16 години отнема на Софийския градски съд, за да се произнесе по искане за възстановяване на влязло в сила съдебно решение по дело за делба на дворно място с две еднофамилни къщи в столицата. Процесът е рекордьор по продължителност, тъй като е започнал през 1985 г., а е приключил след 30 години – през 2015 г. Това става ясно от отчета на Инспектората към Висшия съдебен съвет за установени нарушения на правото за разглеждане на дела в разумен срок за първото тримесечие на тази година.

Макар делото за делба да е образувано през 1985 г., пострадалите от бавно правосъдие по него страни могат да се оплачат само за забавянето след септември 1992 г., откогато Европейската конвенция за защита правата на човека е в сила и у нас. Затова и формално се приема, че забавянето на делото е 26 години.

Близо 6 години е продължило производството по извършване на делбата в Софийския районен съд. От 20 заседания, 18 са по били отложени заради нередовно призовани страни. Само два пъти делото е било отложено по обективни причини – за призоваване на нови страни в процеса, чийто адрес не е бил известен на съда и се наложило допълнителни действия за изясняване на този въпрос.

Но най-сериозното забавяне всъщност е свързано с изгубването на решението по допускане на делбата и последвалото  производство по възстановяването му.

През септември 1999 г. един от ответниците иска възстановяване на влязлото в сила решение по допускане на делбата, за което се е бил произнесъл СГС през 1988 г., а пет години по-късно и Върховният съд.

СРС изпраща делото в градския съд на 7 октомври 1999 г. за извършване на процедура за възстановяване на изгубеното решение. Така започва продължилото 16 години производство по възстановяване.

Чак през януари 2005 г. СГС отказва да възстанови съдебното решение като сочи, че липсват данни за индивидуализиране на делбените имоти. За шест години са проведени седем заседания, които са отлагани заради конституиране и призоваване на наследници на починали страни.

Но нещата не приключват през 2005 г., напротив. Три години е отнело на съда да съобщи за отказа си на страните, защото трима от ответниците през това време починали и СГС е трябвало да установи наследниците им, да ги конституира в производството и да ги уведоми за постановеното решение.

През ноември 2009 г. делото най-сетне стига до Върховния касационен съд, който през юни 2010 г. потвърждава отказа на градския съд за възстановяване на решението за допускане на делбата.

Производството отново се озовава в СРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

През юли 2011 г. обаче СРС отново изпраща делото на СГС за указания с какви действия следва да продължи производството, тъй като с отказа на съда по молбата за възстановяване на решението, то се оказва образувано пред първоинстанционния съд във фазата по извършване на делбата, без по него да съществува реално окончателното решение по допускане на делбата, с което са определени делбените имоти, кръга на съделителите и техните квоти.

С разпореждане от ноември 2011 г. СГС е квалифицирал производството като такова за възстановяване на съдебното решение по делото за делба. Решението обаче е с дата 14 юли 2015 г.

В резултат на посочените действия производството по възстановяване на влязлото в сила решение на Софийски градски съд е продължило почти 16 години и след приключването му делото е върнато на СРС за продължаване на съдопроизводствените действия във фазата по извършване на делбата“, уточняват от ИВСС.

Иначе през първото тримесечие на тази година инспекторатът е провели 128 заявления за обезщетения за бавно правосъдие като 87 от тях са основателни – 30 са по наказателни, а 57 – по граждански, търговски и административни дела.

 

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Нищо ново
Нищо ново
13 май 2019 16:36
Гост

За да се ускори правораздаването трябва да се дигитализират всички актове с правни последици, които държавните органи издават, всички актове, подлежащи на нотариални заверки, да се оптимизира или призоваването на страни и свидетели, или да се разшири обхвата на неприсъствените заседания.

Анонимен
Анонимен
25 април 2019 14:48
Гост

Интересно как така изчезва решението по допускане на делбата.

Анонимен
Анонимен
25 април 2019 14:49
Гост

Кое му е интересното. Да не се случва за първи път. Докато документите не са изцяло в електронен вид, винаги ще има риск.

Анонимен
Анонимен
25 април 2019 14:33
Гост

Делата за делба по принцип отнемат повече време, обаче СГС постави рекорд просто.

5-ко
5-ко
25 април 2019 14:33
Гост

Не четеш ли- ВКС също са се забавили доста.