17-процентно увеличение на заплатите на магистратите и съдебните служители е заложено в проектобюджета на съдебната власт за 2019 г. В предложението е взето предвид увеличението от 10% на възнагражденията в бюджетния сектор догодина, за което съобщи неотдавна премиерът Бойко Борисов.

Това стана ясно на днешното заседание на Висшия съдебен съвет, който единодушно гласува бюджетът за 2019 г. да е в размер на 769 400 000 лева. За 2020 г. прогнозата е за 811.4 млн. лева, а за 2021 г. – 870.8 млн. лева.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев, който е и председател на бюджетната комисия, обяви, че кадровиците са длъжници на магистратите по отношение на възнагражденията. Той обясни, че през четвъртото тримесечие на 2017 г. средната заплата в бюджетната сфера е била 1088 лева. А според чл. 218, ал. 2 от ЗСВ основното месечно възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност се определя в размер на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера съгласно данните на НСИ. Т.е. заплатата на младшите магистрати трябваше да бъде 2176 лева, но те не са били увеличени поради липса на средства в бюджета.

Заплатите в системата бяха увеличени от 1 април т.г., като за магистратите ръстът беше с 98 лева, а за служителите – около 2%.

По прогнози на ВСС през четвъртото тримесечие средната заплата в бюджетната сфера ще бъде 1200 лева. Това също е съобразено в заложеното 17-проценто увеличение на възнагражденията в съдебната система, стана ясно от думите на Магдалинчев.

Той обясни, че за 2019 г. са предвидени 471.9 млн. лева за заплати в цялата система, което е с 99.1 млн. лева повече от тази година. Увеличението се дължи не само на предвидения ръст от 17% ръст на възнагражденията, но са съобразени и изискванията на чл. 233, ал. 6 от ЗСВ. Той гласи: „Въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт Висшият съдебен съвет определя допълнително възнаграждение на съдия, прокурор или следовател. Съдиите в апелативния специализиран наказателен съд, в специализирания наказателен съд, прокурорите в апелативна специализирана прокуратура, в специализирана прокуратура и следователите в следствения отдел на специализираната прокуратура получават допълнително възнаграждение в размер, определен по утвърдени от съответната колегия на Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността, но не повече от 6 основни месечни възнаграждения годишно“.

Магдалинчев обясни, че ВСС е заложил за догодина до три допълнителни заплати за съдиите и прокурорите в специализираните и в по-натоварените органи, докато финансовото министерство предлага този бонус да е до една заплата.

От доклада на Боян Магдалинчев стана ясно, че всички съдебни органи искат по-големи бюджети за следваща година. Най-голямо увеличение – със 70.6%, е предвидено за самия ВСС и това е така, защото са съобразени средствата за капиталови разходи. ВКС е поискал ръст от 15.1%, ВАС – от 17.18 на сто, прокуратурата – от 27.8%, Инспекторатът към ВСС – 22 процента, НИП – 3.25%, съдилищата – 19.4 на сто. Заложени са 116 млн. лева собствени приходи.

В проектобюджета са предвидени средства и за 44 нови щатни бройки за магистрати и 45 за служители, в които са включени разкриването на 18 места за пресаташета и 27 за служители по сигурността на информацията.

Зам.-председателят на Комисията за атестирането и конкурсите към Съдийската колегия Красимир Шекерджиев обясни, че по отношение на бройките на магистрати не става дума за разкриване на нови такива, а за финансовото обезпечаване на незаети, които са обявени за заемане чрез конкурси.

Що се отнася до предложението на комисията „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия за разкриване на 70 места за съдебни помощници, Боян Магдалинчев обясни, че най-напред, чрез законодателна промяна, трябва да се променят техните функции и когато това стане, ще бъдат поискани средствата за заплати за тези нови бройки.

С 38.8 млн. лева повече са средствата за облекло на магистратите и служителите. Според чл. 221 от ЗСВ на съдиите, прокурорите и следователите се изплащат всяка година средства за тога или облекло в размер две средномесечни заплати на заетите лица в бюджетната сфера. Магдалинчев обясни, че се предвижда догодина магистратите ще получат 2437 лева за облекло, през 2020 г. – 2730 лева, а през 2021 г. – 3058 лева.

71 млн. лева са заложени в бюджета за издръжка на сградите. Капиталовите разходи са в размер на 31 млн. лева, а прогнозите за 2020 г. и 2021 г. са за увеличение от по 10 млн. лева всяка година.

„Не вярвам, не знам дали биха ни били уважени заложените в бюджета средства в този размер, но сме длъжни да направим всичко възможно да ги получим“, заяви Магдалинчев.

Той предложи, а ВСС одобри, представляващият, председателите на ВКС и ВАС и главният прокурор да защитят проектобюджета пред изпълнителната власт.

8
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Розалина
Розалина
01 април 2019 10:15
Гост

Съдийте дори не ходят на работа, взимат по 3К за облекло, радват се на огромен платен отпуск и куп привилегии…., а съдебната система е прогнила. Тези пари от нашите данъци идват!

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
18 септември 2018 12:50
Регистриран

Бога ми, господа колеги-сте в балон ,пълен с хелий-смях до сълзи.НАРОДЪТ ВИ Е БЕДЕН И ОТ ПО-БЕДЕН,А ВИЕ СЕ ДУЕТЕ БЕЗ КАПКА СРАМ. НО ЩЕ Е ДО ВРЕМЕ. Не искам да обидя никого и не желая да бъда груба.Затова се пояснявам : В цяла Европа/ЕС//най-значимият проект на нациите до сега от началото на началата, защото проектът „САЩ“ е основан върху ДРУГИ параметри, които определено на НАС не ни харесват/се манифестира да се закрилят правата на Човеците такива, каквито са дадени от тяхното раждане.ПРАВАТА НА членовете на т.н.надстройка-съдии,проку,рори, администратори,бюджетници и пр., не са изначални, а по силата на последващо съглашение между… Покажи целия коментар »

Анна
Анна
13 септември 2018 11:17
Гост

Постоянно си вдигат заплатите, а после се чудят защо няма бюджет.

Васил
Васил
13 септември 2018 11:19
Гост

По този начин не може да се реши и проблема с натовареността.

Анонимен
Анонимен
13 септември 2018 11:03
Гост

Магдалинчев вечно извира от идеи.

magistra
magistra
13 септември 2018 11:08
Гост

не пишете глупости. това не са идеи. това е спазване на закона. съдебната власт е независима и възнагражденията за най-ниската длъжност в системата са регламентирани в закона, именно за да се гарантира тази независимост. друг е въпросът, че това се погазва непрекъснато

Анонимен
Анонимен
13 септември 2018 10:57
Гост

така е! заплатите вече трябваше да са увеличени, а не все да чакаме да се спази законът

kaka penka
kaka penka
13 септември 2018 10:58
Гост

ne se naiadohte