповедното производство“, по което е предвидено, че заповедта за изпълнение се подава пред съда по постоянния или настоящ адрес на длъжника – чл.411 от ГПК. Отново е налице възможност да се заобикаля търсената с промените подсъдност, в частност, че евентуалния установителен иск по чл.422 от ГПК следва да се подаде отново по седалището на застрахователя…
Уважаеми депутати, не извършвайте промени на всеки шест месеца, извършете ги веднъж и изцяло!

Име
Име
05 юни 2018 17:39
Гост

Вие юрист ли сте? Преките искове по КЗ и заповедните производства са напълно различни теми!!! Заповедните дела са в районните съдилища, а в случая говорим за СГС и за промени в местната подсъдност по застр.дела.

Юрист
Юрист
06 юни 2018 9:02
Гост

Проблемът със свръх натовареност не касае само СГС, ако следите от повече време тема, съдийте от СРС също са затрупани със застрахователни дела, като основните им усилия там са изместване на подсъдността по местонастъпване на застрахователното събитие. Апелът ми е ГПК да бъде променен изцяло, тъй като дори да и да се постигне изменение на подсъдността по постоянен/настоящ адрес на ищеца за преки искове, какво се случва ако подадеш заявление по реда на чл. 410 – подсъдността отново ще е по адрес на седалището на застрахователя, а всички застрахователи са със седалища в София ! Евентуалният установителен иск отново ще… Покажи целия коментар »

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
06 юни 2018 15:23
Регистриран

Вие сте отличен Юрист.Но има и друго важно нещо-този съдия Любомир Василев е толкова сбъркан, че изобщо мястото му не е в СГС-а точно той пише писмото-ами ясно е за всички-подставено лице, а подтикът е някой друг-сега знаете кои подкрепят и са вкарани в СГС от БСП, нали.Партиите са нещо много вредно.Играят като бейзболен отбор ,но все за себе си-те имат съдии, те имат прокурори, те имат банки и пр.А Народа Български какво има-едни някакви си по уж високите етажи…но сите корумпирани.Или греша.Пък може и да са Ангелчета.Но все тая.ВАЖНОТО е, че Народа не е доволен и от всички -съгласно… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
05 юни 2018 13:38
Гост

Хайде , стига сте изменяли това ГПК. Омръзна ми да давам по 7-8 лева след всяко изменение да си купувам актуализиран текст(ГПК е толкова важен закон,че не става да се чете от монитора-трябва цялостен поглед на хартиено отпечатано издание). Алтернативно-нека Народното събрание да ми изкпи обратно всички неактуални версии на отпечатан ГПК.

Смешко
Смешко
05 юни 2018 17:17
Гост

Къса ми се сърцето как ли пък нямаш тези пари. Ако разчитаме на такива “ здравомислещи“ като теб делата ще се проточват поради противоречива практика.

Възмутен
Възмутен
05 юни 2018 12:50
Гост

Застрахователните дела в София ни затрупват ежедневно. Редно е те да се гледат по местоживеенето на ищеца.

Магистрат
Магистрат
05 юни 2018 12:41
Гост

Ако и този път не се реши проблемът с натовареността в СГС, може би колегите наистина ще преустановят работа.

Anonimen
Anonimen
05 юни 2018 12:45
Гост

Надявам се да не се стига до там. Нещата могат да се решат цивилизовано.

Анонимен
Анонимен
05 юни 2018 12:40
Гост

Изменения в ГПК е крайно време да станат реалност. Освен това законът в сегашния си вид създава условия за противоречива практика.

Anonimen
Anonimen
05 юни 2018 12:52
Гост

И все още не са се променили съдебните райони.