За последните 10 месеца в Агенцията по вписванията няма сигнали за кражба на фирми, съобщи изпълнителната ѝ директорка Зорница Даскалова по време на Българо-немска кръгла маса на тема „Информационни системи и компетентността на нотариуса във връзка с нотариалните удостоверявания по Търговския закон. Ролята на нотариуса при предотвратяване кражбата на фирми“.

„Има отделни единични случаи на опити за кражба на фирми, но не се е стигало до вписване. Нямаме пуснати жалби, което е изключително добра новина“, каза тя.

„Темата с т.нар кражба на фирми беше изключително болезнена за обществото преди около две години. С направените промени в Търговския закон, с които се въведе нотариалната заверка на подпис и съдържание на дружествени документи, това престъпление беше възпрепятствано. Важно е да се подчертае какви са отговорностите на нотариусите и как те могат да работят по-добре с информационните системи“, заяви от своя страна председателят на Нотариалната камара Димитър Танев.

Форумът се проведе в София и беше организиран именно от камарата, а на него присъстваха и председателят на Нотариалната камара на Германия д-р Йенс Борман, зам.-министърът на правосъдието Десислава Ахладова, съдията от Върховния касационен съд Красимир Влахов и студенти от  специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Климент Охридски“.

„Идеята на настоящата кръгла маса е не само да се почерпят знания, но и да се проведе една активна дискусия. Факт е, че благодарение на многобройните семинари между немския и българския нотариат през годините, а и на обученията, които направихме, ние работим отлично съвместно“, каза Димитър Танев.

Д-р Йенс Борман пък заяви, че в Германия броят на кражбите на фирми е нула.  И коментира положението в България така: „Аз мисля, че наистина е налице голям напредък. Особено в дружественото право, защото вече се  изисква абсолютно задължително нотариална заверка, която не се разпростира само върху заверка на подписа, но и върху съдържанието. По този начин наистина е поставена основата за надежден и сигурен регистър. Механизмът със СМС известяването е добър, но недостатъчен. Защото трябва наистина да има една надеждна проверка на самоличността на лицата, които извършват действията. Също така трябва да се направа една правна проверка на всички предходни действия. Тук не става дума само да се защити обществото от това да бъде открадната идентичност, а става въпрос и за сигурност на лицата, които участват в дадено дружество, за служителите, а и за бъдещите му партньори. Те трябва да са наясно, че всяка сделка, сключена с това дружество, ще бъде валидна. Ролята на нотариуса е да гарантира тази сигурност“.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви