Общо 496 кандидати са допуснати до устния изпит в конкурса за 36 свободни места за младши прокурори. Преминалите първата фаза кандидати за младши следователи са 514. Те се борят за 20 вакантни позиции.

Първоначално желаещите да станат прокурори бяха 891, но много от тях не се явиха на писмения изпит. Казус и тест решаваха 750 души и малко повече от половината от тях са прескочили бариерата от оценка поне „4.50“ на писмения, за да бъдат допуснати до устния.

В конкурса за младши следователи по документи бяха допуснати 723 души, а 574 се явиха на устния изпит и оказва се почти всички са го издържали с нужната оценка, за да се явят на устния.

Висшият съдебен съвет обяви резултатите (този за младши прокурорите виж тук, а за младши следователи туки графика за провеждане на устния изпит (този за младши прокурори виж тук, а за младши следователи тук). Този за младши прокурори ще е от 3 до 8 юни 2019 г. включително, както и от 10 до 13 юни 2019 г. включително. Датите за кандидатите за младши следователи са 14 юни, 18 юни и от 22 до  27 юни 2019 г. включително.

Устният изпит ще се проведе по обявения от ВСС график в сградата на Националния институт на правосъдието на ул. „Екзарх Йосиф“ № 14. Като на кандидатите е разрешено да използват нормативни актове.

Едновременно с резултатите ВСС публикува и решенията на казусите по наказателноправни науки (казуса за младши прокурори виж тук, за младши следователи тук), както и отговорите на теста по право на ЕС и в областта на правата на човека (за младшите прокурори виж тук, а за младшите следователи – тук). 

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Много, бе!
Много, бе!
17 май 2019 9:24
Гост

Много кадърни се оказаха кандидатите! Почти всички са преминали единия изпит (за следователи) и повече от половината – другия (за прокурори). На устния ще е голяма сеч очевидно, но това е нормално, щом има толкова малко незаети места. Дано това количество кандидати наистина отсее най-кадърните и в средата на юни осъмнем с 20 страхотни младши следователи и 36 отлични малдши прокурори!

Анонимен
Анонимен
16 май 2019 17:00
Гост

Дерзайте и успех!

Анонимен
Анонимен
16 май 2019 16:59
Гост

Миналият път тестът по право на ЕС беше ужасно труден и това доведе до доста ниски оценки.

Анонимен
Анонимен
16 май 2019 16:55
Гост

Интересно защо подават документи, а после не се явяват на писмения изпит.