Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов напусна пределите на закона и етичните норми, демонстрира всички онези подходи за всяване на страх и подчинение, които публично заклеймява. Той постави съдиите „на колене“ и трябва да поеме отговорност за грубото потъпкване на законите и честта.

Това казват в своя позиция 10 членове на Съдийската колегия, а поводът е обръщението на Панов от понеделник, с което призова състава на ВКС, който трябва да се произнесе по искането за възобновяване на делото за условно предсрочно освобождаване на Джок Полфрийман, да го направи максимално бързо, а вътрешния министър Младен Маринов – незабавно да изпълни определението на Софийския апелативен съд, с което беше постановено освобождаването на австралиеца от затвора.

Боян Магдалинчев, Боян Новански, Боряна Димитрова, Даниела Марчева, Красимир Шекерджиев, Драгомир Кояджиков, Севдалин Мавров, Стефан Гроздев, Вероника Имова и председателят на ВАС Георги Чолаков намират за недопустимо обръщението на Панов в момент, в който казусът е висящ пред Върховния касационен съд, както и ангажирането на ВКС и ползването му като трибуна за изразяване на лично мнение. И добавят, че призиви и внушения по висящ спор нарушават независимостта на съдиите, Конституцията, законите и етичните норми.

Обръщението на Председателя на Върховния касационен съд към поименно посочените съдии от състава на съда, на които е възложено разглеждането на делото, е безпрецедентна и откровена намеса в тяхната работата. Особено фрапиращо е неприкритото му изявление за бърз и желан изход от делото, което съставлява недопустим опит за влияние.

Призивът към съдиите е отправен чрез обръщение, поставено на официалната страница на съда. Едва ли това е акт на уважение или нормален начин на комуникация между председател на съд и колегите му“, посочват десетимата членове на СК на ВСС.

Според тях призивът на Панов към вътрешния министър за незабавно изпълнение на определението на Софийския апелативен съд за условното предсрочно освобождаване на Джок Полфрийман не е от компетентността на съда, защото няма отправено по надлежния ред искане до него, следователно не може да се изразява и становище.

Обръщението сочи сериозен дефицит у автора му на усещане за „прекрачване на границата“ на законността и етичните норми, важащи за българските магистрати. Опитът за влияние над състава и публично демонстрираното недоверие в професионализма на върховните съдии, или поне в този на поименно посочените, е недопустим акт на Председателя на Върховния касационен съд. Още по-недопустимо е Председателят на Върховния касационен съд да не знае, че висящи дела не се коментират.

Да се правят внушения за „беззаконие и произвол“, когато казусът е висящ пред съда и се очаква произнасяне по него, е тотална загуба на „професионалното достойнство на тогата“ точно в онези моменти, в които Председателят на Върховния касационен съд би следвало да е облечен с нея и да „отстоява законността“ без страх“, твърдят десетимата кадровици.

И отбелязват, че случаят „Джок Полфрийман“ не е първият, по който до ВКС е отправено искане, което е „елементарно от правна гледна точка“, както твърди Панов в обръщението си. Но заявяват, че със сигурност е първото, по което председател на ВКС се произнася преди състава.

И ние считаме, че не бива да се мълчи, когато съдиите са поставени „на колене“ не от кого да е, а от Председателя на съда. С обръщението си, поставено на интернет-страницата на Върховния касационен съд, Председателят му не само напусна пределите на закона и етичните норми, но демонстрира всички онези подходи за всяване на страх и подчинение, които в ред свои речи публично заклеймява.

Призоваваме Председателя на Върховния касационен съд също да поеме своята отговорност от грубото потъпкване на българските закони, професионалния дълг и чест“, завършват десетимата кадровици, намеквайки, че Панов трябва да подаде оставка.

51
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Марин Маринов
Марин Маринов
19 октомври 2019 21:43
Гост

председателят на Върховния касационен съд не е упражнил натиск върху съдиите от Върховния касационен съд които разглеждат искането за възобновяване пред явено от главния прокурор на Република Българияв писмото си председателят на Върховния касационен съдизразява мнение че искането за възобновяванеследва да се разгледа в кратки срокове тъй като предмета на решаване не е сложен от правна и фактическа страна Ясно е че става въпрос за процесуално недопустимо искане за възобновяване тъй като определенията с които апелативният съд се произнася окончателно в производството по предсрочно условно освобождаване не попадат в хипотезата на преграждащи те определения които подлежат на възобновяване

безпристрастен наблюдател
безпристрастен наблюдател
17 октомври 2019 13:40
Гост

Нямам намерение да критикувам, обиждам или да отправям необосновани обвинения към никого, макар че коментарите в този форум (а и в много други), са изпълнени с прекомерна омраза, голословни твърдения и крещяща юридическа неграмотност! Ще посоча само няколко факта и действащи правни разпоредби, които са достатъчно красноречиви за това кое е законосъобразно и кое не! Съгласно чл. 440, ал. 2 НПК: „Определението на окръжния съд (авт. бел. – с което се e произнесъл по молбата за предсрочно освобождаване) подлежи на обжалване от осъдения и от началника на затвора и на протест от прокурора по реда на глава двадесет и втора.“… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2019 13:59
Гост

Пълни глупости! Ако сте юрист, а не манипулатор на щат в кафявите медии на Пеевски, който държи на практика целия ВСС и на който Панов му е трън в задника – посочете моля Ви поне 1 (едно-единствено) възобновено дело за предсрочно освобождаване! Няма да посочите – просто защото такова няма! И юристите много добре го знаят, но ПИК и прочие „медии“ се опитват да убедят в противното аудиторията. Но вече и децата започнаха да не им вярват.

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2019 14:23
Гост

Подобни „безпристрастни наблюдатели“ си личат отдалече. Вече масово започнаха да ги разконспирират и презират, че слугуват в PR отдела на мафията.

безпристрастен наблюдател
безпристрастен наблюдател
17 октомври 2019 14:30
Гост

А вие юрист ли сте или по-скоро „измислен“ такъв? Защото от коментарите ви не виждам да изпъквате с юридически познания, а по-скоро поддържате една „махленска дискусия“ с „каруцарски език“. А определението „манипулатор“ в случая най-много подхожда на вас! Това, че до момента няма възобновено дело за предсрочно условно освобождаване, не означава, че такова не е допустимо, видно от разпоредбите на НПК. Още повече, че въпросното дело е от изключителен обществен интерес и засяга не само конкретни лични права и интереси, но и суверенитета на държавата, в частност авторитета на нейната правосъдна система! Но да изчакаме решението на ВКС…

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2019 20:18
Гост

Ако е решение, защо не са подали касационен протест? И не знам дали практикувате право, но ако да, ще се изненадате ли да узнаете, че по реда на глава 22 всичкото е определение. Хвърлете един поглед на практиката, моля. После пак да пишете „ограмотяващо“

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2019 22:14
Гост

Драги ми „колега“, само защото в текста пише „решава“ не означава, че актът е решение, а не определение. Смисълът на използвания легален термин е, че горният съд разрешава въпроса. Разпоредбата е аналогична на разпоредбите на чл. 278, ал. 2 ГПК и чл. 235, ал. 2 АПК, където е абсолютно безспорно, че съдът се произнася с определение. И вие знаете ли на колко места в НПК се препраща към този ред на обжалване? Или викате наложена глоба, която подлежи на обжалване по същия ред, се отменя с решение.. Е такова чудо няма. И всеки подготвен юрист го знае. А вие очевидно… Покажи целия коментар »

безпристрастен наблюдател
безпристрастен наблюдател
18 октомври 2019 0:39
Гост

Бравооо! Най-после смислена дискусия. Да, вярно е, че по реда на глава 22 всичкото е определение. Но също така е вярно, че по реда на тази глава се проверяват предимно процесуални въпроси във връзка с движението на делото, като: определенията, с които съда спира наказателното производство; определението, с което съда в разпоредителното заседание се произнася за допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила; определението, с което се взема, отменя или изменя мярка за процесуална принуда и мн. др. А основният въпрос, който трябва да реши съдът в производството по предсрочно условно освобождаване е с материалноправен характер, касаещ… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
17 октомври 2019 10:31
Гост

А къде се е скрил Висшият адвокатски съвет? Защо не излезе поне от кумова срама с някаква декларацийка, осъждаща бруталните опити за тотално превземане и подчиняване на съдебната система от държащите ВСС като кукла на конци? Или направо Пловдивската адвокатска колегия да изземе функциите на ВАдвС, защото колегите от Пловдив са тези, които не ги е страх и вече реагираха абсолютно точно на няколко пъти в подобни ситуации.

Анонимен
Анонимен
16 октомври 2019 18:52
Гост

То много „сложно“ дело и съдебния състав трябва да мисли 1-2 месеца как да го реши. Видно от закона/НПК/, Определението за предсрочно освобождаване на Полфрийман не подлежи на обжалване, следователно жалбата/протеста на Главния прокурор са недопустими и делото във ВКС следва да се прекрати. Няма съмнение, че в случая не Лозан Панов а Сотир Цацаров умишлено нарушава закона, злоупотребявайки с властта която има.

Кървавата Мери
Кървавата Мери
16 октомври 2019 17:18
Гост

Мдааа, интересно- 12-13 грантови тролове се активират редовно по темите тук, които касаят Лозан Панов. Вижда се от коментарите и лайковете под другите статии, които засягат професионални въпроси, в които съвсем се вижда, че само магистрати и тук-там някой адвокат пишат. Но за Лозан веднага се включва хибридната атака.
Това е изтърканата тактика на жълтопаветниците- те така я разбират класовата борба- като пишат по форумите. Това е сериозно, между другото.

Анонимен
Анонимен
16 октомври 2019 17:27
Гост

Вие явно не сте колега, а просто трол или друг щатен или нещатен сътрудник на кафявите медии на Делян Пеевски. Юристите изказват мнение по същество, а Вие не казвате нищо по същество, а само търсите под вола теле и броите лайкове и търсите хибридна атака в това колеги-юристи да изказват мнението си. Просто много се набивате на очи и не вървите с нескопосаните си опити за манипулация.

Кървавата Мери
Кървавата Мери
16 октомври 2019 17:32
Гост

Точно така, тези тролове не се изказват като юристи, личи, че са абсолютно непосветени в дебрите на правораздаването, а стилистиката им е лозунгова, елементарна. Няма един пост, който да опровергава професионално написаното от ВСС.
А може би са 1-2 трола и вкарват и някой boot, за да произвеждат скоростно повече лайкове… Смешна работа.

Свободен адвокат
Свободен адвокат
16 октомври 2019 17:36
Гост

Виждам, че сте дълбоко запозната с тролове, boot и пр., но просто ставате за смях, когато се опитвате да прилагате пропагандата от „порно медиите“ на Пеевски в сайт за образовани юристи.

Пламен
Пламен
16 октомври 2019 18:33
Гост

Адвокате, хайде Пи-професионално, моля!
Порното го оставете за в къщи.

безпристрастен
безпристрастен
17 октомври 2019 6:24
Гост

Панов със всичките му кусури, все пак има заслугата, че отвори кутията на Пандора, защото мълчанието срещу безчинствата на феодалите и техните лакеи е вредно, особено в държава със затихващи функции. Не знам дали тук пишат тролове, но със сигурност участват разни креатури, които пригласят на пропагандата, която обслужва диктаторското статукво и която ежечасно се сипе от повечето медии. „Това е прословутото българско разделение, което не е от вчера и няма да завърши утре” (Андрей Пантев)

Чудене
Чудене
16 октомври 2019 16:30
Гост

Понякога се чудя как един човек с такъв морален дефицит, може да отгледа и възпита дъщеря, която да има смелостта единодушно с двама свои колеги да се произнесе положително за предсрочното освобождаване на Полфрийман. За семейство Магдалинчеви говоря. Явно обвързаностите не са наследствени.

Дали?
Дали?
16 октомври 2019 16:31
Гост

Абе не е точно така, съдейки по това, че критики от хората на кой отнесоха Калпакчиев и Иванова, но Магдалинчева много-много не я споменаваха, все едно няма нищо общо с акта.

Анонимен
Анонимен
16 октомври 2019 17:09
Гост

Морален дефицит? Само защото по тоя „казус“мнението му не съвпада с вашето?
А много морално ли е да адвокатстваш на Полфрийман (Кр. Кънев го представлява пред ЕСПЧ) а после да му пишеш „обективна“ характеристика за пред съда (УПО)? И после награден от теб съдия и друг, който е писла докладите ти, плюс Магдалинчева да я кредитират като обективна характеристика?
Морални стожери, ама де де, както би казал Алеко…..

Анонимен
Анонимен
16 октомври 2019 17:23
Гост

Кр. Кънев не е адвокат и не може да „адвокатства“. Той е правозащитник и се намесва, когато нечии права са накърнени. С подобни лаладжийски твърдения не може вече да излъжете дори бабите на село, камо ли юристите, които са аудиторията на този сайт. Така че подобни умозаключения могат да будят само насмешка.

Анонимен
Анонимен
16 октомври 2019 17:58
Гост

Драги, правозащитници са адвокатите, подобни фондации и сдружения получават грантове и генерират шум при усвояването им. Какви правозащитници са тия? Знам, че Кр. Кънев не е адвокат, той е „всичколог“, от всичко „разбира“, демек от нищо, само създава шум. Но ето че това работи. Вече има значение не правото, а медийния шум, който може да генерираш. Но че е бил процесуален представител на въпросното лице по делото му оред ЕСПЧ е факт. „Г-н Полфрийман се представлява от г-н К. Кънев, председател на Български Хелзинкски комитет, неправителствена организация, базирана в София (Решение от 21.07.2016 г. на ЕСПЧ по делото на Шахънов… Покажи целия коментар »

Оставки, веднага
Оставки, веднага
16 октомври 2019 16:27
Гост

Лицемерието и наглостта на тая шайка, която се има за елита на българското съдийство, вече няма граници. То не бяха поръчки, не беше слугуване, но да казваш на черното – бяло, да извърташ факти и да преиначаваш истини, е върхът на безочието. ОСТАВКИ.

Анонимен
Анонимен
16 октомври 2019 16:51
Гост

Дано Кьовеши и някой друг от ЕС види сметката на обръчите от фирми на този КОЙто държи ВСС на къса каишка.

Подкрепа
Подкрепа
16 октомври 2019 16:24
Гост

Единственото, което може да се каже сега е, че Лозан Панов има пълната подкрепа на всички мислещи и кадърни юристи и хора в България. Не се предавайте, г-н Панов! Колегите Ви, които днес се самоопозориха, не ги чака светло бъдеще задаващата се европейска и нормална България. Жалко, че не го осъзнават още

Очаквано
Очаквано
16 октомври 2019 16:21
Гост

Очакваше се да се вдигнат като един хората на КОЙ. Вече ви знаем поименно. Мерси.

Вергиния
Вергиния
16 октомври 2019 13:44
Гост

Ехаааа, за по-малко от 1 час мощна атака на троловете- напълнили са с лайкове всички постове-хвалби за Лозан. Добре, че нормалните сме повече, независимо от виртуалните шашми /хибридни атаки/.

Анонимен
Анонимен
16 октомври 2019 16:18
Гост

Явно вие сте такъв. Защото всички колеги, с които съм говорил лично – адвокати, съдии, прокурори, че и полицаи дори – изказват съгласие с критиките на Лозан Панов и смятат, че съдебната ни система обслужва интересите на Делян Пеевски и обръчите от фирми около ДПС. Всъщност само медиите на Пеевски и такива тролове или нетролове като Вас не са съгласни с това.

Пламен
Пламен
16 октомври 2019 16:27
Гост

Ако си говорите с хора от вашата компания, вероятно да, но говорете за всички.

Съдия
Съдия
16 октомври 2019 16:36
Гост

Моите наблюдения са абсолютно същите. И не говоря само за моята компания, а за всякакви юристи, с които общувам.

Истина
Истина
16 октомври 2019 17:14
Гост

Вие сте от една клика, от един извор черпите …ресурси. Как да очаква човек, че ще бъдете обективни в тази ситуация.
Лозан Панов е другото лице на КОЙ. А претенциите за светец са нелепи.

Анонимен
Анонимен
16 октомври 2019 17:14
Гост

Много ме радват такива заключения, значи всички, с които бил говорил! Брех че извадка. Значи достатъчно ти е да говориш с трима-четирима и ще имаш убеденост за 100 % съгласие с тезите ти! Чудо!
Как па тая същата съдебна система разреши УПО. Шизофренично е някак си…

Анонимен
Анонимен
16 октомври 2019 13:21
Гост

Българските и европейските съдии подкрепиха изразената от Панов позиция. Само няколко подлоги на няКОЙ, за съжаление облечени във властта, която ВСС им дава, бурно се възмутиха. Когато някой мъти водата на мафията в родната ни съд. система така става.

Адвокат
Адвокат
16 октомври 2019 13:11
Гост

В бруталните беззакония на Ушев, който ходи задкулисно и без каквото и да е законово основание да дава разпореждания на долустоящия съд по делото на Иванчена – ВСС не намери нищо укоримо! Но за едно ПУБЛИЧНО изказване, което призовава не за нарушение, а за придържане към закона – имало голямо нарушение на етичните правила! Пълен срам! Оставка на ВСС! Призовавам за национална стачка на всички адвокати, които да не влизат в заседания и да блокират наказателното правораздаване, докато не се измете целият този боклук от съдебната ни система!

Анонимен
Анонимен
16 октомври 2019 13:25
Гост

Така е. Лозан Панов ако искаше да въздейства неправомерно на състава на ВКС, пред който делото е висящо, щеше да го направи задкулисно като Ушев. Но той първо не призовава за нарушение на закона, а точно обратното, освен това го прави публично, което е достойно за уважение.

Анонимен
Анонимен
16 октомври 2019 13:00
Гост

Не убивайте вестоносеца! Не той дърпа конците на мафията в съдебната ни система, а говори на висок глас за присъствието й и сочи с пръст бруталните беззакония, на които сме свидетели ежедневно! Пълен респект за Лозан Панов от цялата юридическа гилдия, с изключение на слугите на Делян Пеевски в съдебната ни система!

Анонимен
Анонимен
16 октомври 2019 12:40
Гост

Безспорно докато казусът е висящ пред Върховния касационен съд, Панов не може да парадира така с апели, които граничат с натиск.

Анонимен
Анонимен
16 октомври 2019 12:37
Гост

http://www.vks.bg/vks_p02_0639.htm
Е, това наистина е прекалено. Колко други председатели са използвали официалният сайт за трибуна?

Анонимен
Анонимен
16 октомври 2019 12:33
Гост

Панов не за първи път използва ВКС като трибуна за изразяване на лично мнение. Ето това наистина е неетично.

Анонимен
Анонимен
16 октомври 2019 12:25
Гост

В интерес на истината Панов разлая кучетата и си би камшика за чужбина. Нали е много заинтересован.

анонимен
анонимен
16 октомври 2019 12:28
Гост

Не е в чужбина. Тук е.

Анонимен
Анонимен
16 октомври 2019 12:23
Гост

Същите тези 10 души ще подкрепят след една седмица Гешев за главен прокурор. Случайност? Не мисля. Следете събитията.

Вергиния
Вергиния
16 октомври 2019 12:20
Гост

Кое от обръщението на ВСС не е вярно?
Излезте от рамката на вашите грантове и вижте обективно ситуацията.
Този случай беше много полезен, за да се откроят ясно кой какви грантове е получавал и как с цената на собствената си чест и проф.достойноство рискува да бъде опозорен, но най-вече да натрупа грешки в морално-етичен план.
В този сайт, за съжаление, също налазиха тролове, но съм сигурна, че нормалните хора ще го разберат.

анонимен
анонимен
16 октомври 2019 12:14
Гост

Позицията е също толкова унизителна и обидна, колкото и обръщението на Лозан Панов. Присмял се хърбел на щърбел. Призовавам за разпускане на целия състав, пък белкем после бъдат избрани не толкова надути и самозабравили се хора.

анонимен
анонимен
16 октомври 2019 12:11
Гост

Пресолили са манджата. Целта е била да го върнат на Лозан като максимално го унижат. Това не е в разрез с етичните норми също?

анонимен
анонимен
16 октомври 2019 12:11
Гост

А тия 10 какви и чии интереси защитават, а? Като гледам списъка, те са най-големите проводници на позициите на управляващите и на прокуратурата. И защо Магдалинчев и Мавров са участвали, нали вечно си правят отвод. Да не говорим за баба Вероника. Вместо да си гледа здравето, тя се подписва.

Анонимен
Анонимен
16 октомври 2019 12:32
Гост

Адвокат Пеню Грозев, с когото живее Вероника Имова представляваше семейство Монови като частни обвинители в делото срещу Полфрийман. Според него съдебният състав, освободил убиеца на българи, е незаконен, съгласно практиката на ЕСПЧ

Анонимен
Анонимен
16 октомври 2019 17:03
Гост

А председателят на БХК Кр. Кънев е бил процесуален предстатвител на Джок Полфрийман пред ЕСПЧ. После същият му написал положителната характеристика за УПО. Съдебнипт състав от наградени и писали за БХК плюс Магданлинчева я кредитирали. Не кредитилирали отрицателната на затвора. Толкова по обективността.

Анонимен
Анонимен
16 октомври 2019 19:58
Гост

Да не би само и единствено становището на БХК да е в основата на УПО на австралиеца, а? Чети внимателно и после коментирай. То не е играло никаква съществена роля

наколенки
наколенки
16 октомври 2019 12:03
Гост

той ли ги поставя на колене или вие, които не защитавате никого при груби посегателства срещу съдии, които си позволявате да коментирате по същество съдебни актове, които забравихте, че идвате от съда и някои от вас за съжаление там ще се върнат. впрочем някои от вас явно добре познават позата на колене, на която се извършват някои услуги

лумпени
лумпени
16 октомври 2019 12:13
Гост

малко прекалено образно си го казал, но си прав. иначе това обръщение на панов е извън пътя и заслужаваше реакция, но само от хора, които преди това са защитили състава на сас от заплахи, обиди и тн. ,които им отправиха разни политически лумпени

сеирджия
сеирджия
17 октомври 2019 5:23
Гост

РАЗКОЛЪТ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ЗАПОЧВА. Десетилетия след църковния разко. Е, коя система е по консервативна ? Прост и страхлив народ – слаба държава !