12-процентно увеличение на заплатите в съдебната система е заложено в бюджетната прогноза за периода 2019-2021 г., която днес беше одобрена от Пленума на Висшия съдебен съвет. Индексацията ще бъде на база удвоената средна работна заплата в бюджетната сфера за четвъртото тримесечие на 2017 г., което прави общо 2186 лева и на толкова по закон трябва да е равна най-ниската магистратска заплата.

Гласуваната днес тригодишна бюджетна прогноза е в изпълнение на решение на Министерския съвет от 31 януари т.г. Одобрените разчети ще бъдат изпратени на финансовото министерство, а прогнозата ще бъде предоставена на министъра на правосъдието Цецка Цачева за подпомагане при изготвянето на проектобюджета на съдебната власт за 2019 г.

Бюджетната прогноза е разработена на база на заетата численост. Предвидени са и средства за допълнителни възнаграждения на магистратите по чл. 233, ал. 6 от Закона за съдебната власт. Текстът гласи: „Въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт Висшият съдебен съвет определя допълнително възнаграждение на съдия, прокурор или следовател. Съдиите в апелативния специализиран наказателен съд, в специализирания наказателен съд, прокурорите в апелативна специализирана прокуратура, в специализирана прокуратура и следователите в следствения отдел на специализираната прокуратура получават допълнително възнаграждение в размер, определен по утвърдени от съответната колегия на Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността, но не повече от 6 основни месечни възнаграждения годишно“.

Разпоредбата на чл. 233, ал. 6 от ЗСВ беше променена миналата година и е в сила от 1 януари 2018 г. Тя не беше приета еднозначно от магистратите. Основните аргументи срещу това изменения бяха от една страна, че така спецмагистратите стават привилегировани, а от друга бяха поставени въпроси въз основа на какви критерии ще се дава индивидуална оценка на резултатите от дейността.

От думите на представляващия ВСС Боян Магдалинчев, който е и председател на бюджетната комисия, стана ясно, че в бюджетната прогноза са заложени проценти за допълнителни възнаграждения за спецмагистратите.

Отделно от това са предвидени 1 млн. лева за съдилищата и прокуратурата във връзка с приетата през лятото на миналата година Наредба за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма т.е. за въвеждането на е-правосъдие.

За трите години са предвидени 3.1 млн. лв. за местни данъци и такси, като 2.8 млн. лева са заложени за данъци на съдебните сгради и 300 000 лева за тези на останалите органи на съдебната власт. На 31.3 млн. лева възлиза прогнозата за капиталови разходи, а резервът за неотложни и непредвидени нужди е в размер на 900 000 лева за всяка година от прогнозния период.

3
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Ваш приятел
Ваш приятел
02 март 2018 12:01
Гост

Наистина НЯМАТЕ СРАМ.Но все тая.Точно така работите за мене…Дали днес, или след време, този велик но беден Народ ще ви потърси сметка.

Питащ
Питащ
01 март 2018 16:41
Гост

А т.нар. Влади Горанов знае ли?

Анонимен
Анонимен
01 март 2018 16:49
Гост

Той сега смята на Гинка парите, после ще се запознае с това.