Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преизбра Янко Янев за втори мандат като председател на Апелативен съд-Велико Търново. Решението беше взето единодушно.

Янев беше подкрепен от Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Боряна Димитрова, председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков, Даниела Марчева и Олга Керелска.

Освен че го познавам лично и съм с прекрасни впечатления, колегата Янев е разумен, балансиран, консенсусен и отговорен. Той има пълната подкрепа на колегите си. Впечатлена съм от едно изказване от общото събрание на съдиите, което издигна кандидатурата на Янко Янев – „болезнено съпричастен към проблемите на съда и взима решения със сърце“. Колегата е отдаден изцяло на работата“, каза Пашкунова.

Вероника Имова изрази добрите си впечатления от професионалната подготовка, много доброто изпълнение на съдийските задължения на Янко Янев, както и от административната работа, която е свършил през първия си мандат като шеф на АС-Велико Търново. „Стриктно, точно, организирано и изключително компетентно се е справил с набора от правомощията, които чл. 106 ЗСВ предвижда. Нравствените качества на колегата показват висок стандарт на морал – и съдийски, и човешки“, каза Имова.

Както тя, така и други членове на колегията коментираха отговора на Янев на въпрос на Олга Керелска. Янев участва в конкурса за повишаване в Търговската колегия на Върховния касационен съд, а същевременно колегите му са го номинирали за втори мандат като шеф на АС-Велико Търново. Керелска поиска да научи дали той би изоставил позицията на председател, ако бъде класиран на избираемо място в ТК на ВКС (по този конкурс се очаква обявяването на класирането – бел. ред.).

Янко Янев обясни, че участва в конкурса като своеобразен тест за неговите знания и умения, иска да провери нивото, до което е стигнал. Янев допълни, че конкурсите не се обявяват толкова често и всеки съдия трябва да използва възможностите, когато се появят. „Участието в конкурс за върховно ниво не предполага спечелване. Когато се обявят конкурси на върховно ниво, има много желаещи, прави се стриктен подбор, местата са ограничени. Конкурсите продължават с години, като тук включвам и съдебният контрол. Трудно би могло да се предскаже колко дълго ще продължи конкурсът“, отговори Янев.

По този повод Вероника Имова отбеляза, че той е отговорил откровено на въпроса, като изтъкна неговия стремеж като съдия да се развива в професията. „Отговорите бяха честни и аргументирани. Колегата Янев се стреми да повиши нивото и да постигне лелеяната цел на всеки съдия – да стигне до върховното ниво. Това не е укоримо“, каза Имова.

Председателят на ВАС Георги Чолаков също заяви, че ще подкрепи Янев. Той отбеляза, че не вижда проблем в участието му в конкурса за ВКС, защото това са различни процедури като тази за Търговската колегия е неясна във времето и като резултат. Чолаков напомни още, че Янко Янев е номиниран от колегите си и е нормално да се яви в днешната процедура.

„Колегите му може би искат да си го запазят за административен ръководител и дори да бъде избран за ВКС, да се замисли дали да не остане председател на този съд“, пошегува се Севдалин Мавров.

Олга Керелска каза на свой ред, че ще подкрепи Янев, защото си е поставил съвсем конкретни цели, които са относими към работата на съда и са реализуеми. Важно обстоятелство е, че той е издигнат от колектива на съда, посочи още тя. Но заяви, че не е останала удовлетворена от отговора на Янев за конкурса за ВКС и  се е надявала да „прояви по-голям патриотизъм“.

„Без резерви ще подкрепя колегата Янев“, заяви Боряна Димитрова. Тя допълни, че го познава отдавна и подчерта, че той е представил реалистична концепция, а не декларативна.

И Даниела Марчева посочи, че ще го подкрепи. Тя разказа, че Янев е член на работната група, която изготвя правила за определяне на допълнителните възнаграждения на магистратите от натоварените съдилища, където е взел активно участие и дори сам е предложил проект на правила. „Малко са административните ръководители, които след цял мандат и не се свенят да извършват работа, която обикновено се върши от подчинените му. Колегата не е загубил всички онези качества, които правят един юрист добър съдия“, каза Марчева.

Така с 13 гласа „за“ Янко Янев беше избран за шеф на АС-Велико Търново за втори мандат.

15
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
26 януари 2021 15:15
Гост

Той наистина е разумен, балансиран, консенсусен и отговорен.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2021 16:28
Гост

Заслужава си го напълно. Браво!

Анонимен
Анонимен
26 януари 2021 15:07
Гост

Поздравления и успехи за в бъдеще.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2021 14:32
Гост

Ръководител, който разбира важността на това да създадеш нормална обстановка, в която съдии и служители да работят спокойно и в добри отношения помежду си, без интриги, натегачество, страх и напрежение. Напълно заслужено ВСС му гласува доверие след първия мандат.

Серафим
Серафим
26 януари 2021 11:11
Гост

Успех и дълги години да се развива

Olq
Olq
26 януари 2021 11:11
Гост

Успех!

Анонимен
Анонимен
26 януари 2021 11:10
Гост

Щом са единодушни, значи си върши рабоата и е добър човек.

Велизара
Велизара
26 януари 2021 11:10
Гост

То да си добър човек си е най-важното качество

Анонимен
Анонимен
26 януари 2021 15:08
Гост

Да, но не е достатъчно за служебните му задължения.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2021 11:10
Гост

Подкрпеям. Много стойностен човек.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2021 11:09
Гост

Разумен и балансиран е, това е точно така.

Kalinka
Kalinka
26 януари 2021 11:09
Гост

Браво и успех в работата

Анонимен
Анонимен
26 януари 2021 11:09
Гост

Много адекватен човек е Янко. Поздравления.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2021 15:08
Гост

Така е. Много се радвам за него.

Todorina
Todorina
26 януари 2021 11:08
Гост

Честито