16 неправителствени организации изпратиха официална препоръка до министъра на правосъдието Данаил Кирилов да се проведе конкурс за назначаване на държавни съдебни изпълнители (ДСИ).

Препоръката е направена по реда на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс, която задължава държавния орган, получил подобно предложение, да вземе решение по него най-късно два месеца след постъпването му.

Сред организациите, които отправят тази препоръка до министър Кирилов, е Асоциацията на държавните съдебни изпълнители. Зад нея застават и Съюзът на юристите, Асоциацията на българските административни съдии, асоциация „Форум“, Академията за изследвания в сигурността и отбраната, Българската асоциация на вещите лица и експертите, Българската асоциация на съдиите по вписванията, Българската съдийска асоциация, Камарата на независимите оценители в България, Камарата на следователите в България, Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт, сдружение „Клуб – Журналисти срещу корупцията“, сдружение „Сефита“ на съдебните експерти, Съюзът на съдебните заседатели в България, фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари“ и Центърът за приложно-правни изследвания и практики.

Всички те са членове на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет и на 31 януари 2020 г. са гласували единодушно да изпратят препоръка за насрочване на конкурс за ДСИ, съобщи за „Лекс“ председателят му Мария Карагьозова.

Повод за нея е намерението на Министерството на правосъдието засега да не обявява конкурс за ДСИ и ЧСИ. През януари от ведомството съобщиха за „Лекс“, че на този етап конкурси за нови ЧСИ и ДСИ няма да бъдат провеждани, като тази позиция на министерството идва след като миналата година то приключи три тежки конкурса – за нотариуси, съдии по вписванията и синдици.

Затова Мария Карагьозова, от името на съвета, е отправила серия от въпроси до Данаил Кирилов, като един от тях е какви са мотивите на министерството да се откаже да проведе конкурс за ДСИ, тъй като година по-рано предшественичката му на поста Цецка Цачева беше заявила такова намерение. В писмото се обяснява, че за съдебноизпълнителната служба към Софийския районен съд конкурс не е имало от 2008 г., а за ДСИ в останалата част на страната – от 2012 г.

В писмото се посочва и друг проблем – че има ДСИ, които са назначени „до конкурс“ и работят така повече от 5-6 години. „По какви критерии са били назначени първоначално и как са преценени професионалните им качества?“, пита председателката на Гражданския съвет към ВСС. И поставя въпроса дали така не се заобикаля принципът на конкурсното начало. В писмото си тя дава пример за ДСИ, който е назначен до завръщане на титуляра, а въпросният титуляр не е на мандатна длъжност или в отпуск, а е назначен за инспектор в МП. „Това автоматично прави мястото на заместващия постоянно. Подобни примери показват порочна практика, която би следвало да се промени – при нужда и законодателно“, заявява Карагьозва в писмото до министъра.

16-те неправителствени организации отправят и друга важна препоръка: „Да създаде и въведе в действие методика за атестиране качеството на работа на своите служители – държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията, в която изрично да бъдат включени критерии, свързани с отчитане преминати обучения и/или други форми за повишаване на професионалната квалификация, с цел гарантиране качеството на специалистите, които обслужват гражданите в тези две направления“.

Поводът за нея са изключително слабите резултати от писмения изпит на приключилия вече конкурс за съдии по вписванията. Над 90% от участниците в него получиха толкова ниски оценки, че не успяха да преминат към втория етап от конкурса – устното препитване, а накрая останаха и 12 незаети места от обявените 44 вакантни позиции.

Въпросът за квалификацията на съдиите по вписванията в случая се поставя, тъй като част от участниците в конкурса всъщност са действащи такива, но искат да сменят района си на действие или да станат титуляри на позицията, тъй като в момента я заемат по заместване.

26
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
29 юни 2020 14:13
Гост

Някой знае ли какво се случва? Всички срокове изтекоха за отговор на МП.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2020 13:28
Гост

Един яде свинско, друг зеле, всички заедно свинско със зеле-това е положението с искането на въпросната госпожа. На изпита за съдии по вписванията кандидатстваха единствено действащи такива, които са назначени без конкурс. Желаещите да сменят района си следва да го направят по реда на ЗСВ/касае и ДСИ/, а не чрез нов конкурс и никой не го е правил по този начин/на този конкурс/. Иначе адмирации за искането-не е редно години наред разни хора, назначени по заместване по незнайни критерии да заемат цитираните длъжности. Никъде в ЗСВ не е казано, че конкурса трябва да е централизиран-няма никаква, ама абсолютно никаква законова… Покажи целия коментар »

един скъсан на изпита за СВ
един скъсан на изпита за СВ
20 февруари 2020 12:50
Гост

Айде тая ъкълодавачка да вземе да реши теста от конкурса за съдии по вписванията, без да знае предварително отговорите и да я видим колко ще изкара, дали ще има 2,50 поне …

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2020 13:12
Гост

щом пишеш „ъкълодавачка“ не е чудно че си скъсан на изпита. Ти български не знаеш, та Право ли?!?

Питам
Питам
20 февруари 2020 12:13
Гост

А може ли някой да ми обясни как с писмо на министъра се разкрива нова бройка съдия по вписвания, обявява се конкурс за заемането и до обявяване на конкурс и се прави подбор по документи?

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2020 12:10
Гост

Слабите резултати от писмения изпит на конкурса за съдии по вписванията са достатъчно красноречиви за тяхната квалификация.

Петров
Петров
20 февруари 2020 12:11
Гост

При това са действащи такива. Ясно е какво е качеството на работата им.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2020 11:53
Гост

Да кажа аз за съдиите по вписванията – ако ще има конкурси нека да са така с високи критерии, а не да се назначават чели-недочели. За мен тази ниска успеваемост показва, че този път МП е действало строго и така трябва да бъде. Съмнения обаче винаги ще оима докато се толерира практиката да не се публикуват въпросите и верните отговори от писмения

Стойчо
Стойчо
21 февруари 2020 8:57
Гост

И разбира се дъщерята на Митко Узунов от предишния ВСС беше първа по успех, защото МП си свършило работата … ама си я свършило наистина, само че както са се разбрали.

Анонимен
Анонимен
26 февруари 2020 20:53
Гост

Прави впечатление и друго обаче. Участват над 500 души и масово оценките са 2 и една част с 39 верни отговора… Да се чуди човек дали е имало нещо подвеждащо в 40я че не е верен при един. А не знам дали аз не видях, но нямаше дисквалифициран. А един кандидат беше вдигнал скандал и така успя да си предаде работата, която още там трябваше да се дисквалифицира, тъй като имаше отбелязвания в раздадения лист… Много въпросителни ми се породиха просто.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2020 11:53
Гост

Аз може и да не съм прав, ама по тази логика дайте да върнем и държавните нотариуси…

Петров
Петров
20 февруари 2020 12:23
Гост

Защо не? Сигурно няма да ни дерат с баснословни такси като частните.

Диего
Диего
20 февруари 2020 11:52
Гост

Боже, какви организации и асоциациии са се нароили, че даже съветват ВСС. Какво общо имат „Журналисти срищу корупцията“ например с ДСИ и други кадрови въпроси?

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2020 12:28
Гост

Видяла жабата, че подковават коня…

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2020 13:22
Гост

СЪЩОТО, което имат и
– Асоциацията на българските административни съдии, асоциация „Форум“, Академията за изследвания в сигурността и отбраната, Българската асоциация на вещите лица и експертите, Българската асоциация на съдиите по вписванията, Българската съдийска асоциация, Камарата на независимите оценители в България, Камарата на следователите в България, Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт, Съюзът на съдебните заседатели в България, фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари“ и Центърът за приложно-правни изследвания и практики!!!!

ГОСТ
ГОСТ
07 октомври 2020 17:09
Гост

Очевидно речта ви изпреварва мисълта ви! Изброените организации са членове на Гражданския съвет и участват във взимането на решения на равно основание! ДОБРЕ Е ДА СЕ МИСЛИ ПРЕДИ ДА СЕ ГОВОРИ, ДА НЕ СЕ ИЗЛАГАМЕ ПРЕД ЧУЖДЕНЦИТЕ!

Наблюдател
Наблюдател
20 февруари 2020 11:50
Гост

Факт е, че хората масово смятат ДСИ за по-малкото зло от частните бирници и причината е, че бъркат ЧСИ с колекторските фирми.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2020 11:51
Гост

Да, ама не знам взискател, който да предпочита да се обърне към тях, а не към ЧСИ – защото едните вършат работа, мотивирани, че ще ти съберат таксите и ще спечелят, а другите само местят папки от еидн шкаф в друг

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2020 12:25
Гост

Хората масово смятат, защото нищо не разбират. Единият е „частник“ – зъл капиталист, а другия – „държавен“ – уж по-добър. А иначе и едните и другите правят едно и също, че и таксите им еднакви.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2020 11:47
Гост

Единствената нормална логика за конкурс е да се отсее шкартото, което се е наместило по различни причини.

Костов
Костов
20 февруари 2020 11:48
Гост

Да, добре е да минат конкурс, за да се види нивото и да се гарантира поне минимална компетентност.

Гражданин
Гражданин
20 февруари 2020 11:46
Гост

И от какъв зор ще отида при ДСИ, ако ми се наложи? Според мен ДСИ са тунеядци на държавна издръжка.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2020 12:24
Гост

Дам, а и работата на ЧСИ напоследък понамаля, пооглдняха.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2020 11:42
Гост

Бе всичко цъфнало и вързало, ще се занимаваме ние с конкурси за ДСИ щото има безработници и гладни адвокати, мечтаещи да дойдат на тих пристан и държавна заплата. Вижте статистиките от отчетите на районните съдилища и помислете – държавните съдебни изпълнители поради конкуренцията на ЧСИ-тата станаха скъпо платени чиновници, които нямат работа и търкалят зо безкрай малко на брой и кухи изпълнтелни дела, по които работата се върши основно от деловодители „по сламки“, а онези идват 1-2 пъти седмично на работа да подпишат приготвеното. Не конкурс, а закриване на ДСИ трябва. Както няма едновременно частни и държавни нотариуси, така държавата… Покажи целия коментар »

другият проблем
другият проблем
20 февруари 2020 11:50
Гост

Съгласявам се, ама това е генерален въпрос, по който държавата така и не успя да вземе решение. А в случая става въпрос за свои хора, които с години работят като ДСИ без да са проверени качествата им, при положение, че законът изрично изисква назначаване с конкурс. Където го има това 6 години да работиш до конкурс

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2020 13:17
Гост

Колега, много е просто решението. Глава „Държавни съдебни изпълнители“ в ЗСВ да се отмени и да се предвиди, че в случай на необходимост районният съдия действа с функции на съдебен изпълнител. И сега я има тази възможност – ако няма назначен ДСИ, такъв е съответния районен съдия. Друг е въпросът, че до такава ситуация реално няма да се стигне, защото ЧСИ-тата ще вземат всички изпълнителни дела. Ама вместо да махнат тези тунеядци и да оправят статута на т.нар. „съдии по вписванията“, Министерство на правосъдието предпочита да се занимава с куп безсмислици.