1000 лева ще е паричната награда, която ще дава Съдийската колегия на пенсионирани магистрати и за онези, които са предложени за отличия от шефовете си за проявен висок професионализъм. Това реши днес кадровият орган, а поводът беше предложение за награждаване на съдия Теодор Милев от окръжния съд във Велико Търново по повод неговото пенсиониране.

Миналата седмица Пленумът на ВСС реши да отпусне 51 784 лева на Съдийската колегия за парични отличия през тази година, а на Прокурорската – 48 216 лева.

Днес дискусията се насочи към това дали за награди да бъде определена твърда сума от 1000 лева, или да не се фиксира точен размер, а да се определи само таван – до 1000 лева.

Някои от членовете на колегията попитаха дали не трябва все пак да се разработят критерии за това в кои случаи ще се дават парични награди. Но в крайна сметка с 10 на 1 гласа беше прието да има точна сума за отличие.

Същевременно днес Съдийската колегия отказа да повиши три съдийки от Софийския районен съд по вече приключил конкурс по стария ред, преди измененията в Закона за съдебната власт от август 2016 г. Отказът беше мотивиран с окончателното решение на Върховния административен съд, с което беше отменена преходна разпоредба от наредбата за конкурсите, която позволяваше това.

Галя Вълкова, Екатерина Стоева и Таня Кандилова са в Софийския районен съд. Те бяха подали заявление да бъдат повишени на основание §6 от наредбата за конкурсите във вр. с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Той гласи: „В 9-месечен срок от приключване на предходната конкурсна процедура с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет и при наличие на освободена длъжност в орган на съдебната власт, съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за назначаване на следващия по ред кандидат в конкурса за повишаване или за преместване, получил крайна оценка в конкурсната процедура, не по-ниска от много добър „5,00“.

С преходната разпоредба от наредбата пък се даваше възможност тази нов текст да бъде прилаган и по отношение на конкурсите, които са започнали преди измененията в ЗСВ от август 2016 г. Така магистрати, които са били класирани под чертата, бяха повишени на по-горни позиции.

Галя Вълкова и Екатерина Стоева поискаха да бъдат „качени“ в гражданското отделение на СГС, а Таня Кандилова – в Софийския окръжен съд. Но Съдийската колегия спря произнасянето си по техните заявление до решението на ВАС, пред когото беше атакуван §6 от наредбата.

В края на януари петчленен състав на съда я отмени и заради това днес Съдийската колегия отказа да повиши и трите съдийки.

ВСС: Заплатите на съдебните помощници не са като на служители

Междувременно Съдийската колегия указа на административните ръководители да определят заплатите на съдебните помощници на основание чл. 247 от Закона за съдебната власт, според който те получават до 90 на сто от основното възнаграждение на младшите магистрати. Неотдавна Висшият съдебен съвет увеличи заплатите в системата с 10%. Така възнагражденията на младшите магистрати станаха от 2044 лева на 2248 лева.

Напомнянето, което днес направи кадровият орган, е във връзка с разнородната практика в съдилищата. Някои председатели прилагат чл. 247 от ЗСВ, докато други приравняват възнагражденията на съдебните помощници с тези на съдебните служители, които са реглалментирани в чл. 348 от ЗСВ. Текстът гласи: „Съдебният служител има право на основно месечно възнаграждение, определено за заеманата длъжност, в размер до 80 на сто от възнаграждението на съдебния администратор“. А заплатата на съдебния администратор е 80 на сто от основното възнаграждение на съдия от съответния съд (чл. 357, ал. 9 от ЗСВ).

Работата на съдебния помощник има различно естество, нямаше да има смисъл от чл. 247 от ЗСВ, ако те са приравнени на съдебните служители, каза днес Боян Магдалинчев.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков заяви, че много пъти административни ръководители са задали въпроси за това как да определят заплатите на съдебните помощници. Сега вече имаме ясно разписано правило, че чл. 247 от ЗСВ е специален по отношение на разпоредбата, която регламентира възнагражденията на съдебните служители, посочи още Чолаков. И добави, че дори във ВКС и ВАС законовите текстове се прилагат по различен начин.

 

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Не съм съгласен
Не съм съгласен
13 февруари 2019 11:42
Гост

Абе така и не разбраха…
1000 лева и един тиквен медал – обикновено златен. На кого му пука, след като вследствие на безразборното награждаване подобни награди не топлят.

тъпбалканскитип
тъпбалканскитип
12 февруари 2019 16:25
Гост

малко са им заплатите и 20 отгоре при пенсия, та па и награда, много сте нахални

Киро
Киро
12 февруари 2019 14:21
Гост

И все пак това е уранивиловка, излиза, че всички заслужили са еднакво заслужили. Съгласен съм да е еднаква сумата само за пенсионираните, защото там критерият е очевиден и обективен.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2019 12:57
Гост

Правилно са определили твърда сума. Иначе някои колеги щяха да се почувстват пренебрегнати.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2019 12:56
Гост

Добре, че ВАС отменени преходната разпоредба от наредбата за конкурсите.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2019 12:40
Гост

Разумно решение. Всъщност въпросът не е в сумата, а в признанието към работата.