750 кандидати за младши прокурори се явиха днес на писмения изпит. Той се проведе в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Общо 891 души бяха подали документи за участие в конкурса за младши прокурори в районните прокуратури. Обявените свободни места са 36.

Тази сутрин в присъствието на членовете на двете конкурсни комисии бяха изтеглени един казус от наказателно-правните науки и един тест по право на Европейския съюз и в областта на правата на човека.

На писмения изпит се проверяват уменията на кандидатите за практическо прилагане на теоретичните знания.

До устния изпит ще бъдат допуснати кандидатите с оценка над „4.50“.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Дано са по-добри от предните.
Дано са по-добри от предните.
17 април 2019 12:21
Гост

Българската прокуратура има нужда от морални и почтени прокурори, независими от властта, и добри професионалисти. Едва тогава нещата ще тръгнат нагоре.

Анонимен
Анонимен
13 април 2019 22:54
Гост

Ако не ме лъже паметта, на последния такъв конкурс отпаднаха повече от 1/3 . Дано този път кандидатите са по-добре подготвени, че срам за факултетите.

Анатолий
Анатолий
13 април 2019 21:40
Гост

Я да видим сега ще има ли субективизъм в устните комисии?

Анонимен
Анонимен
15 април 2019 10:19
Гост

Както винаги.