Нотариалната кантора задължително трябва да има външен надпис „Нотариална кантора“ или „Нотариус“. Това предвиждат промени в Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.

Те са огласени за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието.

Измененията са свързани и с електронния обмен на информация за сделките с коли между нотариусите и КАТ. Като в наредбата е записано, че нотариусът ще е длъжен да въвежда и изпраща незабавно в информационната система на камарата „сканирани екземпляри от договори за прехвърляне собствеността на моторните превозни средства“.

Тя предвижда още, че нотариусът съхранява в особено канцеларско дело, за срок от две години, копие от договора, документи, доказващи представителната власт на страните и декларациите им във връзка с изпълнение на особените изисквания на закона.

„Екземплярите от договорите, с които се прехвърля собствеността на моторните превозни средства, няма да се съхраняват в „Пътна полиция“ и единствената следа от тях ще бъде архивирането им от нотариуса“, посочва в доклада си за приемането на промените зам.-министърът на правосъдието Десислава Ахладова. И обяснява: „Архивирането на придружаващите ги декларации, изискващи се задължително по закон, обезпечава съхраняването от нотариуса на доказателства с оглед на опазване не само интересите на страните, а и на различните държавни органи с определен правен интерес към тях“.

С измененията в наредбата се регламентира по-подробно и какво се случва при изгубване и повреда на печат на нотариус и при предаване на архива му. Като, според Ахладова, новите текстове са съобразени с многогодишната практика и възникналите затруднения при извършването на тези действия.

В проекта например е предвидено, че при изгубване на печат, нотариусът трябва незабавно да уведоми камарата, а не началника на районното полицейско управление, какъвто е регламентът в момента.

1
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
G.Tonchev
G.Tonchev
12 март 2018 17:12
Гост

Е, то и сега си имат табели, това да не е за пишман нотариусите писано?