С 12 гласа „за“ и осем „против“ и след над 7 часа дебат мнозинството във Висшия съдебен съвет прие за недопустимо искането на министъра на правосъдието проф. Янаки Стоилов за предсрочното освобождаване на главния прокурор Иван Гешев.

В подкрепа на това решение гласуваха всички членове на Прокурорската колегия (без Иван Гешев, който не участва в гласуването), както и Боян Новански, Драгомир Кояджиков и Стефан Гроздев.

Осемте, които гласуваха срещу него, са членове на Съдийската колегия. Това са председателите на върховните съдилища Лозан Панов и Георги Чолаков, Боян Магдалинчев, Вероника Имова, Атанаска Дишева, Даниела Марчева, Олга Керелска и Цветинка Пашкунова. От заседанието отсъства единствено Севдалин Мавров.

Макар да не беше изрично посочено, мнозинството от 12 членове се обедини около становището, че правосъдният министър няма правна легитимация да внася подобно предложение.

Част от членовете на СК на ВСС също бяха на мнение, че искането е недопустимо, но по други съображения – изтекли са преклузивните срокове за образуване на дисциплинарно производство срещу Иван Гешев. Но такъв диспозитив, въпреки настояването на някои кадровици, не беше подложен на гласуване.

Проф. Стоилов видя четири нарушения на Етичния кодекс в дейността на Гешев – на принципите за безпристрастност, благоприличие и конфиденциалност, както и на задълженията му като административен ръководител.

Искането на правосъдния министър (виж тук) е без прецедент. Поради оскъдната законодателна уредба ВСС отдели часове в спорове по допустимостта, редовността и основателността на предложението на проф. Янаки Стоилов. По думите на Атанаска Дишева, съветът „се удави в процедура“.

Проф. Янаки Стоилов: Някои бъркат независимостта с недосегаемост

Заседанието започна с изказването на министъра на правосъдието проф. Янаки Стоилов, който представи предложението си.

Преди да навлезе в конкретика обаче, проф. Стоилов заяви: „Основната защитна теза е, че с внасянето на предложението се посяга на независимостта на съдебната власт и в частност на прокуратурата. Възможно ли е когато държавен орган упражнява законовото си правомощие, това да се квалифицира като посегателство срещу независимостта. Разделението на властите върви заедно с взаимния контрол. Някои бъркат независимостта с недосегаемост, а недосегаемост в правова държава няма и не може да има. След като нямаше мои предшественици, които да предприемат такива действия, се налагаше аз като служебен министър да предприема такива действия“, заяви проф. Стоилов и продължи с представяне на данните от предложението си.

Изводите му се основават на информация, получена от вътрешния министър Бойко Рашков преди седмица, която според тях съдържа данни за действия и бездействия на главния прокурор, които съставляват тежко нарушение на служебните задължения и действия, накърняващи престижа на съдебната власт. В предложението на Стоилов са посочени и основанията, на които се базира искането му.

Първото е „разгласяване на данни от досъдебно производство, при това избирателно и тенденциозно, представляващо нарушение на чл. 32 и 33 от ЗСРС“. Става дума за разгласените СРС с разговори на президента Румен Радев с шефа на Военновъздушните сили ген. Цанко Стойков, както и за огласените разговори на обвиняемия бизнесмен Васил Божков с бившия депутат от БСП Александър Паунов и журналиста Огнян Стефанов. Целта на разгласяването е била само компрометирането на президента и на протестите срещу правителството на ГЕРБ и главния прокурор, твърди в сигнала си вътрешният министър.

Второто основание са „публични изявления и коментари, които показват пристрастност и предубеденост и нарушават презумпцията за невиновност“. Има се предвид разследването срещу бизнесмена Пламен Бобоков, по което бяха огласени разговорите му в чат с президентския секретар Пламен Узунов. Според вътрешния министър в случая прокуратурата е направила подбор на комуникацията, която след това е публикувала.

Следващото основание е „липса на еднакви критерии при преценката и действията по случаи, засягащи лица, заемащи висши държавни длъжности“. Тук става дума за акцията в президентството, която според служебния вътрешен министър е „протекла в противоречие с принципа за пропорционалност заради тежките въоръжени части, които са използвани“. По този случай Рашков напомня в сигнала си, че впоследствие и съдът постанови, че арестите на президентския секретар Пламен Узунов и съветника на държавния глава Илия Милушев са незаконни. Вътрешният министър отбелязва още, че прокуратурата не е показала такъв критерий по други обществено значими случаи, свързани с изтеклите записи, на които се чуваше глас, наподобяващ този на бившия премиер Бойко Борисов, както и за сигнала, че е купил къща в Барселона.

Четвъртото основание е „използване на служители от Бюрото за защита на свидетели за извършване на претърсвания и изземвания в сградата на президентството, което е злоупотреба с техните служебни задължения, нарушава принципа на разделение на властите и е недопустимо“. И в този случай се дава за пример акцията в президентството, като вътрешният министър казва, че това е посегателство над друга конституционно установена институция – президентската.

И последното основание е „пренебрегване на принципа за случайно разпределение на делата (чл. 9 ЗСВ) чрез създаване на специализирани отдели в СРП и СГП, в чието кадрово окомплектоване участват командировани прокурори, поставящо под въпрос тяхната независимост“.

В предложението си проф. Стоилов изтъква, че тези действия на обвинител №1 са в противоречие на етичните принципи за безпристрастност, благоприличие, конфиденциалност и на задълженията на административен ръководител.

Престижът на съдебната власт е изведен като конституционна ценност в чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията. Накърняването на престижа на съдебната власт е изрично посочено от конституционния законодател като едно от основанията за освобождаване от длъжност на съдия, прокурор или следовател (така Решение №2 от 21.02.2019 г. на Конституционния съд по к. д. №2/2018 г.). Обществените очаквания са съдиите, прокурорите и следователите да изпълняват конституционните и законовите си задължения (така Решение № 1 от 31.01.2017 г. на КС по к.д. № 6/2016г.). Това, разбира се, важи също за председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор, като на последния Конституцията в чл. 126, ал. 2 е поверила да осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, а задължение на прокуратурата е да следи за спазване на законността в страната (чл. 127 от Конституцията)“, аргументира се правосъдният министър.

И добавя: „Допуснати от главния прокурор нарушения или системно неизпълнение на служебните му задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт, поставят сериозно предизвикателство пред върховенството на правото, защото се отнасят до един от конституционно уредените органи, призван да гарантира законността в страната и да привлича към отговорност лицата, извършили престъпления“.

Няколко дни по-късно Иван Гешев пък в писмо до ВСС заяви, че аргументите в сигнала срещу него се основават на медийни публикации и прессъобщения и в отговор изпрати други 27 съобщения и статии, отразяващи дейността на прокуратурата (повече виж тук).

Иван Гешев: Предложението за освобождаването ми е едно правно нищо

В изказване, продължило близо 40 минути, главният прокурор Иван Гешев отхвърли всички „обвинения“ срещу себе си, изложени в доклада на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков, като постави и въпроса по каква точно процедура ще се „движи“ Висшият съдебен съвет в дискусията по искането за предсрочното му освобождаване.

Гешев заяви, че това е политически акт с политически цели без никакви юридически аргументи, по думите му това е едно „правно нищо“. Според него има и една друга цел – да се компрометира и самият ВСС. Той отново повтори, че прокуратурата е атакувана не защото не работи, а точно обратното – защото за първи път е повдигнала обвинение на действащ министър и заместник-министър в действащо правителство, защото е замразила 1.5 млрд. лева активи на обвиняеми лица.

Иван Гешев посочи, че по Конституция правомощията на главния прокурор са надзор за законност и методическо ръководство и попита с кои точно действия е нарушил тези свои правомощия.

„Какво обсъждаме – най-общо едно бланкетно предложение, което трябва да бъде попълнено по същество от изложението на г-н Бойко Рашков. Където има доста повече конкретика, естествено дълбоко невярна, едно правно нищо е изложението на служебния министър на вътрешните работи. Към него са приложени основно прессъобщения, медийни публикации и прессъобщения на прокуратурата, които показват добрата ѝ работа“, каза още Гешев.

Вече по същество, той определи като „лъжа“ твърдението, че не се е явил пред комисията LIBE в Европейския парламент, с което накърнил престижа на съдебната власт в международен план.

„Лъжа е, че главният прокурор не се е явил. Моите заместници участваха в тази среща. Писмено отговорихме на поставените въпроси. Аз не се явих поради редица причини“, изтъкна Гешев.

Нататък обясни, че главният прокурор не носи отговорност за дейността на всички прокурори, а само за тази на административните ръководители. „По същата логика на вас може да се търси отговорност за работата на Ваши служители“, обърна се Гешев към министъра на правосъдието.

Следващото му възражение беше по отношение на „обвиненията“, че се разгласява информация, събрана чрез специални разузнавателни средства.

„Сега, когато сме максимално открити, защото това е в интерес на българските граждани, защото те трябва да знаят кой извършва престъпления, кой евентуално извършва престъпление, когато прокуратурата изнася факти и то в обема, който разрешава НПК, се казва защо се изнася тази информация. Явно някой се притеснява българските граждани да бъдат информирани какво си говори Васил Божков с политици, журналисти“, посочи Гешев.

И допълни: „Смешно е за юристи или студенти втори, трети курс, да твърдят, че Законът за СРС е специален по отношение на НПК. ЗСРС, който е материален закон, бил специален спрямо НПК и би трябвало да отмени разпоредби от НПК – това е потресаващо“.

Той отхвърли и обвиненията, че нарушава презумпцията за невиновност, като даде пример със служебния вътрешен министър Бойко Рашков, който „от сутрин и вечер в различни медии сочи с имена хора, за които твърди, че са извършили престъпления“. „Това говори за безпринципност“, заяви Гешев в своето изложение.

За акцията в президентството миналата година, Иван Гешев заяви, че не е имало нахлуване, това са медийни интерпретации. Имало претърсвания, които са били извършени след две разрешения на съда. Каза още, че сградата няма имунитет, а освен това двама души от администрацията на президентството посрещнали прокурорите и ги завели до съответните кабинети.

И не на последно място коментира и констатациите в доклада на Европейската комисия, които днес бяха посочени и от правосъдния министър. Както е известно ЕК се спря на влиянието на главния прокурор върху ВСС, включително и Съдийската колегия, както и на липсата на механизъм за контрол на обвинител №1.

Гешев заяви, че това е работа на законодателната власт, за която той не може да носи отговорност. „Не мога да нося отговорност за друга власт, която не си е свършила работа, това е нелогично. Тези констатации са от 12 години, тези бележки не са към мен, а към други власти. Не виждам връзка между моето поведение и законодателния процес в Република България“, каза Гешев.

Членът на Прокурорската колегия Йордан Стоев започна изказването си с думите, че е малко странно предложението да се базира изцяло на публикации в сайтове и анонимни коментари, за да се установят определени факти и обстоятелства по такъв важен въпрос. „Трябва ли да приемем тези разпечатки за основа на установена фактическа обстановка, върху която да дебатираме“, попита той. И после извади свой списък с публикации в сайтовете ПИК и Блиц и цитира следните заглавия: „Бойко Рашков става посланик, ако организира пуч срещу Иван Гешев“, „Скандал в служебното правителство – Рашков иска Стоилов да сезира ВСС за Гешев. Той отказал“, „Рашков става посланик, а Стоилов – конституционен съдия“, „Момчето на Лилов екзекутира законно избрания главен прокурор“. „Основната линия в тези публикации е, че сте внесли искането с користна цел и натиск“, каза Йордан Стоев.

„Нямам никакво съмнение, че Вие не сте действал с някаква користна цел. След 2-3 месеца ще станат ясни номинациите за конституционни съдии, като се надявам, че те ще опровергаят подобни инсинуации по Ваш адрес. Нека не отваряме кутията на Пандора, защото ако възприемем, че на базата на публикации можем да започваме процедура за отстраняване на главния прокурор, то със същата сила би важало и за председателите на ВКС и ВАС. Това нито е допустимо, нито е конституционно обосновано“, каза Стоев на Янаки Стоилов и добави, че по същия начин смята за неудачно днешната процедура да започва по „медийни публикации и изрезки от вестници“.

„Можеше да цитирате и други статии, още по-показателни от тези“, отговори министърът.

Членове на ПК на ВСС: Министърът не може да иска освобождаването на главния прокурор

Стефан Петров, също член на ПК на ВСС, пък заяви, че министърът на правосъдието няма правомощие да внася предложения за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор. По думите му такова право имат само трима членове на съответната колегия или петима от Пленума на ВСС, като всичко се развива в рамките на дисциплинарно производство.

Той цитира чл. 175, ал. 5 от ЗСВ, в който се казва: „Основанието за предсрочно освобождаване на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор се установява от пленума на Висшия съдебен съвет с решение, прието по реда на чл. 173, след което се предлага на Президента на Република България неговото освобождаване. Президентът не може да откаже освобождаването при повторно направено предложение“. А разпоредбата на чл. 173 регламентира как се избират тримата големи като изрично се посочва, че министърът на правосъдието може да внася кандидатури за обвинител №1.

Стефан Петров обаче разви тезата, че огледална била само процедурата, но това не важало за субектите, които могат да правят номинации. „Да се приеме, че министърът на правосъдието може да иска отстраняването на главния прокурор, означава да се приеме, че министърът, както и пленумът на върховните съдилища могат да искат освобождаването и на останалите „двама големи“, защото по закон могат да ги предлагат. Такова тълкуване на закона е абсурдно. Това би представлявало противоконституционна намеса на изпълнителната власт в съдебната“, каза Петров.

Той добави, че по Конституция министърът на правосъдието може да прави предложения за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и следователи. А сред тези лица не са посочени тримата големи в съдебната система. Съответно, заключи Петров, е немислимо министърът на правосъдие да предлага освобождаван на главния прокурор, който се явява самостоятелен и едноличен конституционен орган.

И поиска предложението да бъде оставено без разглеждане, защото е отправено от нелегитимен субект.

Министърът на правосъдието обобщи тезата на Стефан Петров с думите: „С други думи накратко казвате, че предложение за отстраняване на главния прокурор може да направят само хора, които са на пряко йерархично подчинение на главния прокурор“.

Членът на Прокурорската колегия Огнян Дамянов също разви тезата, че министърът на правосъдието не може да предлага освобождаването на тримата големи. Той цитира чл. 130в от Конституцията, в който министърът има това правомощия спрямо съдиите, прокурорите и следователите, но изтъкна, че там ги няма председателите на ВКС и ВАС и главният прокурор. „Видно и безспорно е, че фигурите на тримата големи са различни от тези на съдия, прокурор и следовател, въпреки че те са такива“, каза Дамянов. И заяви, че се позовава директно на Конституцията, за да заключи, че министърът не може да предложи освобождаването на Иван Гешев. Отделно Дамянов заяви, че ВСС не е надлежно сезиран. „В предложението няма нито един факт – нито има дата, нито има място, нито начин на извършване на нарушението. Не видях разпореждания и заповеди на главния прокурор. Не съм чувал и не съм виждал той да е бил в президентството“, каза той. И цитирайки изказване от днес на депутата Николай Хаджигенов (виж карето), попита: „Някой в тази зала споделя ли този начин на диалог, включително със заплахи към членовете на ВСС? Това е недопустимо във всяка правова държава“.

Дишева, Пашкунова и Марчева: Министърът има правомощие да иска отстраняване

На обратната теза бяха Атанаска Дишева и Цветинка Пашкунова. И двете застъпиха позицията, че министърът на правосъдието има правомощието както да номинира кандидати за главен прокурор, така и да внася предложения за предсрочното прекратяване на мандата на обвинител №1. А самото решение пък се взема от независимия Пленум на ВСС.

„След като трима членове на съответната колегия и министърът на правосъдието могат да правят предложения за кандидати за главен прокурор, по препращащата разпоредба (чл. 175, ал. 5 от ЗСВ, който препраща към чл. 173 ЗСВ – бел.ред.) същите тези субекти могат да правят и предложения за предсрочно освобождаване“, каза Дишева.

И попита: „Щеше ли по същия начин да се говори във ВСС, ако действащият към 2019 г. министър на правосъдието беше направил предложение за главен прокурор? След като законът е предвидил правомощие да предлага, следва да има и същото право да предлага предсрочно освобождаване“.

Дишева не споделя становището, че препращането е единствено към процедурата. „И така да е, тя несъмнено включва и лицето или субектите, които могат да инициират образуването ѝ. Субективното право, което се предоставя за упражняване на определено правомощие, е елемент от процедурата и това е несъмнено“, каза още Дишева.

Тя коментира и въпроса дали предложението е намеса в независимата съдебна власт. „Ние очевидно имаме нужда от по-задълбочен анализ на принципа на разделение на властите и на елемента от него, който дава възможност на всяка власт да контролира и регулира останалите власти. Това правомощие на министъра е именно реализация на принципа „Власт власт възпира“. По аналогичен ред е регламентирано правомощието на министъра да предлага кандидат за главен прокурор. Какво бихме казали по това правомощие?. Какво бихме казали и по отношение на правомощието му да предлага образуването на дисциплинарни производства срещу съдии, прокурори, следователи и административни ръководители?“, посочи Дишева. По думите ѝ опитът да се отклони предложението с прилагане на процедурен способ – оставяне без разглеждане, би било проява на опит да се избяга от отговорност, която ВСС носи.

„Вярно е, че процедурата е с оскъдна нормативна регламентация, няма и практика, тъй като такова искане е прецедент в 30-годишната история на ВСС“, обясни Цветинка Пашкунова от съдийската колегия. По думите ѝ наличните непълноти и неясноти могат да бъдат преодолени ad hoc чрез задълбочени граматическо, логическо и систематично тълкуване на правните норми и прилагането на закона по аналогия.

При все това има някои спорни моменти, които трябва да се обсъдят, заяви Пашкунова и обясни: „Единият е, че в предложението на министъра оскъдно са посочени фактите и обстоятелствата, които би трябвало ясно да се реливират от него с конкретика за виновно извършени действия, бездействия, както и за накърняване престижа на съдебната власт. Не са посочени убедителни доказателства в подкрепа на предложението“.

Тя припомни, че миналата година Съдийската колегия върна на тогавашния министър Данаил Кирилов предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу съдията Андон Миталов, защото не бяха посочени фактите и обстоятелствата, въз основа на които се правят изводи за етични нарушения. И сега това било възможен вариант, като министърът би могъл да ги отстрани за седмица, предположи Пашкунова. Тя каза още, че е възможно и днес да започне дебат по процедурата, чийто характер е на своеобразно дисциплинарно производство. В тази връзка Пашкунова постави въпроса и дали не са изтекли давностните срокове за образуване на дисциплинарка. По думите ѝ става дума за тежки санкционни последици и ВСС е длъжен за създаде гаранции за честно и справедливо провеждане на процедурата.

След тях и Даниела Марчева от Съдийската колегия категорично и позовавайки се на решения на КС отхвърли тезата, че министърът не може да иска освобождаването на тримата големи. Тя застъпи виждането, че в случая на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията става дума за дисциплинарна процедура и такава е волята на законодателя, която се извлича от обсъжданията в Народното събрание.

„Предложението обаче не отговаря на изискванията на закона – не съдържа описание на всяко действие, което представлява нарушение на престижа на съдебната власт. Факт е, че ние не сме надлежно сезирани днес“, каза тя и също като Пашкунова предложи министърът да получи възможност отново да го внесе. „Няма пречка днес да бъде открита процедура и в нейните рамки да бъде дадена възможност искането да бъде преведено в съответствие със закона“, каза Марчева.

Магдалинчев: Има законодателен хаос. Имова: Срокът за дисциплинарка е изтекъл

Представляващият ВСС и член на Съдийската му колегия Боян Магдалинчев и колегата му Вероника Имова изтъкнаха, че министърът може да иска отстраняване на някой от тримата големи.

Магдалинчев направи анализ на процедурата за предсрочно освобождаване на изборните членове на ВСС и на оскъдната уредба на тази за тримата големи и заключи: „Има законодателен хаос“. Той постави въпроса за сроковете за образуване на подобно производство и заяви: „Можем ли да го направим без ограничение във времето? Това звучи някак абсурдно“. Самият той застъпи позицията, че искането на министъра трябва да бъде разгледано от ВСС такова каквото е и сподели, че не му се вижда достатъчно обосновано.

Имова подробно анализира давностните срокове за образуване на всякакви санкционни и дисциплинарни производства – по Закона за административните нарушения и наказания, по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител. И заключи, че този по ЗСВ – 6 месеца от откриване на нарушението, е най-дълъг. „Това предложение е легитимно внесено от правоимащ субект, но се обърнем към следващата предпоставка за допустимост – спазен ли е срокът процедурата за търсене на дисциплинарна отговорност. От публичния характер на очертаната с медийни публикации фактологична рамка в предложението ще установим, че те датират от 28 януари 2020 г. до 14 юли 2020 г. Това е повече от една година от внасянето на предложението и ми се струва, че преклузивният 6-месечен срок, който бихме могли да приложим по аналогия, е изтекъл, защото той започва да тече от откриването на въпросните фактически обстоятелства“, каза Имова.

Освен това тя анализира и някои от твърденията в сигнала и стигна до извода, че те представляват съждения, а не факти. „А ние се нуждаем от факти, но такива не са посочени“, заяви тя.

Калина Чапкънова: Няма разгласяване на СРС

Калина Чапкънова изцяло сподели становището на колегите си, че министърът на правосъдието не е легитимиран да внася предложение за предсрочното освобождаване на главния прокурор.

Тя обаче се спря на фактите в сигнала на вътрешния министър, като изложи аргументи защо не е съгласна с тях. Така например за твърденията, че главният прокурор е нарушил Закона за СРС, Чапкънова заяви, че в случая става дума за веществени доказателствени средства (ВДС), които са част от общата доказателствена съвкупност и са подчинени на общия режим на всички доказателства. По думите ѝ те са огласени с оглед правото на обществото да се информира за действията на прокуратурата и това е сторено съобразно чл. 198 от НПК, който казва, че с разрешение на наблюдаващия прокурор могат да се разгласят данни от досъдебните производства. Затова тя не вижда нарушение на ЗСРС.

По отношение на презумпцията за невиновност, Чапкънова заяви, че всички примери, дадени в сигнала на вътрешния министър, са били направени с една единствена цел – за да може обществото да бъде информирано за обществено значими случаи, към които то е изключително чувствително. „Във всички примери е бил спазен този крехък баланс между правото на обществото на получи информация и правото на обвиняемото лице на справедлив процес“, заяви Чапкънова. По думите ѝ главният прокурор не е нарушил и принципа на случаен подбор, защото това е правомощие на всеки ръководител на прокуратура, съобразно ЗСВ. Калина Чапкънова обясни, че във всяка прокуратура има създадени отдели на принципа на специализацията и в тях се спазва случайното разпределение на преписки и дела.

Боян Новански със серия от въпроси по процедурата

Боян Новански на свой ред заяви, че никъде – нито в Конституцията, нито в законите е разписано по какви правила протича процедурата. „Не бих си позволил да тълкувам огледално, с отражение или с препращане на текстовете, защото единствен компетентен да тълкува основния закон е Конституционният съд“, каза той и допълни, че трудно би бил убеден, че след като министърът може да номинира, значи може да иска и отстраняването на главния прокурор.

След което зададе серия от въпроси: „По-важно е да се запитаме защо не е разписана процедурата. Какво ще стане, ако от тук нататък всеки министър прави такива искания по отношение на тримата големи и то по всяко време. Днес министърът е един, а утре друг. Може ли изпълнителната власт да влияе върху независимостта на съдебната власт. Разбирам, че министърът е морален стожер, мотивиран от вътрешния министър. Нарушава ли се принципът на разделение на властите. Защо министърът на правосъдието няма право да гласува на Пленума на ВСС“.

Според Новански има два варианта – или ВСС решава, че министърът няма правомощия и не допуска искането, пък който иска може да пита КС, или допуска искането.

„Ако го допуснем с поставените въпроси за независимостта на съдебната система и принципа на разделението на властите, то по какъв ред и процедура ще го разглеждаме като такива няма изрично в Конституцията и ЗСВ. И пак ще стигнем до огледалното, което никак не ми харесва“, каза Новански.

„Искането на министъра не е в срок, защото описаните в предложението случаи са извършени преди година, а действията са публични, коментирани са публично и дори от сигналиста вътрешния министър преди да стане министър. Какво е правил до 14 юли, дали е бил на Луната и на 14 юли е разбрал за действията, ми се струва наивно, даже студентите няма да повярват. 6-месечният срок е изтекъл, а щом този срок не е спазен, производството се прекратява. Положението не е цугцванг, както някои писаха, направо си е шах и мат“, каза Новански. И подкрепи идеята предложението да се остави без разглеждане, защото са изтекли сроковете.

Олга Керелска се присъедини към позицията, че министърът на правосъдието има право да предлага предсрочното освобождаване на главния прокурор. Тя призова колегите си да се прави разлика между дисциплинарните производства и процедурата по чл. 175, ал. 5 от ЗСВ, която е „специална, извънредна“ и е регламентирана в обществен интерес.

„Ако разсъждаване за давностните срокове в хипотеза, която касае председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор, това би било израз на неразбиране на разума на закона, защото тези три длъжности са свързани със срок – мандатът е 7 години. Идеята на законодателя е, че ако в рамките на този срок съответният председател на ВКС и ВАС и главният прокурор извърши нарушения, предвидени в чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията, то има възможност да бъде отстранен от длъжност. И с оглед на това нямаме основание да разсъждаваме дали са приложими сроковете, изтекли ли са, не са ли изтекли, прави ли това предложението недопустимо“, каза Керелска.

Тя се запита дали не е било редно да се изготвят кратки правила, като се даде възможност на главния прокурор писмено да изложи аргументи и после незабавно да се премине към гласуване.

Гергана Мутафова: Каквото и да реши ВСС, то ще е обществено обругано

Гергана Мутафова се спря на въпроса защо сега е внесено предложението на министъра. „Изправени сме пред затворен кръг – каквото и решение да вземе ВСС, то ще бъде обществено обругано и нехаресано. Повече от 20 години има една целенасочена фиксация върху наказателното правораздаване в държавата. Тази фиксация е само с отрицателен полюс, защото се цели промяна на Конституцията и то само в една насока – през 1991 г. прокуратурата беше вкарана в съдебната власт като един независим орган и обстоятелството, което много политически сили не са харесали през годините, целят да се достигне до конституционно изменение“, каза Мутафова.

Тя заяви, че е чела и коментари, че ако ВСС не приеме мотивите за отстраняването на Гешев, то въпросът ще бъде отнесен до парламента и този състав ще бъде разпуснат. „Всички, които сме юристи, знаят, че проблемите са системни и те касаят законодателството, нещо, върху което съдебната власт не може да влияе, най-малко пък ВСС. Да се обвинява ВСС, че е конституиран с определени членове, избрани по определен начин, е кауза, която не може да бъде защитена“, посочи още Мутафова.

Тя отбеляза, че днес в НС са поставени въпроси за избор на членове на различни комисии, чиито мандат е изтекъл и призова парламентът да обърне внимание и на Инспектората към ВСС.

Дишева и Панов: Ако искането на министъра не бъде допуснато, събираме подписи за ново

Ако искането за освобождаване на Гешев днес не бъде допуснато Атанаска Дишева заяви, че започне да събира подписи от петима членове на ВСС за дисциплинарака срещу него и председателят на ВКС Лозан Панов заяви, че ще се подпише заедно с нея.

Той разкритикува ВСС, че над 7 часа спори по процедурата „до такава степен, че дори вносителят да забрави какво иска от нас, кой е той и за какво точно се бори“. След това коментира изложението на Иван Гешев пред съвета така: „Искам да благодаря на човека, който обедини нацията и на когото могат да завидят за медийното представяне много политици“. И заяви, че на Гешев му липсват етични качества като се позова на разпоредба, която изисква магистратът да се въздържа от всякакви действия, които биха могли да компрометират честта му в професията и обществото. Панов коментира и позицията на Цветинка Пашкунова като заяви: „Колеги ме питат защо се променило поведението ѝ и мога само да пожелая успех на нейния син в попрището, което е избрал (синът на Пашкунова е кандидат в конкурсите за младши прокурори и младши следователи – бел. ред.)“.

Лозан Панов изтъкна, че влязлото в президентството Бюро по защита е на лично подчинение на Гешев. „Но атаката срещу президентската институция започна преди това, когато президентът   в края на 2019 г. започна консултации за промени в Конституцията. Когато главният прокурор сезира КС във връзка с тълкуването на определен престъпен състав за президента, той предупреди по един демонстративно мутренски начин президента. Два месеца по-късно реализира заявката си“, каза председателят на ВКС.

И заяви по повод на днешния коментар на Николай Хаджигенов и реакцията на членове на ВСС: „Когато във ВСС се вършат безобразия няма защо да се учудваме, че политици реагират, защото безобразията в този ВСС наистина станаха страшно много“.

Янаки Стоилов: Процедурата прилича на тази за импийчмънт на президента

След като изслуша всички съображения, правосъдният министър заяви, че дискусията е допринесла за развитието на правото. „Казвам това, защото се води за първи път и поради това, че законодателната уредба не е изчерпателна, а вероятно и недостатъчно ясна в някои от въпросите, които се налага да обсъждаме“, започна Стоилов.

В отговор на изказването на Йордан Стоев, поясни, че не е поставял искания нито преди, нито след като стана министър, за бъдещи назначения. „Може би някои от ВСС очакват да направя публичен отказ за заемане на държавни длъжности, за които нямам предложение. Години се занимавам с юридическа и политическа дейност. В никой случай не съм действал чрез заплахи или под някакъв натиск. Налагало се е да вземам решения, които не са били политически или професионално изгодни за мен“, добави Стоилов.

После заяви, че с редица от членовете на ВСС имат концептуални различия по няколко проблема. Първият е как разбират разделението на властите.

„ВСС е самостоятелен, но не е самодостатъчен, изолиран и затворен в себе си държавен орган. Правовата държава изисква независимост на съдебната власт и затова съществува отделен орган. Защо се опасявате, че някой ви нарушава самостоятелността. Аз съм само вносител, а вие, без мен, вземате решение. С това, че мога да сезирам този орган, какво се нарушава независимостта на този орган“, изтъкна Стоилов.

Вторият въпрос е какво е естеството на производството пред ВСС.

„Съгласен съм, че има близост с дисциплинарното производство. Дори самият аз обмислях дали няма основание тази информация да бъде използвана за такова производство. Но това е неуместно и тази процедура не се покрива нито с материално-правните, нито процесуалните основания на дисциплинарните производства. Това, с което се занимава тази процедура, прилича повече на процедурата на импийчмънт, която се прилага по отношение на президента“, посочи Стоилов.

И добави, че дисциплинарното производство е неприложимо към тримата големи в съдебната система. „Как си представяте да влезем в едно производство за налагане на наказание „забележка“ на председателите на ВКС и ВАС и на главния прокурор, или пък да бъде понижаване в ранг. Председателите на ВКС и ВАС и главният прокурор са или пригодни, или непригодни. Няма междинна оценка, която е характерна за дисциплинарните производства, по които е предвидена и допълнителна съдебна защита“, каза Стоилов.

Той беше категоричен, че министърът на правосъдието притежава активна легитимация да прави предложения за предсрочно освобождаване на главния прокурор и подчерта, че тримата големи в съдебната система са магистрати.

По думите му въпросът ще има продължение и със или без негово участие обществото ще продължи да занимава обществото. „Утре ще продължи, защото сме поканени в Народното събрание. Не ми давате много аргументи в полза на конструктивен диалог. Аз не съм от тези, които искат да се приемат крайни решения, които обикновено задълбочават съществуващите проблеми. Дори съм резервиран към наличието на специален закон за съдене на главния прокурор. Не е въпросът в това, а как да действа така, че да е ефективна дейността на прокуратурата, да имам силна, отчетна и ефективна прокуратура“, каза Стоилов

Тук се намеси главният прокурор с думите: „Сега в момента изнудвате, че ако не вземем правилното решението, ще се отнесете към НС“.

Правосъдният министър уточни, че според правилника за дейността на Народното събрание, депутатите могат да изслушат главния прокурор не само по негова инициатива, но и по тяхна.

След което започна спор какви точно да бъдат диспозитивите по различните предложения. И накрая се стигна до общото – оставя без разглеждане като недопустимо искането на правосъдния министър, които получи подкрепата на мнозинството във ВСС.

105
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
въпроси
въпроси
23 юли 2021 22:34
Гост

Не мога да разбера хората във този ВСС юристи ли са или непукисти, от девет реки вода вадят да са изкривят очевидната истина – този главен трябва да си ходи само поради едно единствено нарушение накърняване на престижа на съдебната власт. Дори само едно деяние да вземем – провеждането на акцията в Президенството, вече е достатъчно и предостатъчно за да му се иска и гласува оставката, защото той явно няма достойнство и разум сам да осъзнае какво е направил и сам да се оттегли. Това му личи и от погледа и изражението от снимката, която са качили над статитята. Доста… Покажи целия коментар »

re:
re:
23 юли 2021 23:35
Гост

Само едно доуточнително съображение:

КОЙ подписа указа за Гешев, след като целият му здрав разум бе замъглен от псевдоправните му съветници Цеков, Киров, Герджиков и с-ие?

Може да се каже и така: КОЙ ми оцвети в кафяво гащите над зелените чорапи?

Радев няма право на втори мандат, понеже не си тежи на мястото и слуша Гласът на Лукавия!

Той е истинският виновник за Гешев – Главен прокурор. И ще си замине като Петър Стоянов, заради Филчев – Главен прокурор!

АМИН

Въпрос
Въпрос
23 юли 2021 15:28
Гост

А НЯКОЙ НЯМА ЛИ ДА ПЕНСИОНИРА НАЙ- НАКРАЯ СЛЕДОВАТЕЛИТЕ, КОИТО ПОЛУЧАВАТ И ПЕНСИЯ И ЗАПЛАТА, РАБОТЕЙКИ КАТО ПРОКУРОРИ И СЪДИИ?

Ad nauseam
Ad nauseam
23 юли 2021 11:49
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Без ВСС, ИВСС, НИП и роднина, милиционер, калинка, пуцаджийка.

Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори.

DIXI

Анонимен
Анонимен
23 юли 2021 14:51
Гост

И хапченца на килограм за страдащите от тежка фиксация.

Вяра
Вяра
23 юли 2021 10:42
Гост

Няма по-куха лейка от Чапкънова.

Надежда и любов
Надежда и любов
23 юли 2021 11:43
Гост

Иначе става. Ама само това. Като за прокуратурата е супер. Сексбомба а ла Гешев.

Всъщност
Всъщност
23 юли 2021 9:32
Гост

Много добре се получи, ако ВСС беше лавирал- щеше да се спаси и да продължи да безобразничи.А сега- аут и то с много силен шут, та чак червенодрешковците ще го отнесат общо.

Пълен рестарт на съдебната система
Пълен рестарт на съдебната система
23 юли 2021 7:42
Гост

Тоест само се потвърждава-Главния прокурор е недосегаем. Който и да е той. Което означава-в добавка ,че е необходима пълна промяна в съдебната система. Има и благоприятна политическа обстановка поне три партии, и имащи почти 120 депутати са обявили,че с приоритет ще реформират съдебната система. А защо не, ще попитам и- Пълно закриване-БЕЗ ИЗПЛАЩАНЕ НА 20 ЗАПЛАТИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ-къде го има това да те закрият, и наградят с 20 заплати-че то далавера да те изпоуволнят с двугодишен кеш, чистка чрез уволнения, анализ на свършеното,, ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ-както се случи в Турция, Румъния, Македония, Грузия, Албания, Полша-все развити демокрации, наш пример и пътеводна… Покажи целия коментар »

ПАК минавам
ПАК минавам
23 юли 2021 7:04
Гост

Днес е Денят Д когато ВСС и НС могат да комулират синергия по темата „каскетология“.

само минавам
само минавам
23 юли 2021 7:01
Гост

Марчева е куха като 100 хралупи.

Правната й, а и общата й култура са кръгло 0.

Влади
Влади
23 юли 2021 10:48
Гост

Да твърдиш неща, които все пак всички можем да видим, че не са верни, е меко казано малоумно.
Чел съм нейни решения и определено е над средното ниво като юрист.

Мъдрият адвокат Кокинов
Мъдрият адвокат Кокинов
23 юли 2021 6:57
Гост

Вие си я избрахте Пашкунова. От раз.

Тя си избра синето. И УВО за вас.

УВО 2022
УВО 2022
23 юли 2021 6:29
Гост

Ще има не УВО 2021 за членовете на съвета, а УВО 2022 за всички съдии, прокурори и следователи.

Вие си ги избрахте, както бе казал мъдрият Коконов в зайчарника.

Анонимен
Анонимен
23 юли 2021 7:28
Гост

То ако се размине само с УВО-да се радват. Че вижте в съседните държави какво се случва-и в Турция, и в Румъния, и в Македония. Също и ноторната Грузия. А и в Албания. Това все пак са развити демокрации, и пример за нас!

Мечешка услуга
Мечешка услуга
23 юли 2021 6:23
Гост

Тези бунаци направиха мечешка услуга на всички от системата. Сега при тази политическа ситуация на партиите не им остава нищо друго освен смяна на системата, а не смяна на съвета. Щом Стоилов е за това.. Отделен е въпроса какви хора продуцира самата система. Примерно Пашкунова си я самоизбраха от раз, което показва че самата система си работи за Чичовото по схемата „духайте супата“ за правосъдие. Политическата квота няма какво да я коментираме. Хора лично верни на др. Нинова и на златния пръст на Орешарски. Редом до почтения Магдалинчев, едновременно верен и предан и на Сарая и на зайчарника на Сарая.… Покажи целия коментар »

адвокат
адвокат
23 юли 2021 2:36
Гост

Mда- ясна е целта на платените политически тролове- създаване на “писмени доказателства“ от рода на “мнения на коментатори“ в специализиран юридически интернет сайт, с цел представянето им като обективни факти на ВСС и “ доказване“ на “вината“ на гешев… Това рашков ли ви го заповяда като вид реализация на активно мероприятие или може би божков,м… Постигате обратният ефект- щом личността на гешев толкова много ви пречи, значи той знае някакви реални факти и обстоятелства за определени физически лица, които могат да ги доведат до ефективна присъда и с това се явява пречка за всички “протестни партии“ и най- вече- за… Покажи целия коментар »

Темелко
Темелко
23 юли 2021 0:28
Гост

Пак го казвам и повтарям Запорожките казаци пишат писмо на Султана – за справка картината на Иля Репин

Анонимен
Анонимен
23 юли 2021 0:25
Гост

Абе тикви! Като махнете Гешев кой ще сложите? Ваш човек ли? Ако не се променят Конституцията и ЗСВ все така ще е!

Не дали, а кога?
Не дали, а кога?
23 юли 2021 0:16
Гост

Ако някой все още се е съмнявал, след заседанието на т. н. ВСС трябва да му е светнало, че всъщност съдебната власт в територията се управлява от мафиоти, а начело на „държавното обвинение“ стои идиот, кръгъл!Малко ще е да им прекратят мандата на тези отпадъци, малко! Хубавото е, че вече е неизбежно и е въпрос с еднозначен отговор!

Анонимен
Анонимен
23 юли 2021 0:21
Гост

Еми трол си! Не мислиш. Не ти пука за съдебната система. Изпълняваш задачи. Няма лошо, но не си за тук. Изкарвай си парите другаде.

Анонимен
Анонимен
23 юли 2021 0:10
Гост

Във всеки един вариант искането на министъра беше недопустимо. Политическа игра в, която се опитаха да въвлекат ВСС. Плоско, тъпо и по комунистическо. Добър или лош, ВСС не се поддаде. И това е правилно: противното отваряше кутията на Пандора. Това последното го казвам за смотаните и тъпи тролове. Аиде наздраве и чао!

съдия
съдия
23 юли 2021 0:15
Гост

Имаш ли мнение за Гешев? – дори просто като го гледаш на снимката към статията?

Анонимен
Анонимен
23 юли 2021 0:53
Гост

Ти ако си съдия аз съм трамвай номер 5.

Адвокат-селски бек
Адвокат-селски бек
23 юли 2021 1:48
Гост

Да,имам мнение за Гешефф.Янаки и сие го хванаха за шмайзера!

jurist
jurist
22 юли 2021 20:29
Гост

„И заяви, че на Гешев му липсват етични качества като се позова на разпоредба, която изисква магистратът да се въздържа от всякакви действия, които биха могли да компрометират честта му в професията и обществото.“
То май и образователен ценз му липсва, ето един юрист си е направил труда да му провери дипломата и нормативните изисквания (на които не съответства): https://fakti.bg/mnenia/598446-mincho-spasov-magistar-po-pravo-li-e-ivan-geshev
Ако Лозан Панов или някой който го познава чете тук, да атакува пред Конституционния съд президентския указ, с който е назначен Иван Гешев, доколкото лицето не отговаря на една от законовите предпоставки за заемане на длъжносттa.

арест, съд и затвор, за извършили престъпления
арест, съд и затвор, за извършили престъпления
22 юли 2021 20:01
Гост

Арест, съд и затвор за съдии и прокурори, извършили престъпления! 7 процента е доверието към съдебната власт. Посланици ясно заявяват,че има корупция в съдебната система-например посланик Ван Кестерен го каза. Няма арестувани съдии и прокурори, а корупция има. Значи октоподът е тотален. Пълен рестарт-като в Грузия-пълно закриване, и реучредяване е е решението което може да стане с Конституционнни промени, които няма да срешнат недоволство у нашите приятели в Брюксел и Вашингтон. Сега е момента за търсене на отговорност от извършили престъпления съдебната система! По-благоприятна политическа обстановка и парламентарна подкрепа в друг парламент няма да има. Сега е момента за чистка-в… Покажи целия коментар »

ЗАКРИВАЙ! Уволнявай-без плащане на обезщетения!
ЗАКРИВАЙ! Уволнявай-без плащане на обезщетения!
22 юли 2021 19:54
Гост

До края на юли да бъдат приети измененията в ЗСВ, за съответните закривания-на спец прокуратури, на сегашен ВСС и тн. Да се промени Конституцията и лицата от закритите звена да не бъдат преназначавани в съдебната система, и да не им бъдат плащани 20 заплати(че то далавера да те уволнят с 20 заплати). Несменяемост -ама това хич не значи, че като си излишен, поради закриване на съответното звено да те трудоустроят на друго място. Къде го има това доживотно пазене на гарантирано работно място-тук да не ви е Северна Корея. Текстът за несменяемостта в Конституцията да се промени в смисъл: при… Покажи целия коментар »

адвокат
адвокат
22 юли 2021 23:41
Гост

Хм- манталитетът Ви не е юридически, а реваншистки и компенсаторен. Замисляте ли се какво се случва, когато на един изграден специалист от такъв ранг, с достатъчно голям брой служебни контакти с лица на публични държавни длъжности и политици, познващ отлично слабостите на съдебната система и нейните вратички, не дадете шанс да продължи упражняването на професията си, а…Веднага ще му бъде предложена подходяща позиция с отлично възнаграждение, по-високо от настоящото, във висшия мениджмънт на фирмите на олигарсите. Това ли е Вашата цел, това ли искате, м…Не разсъждавате като юрист, а като неюрист, особено с това комплексарско мислене…

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
23 юли 2021 8:04
Гост

изграден специалист с ранг „глаДен прокурор“? да, безумно е ценен за всеки един олигарх без длъжността си. ще забравят за него, даже името му ще забравят в момента, в който бъде махнат от власт.

Пижо
Пижо
23 юли 2021 9:54
Гост

Явно е, че в номентарът, на който сте отговорили, не става дума само за „гладния прокурор“. Фиксацията върху определена личност, пречи да се види цялостната картина…

jurist
jurist
22 юли 2021 19:43
Гост

Решението на проблема е само едно и е очевидно: вместо политическо назначение на прокурор който да разследва главния, да се създадат поделения на Европейската прокуратура във всяка държава-членка, с компетентност да разследват лица, заемащи висши публични длъжности в националните власти. Като в процедурата по избор на тези европейски прокурори ВСС и пр. национални органи, зависими от политически партии, олигархия и пр. да нямат никакво участие, или поне не такова с блокиращи правомощия. Подборът да се извършва директно от Европейската прокуратура. Искаш да се бориш с корупцията, олигархията и дълбоката държава? Подаваш документи директно до г-жа Кьовеши, не до момчето на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
22 юли 2021 23:03
Гост

Юристе, запознай се първо с регламента за създаване на засилено сътрудничество и създаване на ЕРРО, а после давай акъл!

Анонимен
Анонимен
22 юли 2021 19:42
Гост

Нищо не правят по цял ден прокурорите – за 20 години адвокатлък се нагледах, всичко е разсипия, няма даже хуманност, а – всяка юридическа област е хуманна.

На практика се налага адвокатите да вършим работата на цялата съдебна система.

Ми що да не го кажа, като е истината.

Абе
Абе
22 юли 2021 19:54
Гост

Правят, правят, събуват си гащите…

Кисел прокурор
Кисел прокурор
23 юли 2021 9:53
Гост

А не така, лично аз им пиша на адвокатите всички споразумения.

От хотел "Берлин"
От хотел "Берлин"
22 юли 2021 18:35
Гост

30 години съдебни и прокурорски безобразия стигат!

Времето тече в полза на новата Конституция.

адвокат
адвокат
22 юли 2021 17:52
Гост

“…проф. д-р Янаки Стоилов
ръководител на катедра „Теория и история на държавата и правото“…“ из официалният сайт на СУ. Сега г-н професорът да каже- каква оценка е поставил по своята дисциплина на студента от юф на СУ кристиян вигенин- отличен /6.00/, нали., и колко други студенти е скъсал и как точно е установил абсолютното им незнание на нищо от въпросната материя;-0

адвокат
адвокат
22 юли 2021 17:54
Гост

Имам предвид на ПЪРВОКУРСНИКА за учебната 2021=2022 г. кристиян вигенин;0

адвокат
адвокат
22 юли 2021 18:01
Гост

Допуснах грешка при изписването на годините- става въпрос за учебната 2020=2021 г. на задочниците в СУ. Имам проблем с клавиатурата, но няма значение- уточнението е факт.

re:
re:
23 юли 2021 6:35
Гост

Ти си си грешка, а не адвокат.

От хотел "Берлин"
От хотел "Берлин"
22 юли 2021 17:35
Гост

Споко. Скоро ще изскочи дивото прасе от багажника на прокуратурата.

адвокат
адвокат
22 юли 2021 17:34
Гост

“….Отделно Дамянов заяви, че ВСС не е надлежно сезиран. „В предложението няма нито един факт – нито има дата, нито има място, нито начин на извършване на нарушението. Не видях разпореждания и заповеди на главния прокурор. … каза той. “ ОГРОМЕН СРАМ И НЕВЪЗМОЖЕН ЮРИДИЧЕСКИ ГАФ ЗА СТОИЛОВ И РАШКОВ- ТЕ СА СРАМ ЗА ВСЕКИ ЮФ В Р. БЪЛГАРИЯ. РАШКОВ БЕШЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС.

Ad nauseam
Ad nauseam
22 юли 2021 17:18
Гост

Нова Конституция. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Без ВСС, ИВСС учителски институт по 20 брутално след поредната издънка, роднини, милиционери, милионери, щерки, тьотки, аматьорки, първа линия на Приморско, съдебни ваканции и другото си го знаете!

Анонимен
Анонимен
22 юли 2021 17:11
Гост

Вземат ли някои членове на ВСС пари за избор на административни ръководители? Визирам подкуп

Суджукгейт продължава
Суджукгейт продължава
23 юли 2021 6:38
Гост

Ма те никога не са спирали да вземат! И суджуци ядат. И вино пият. С мезета. И прасета. Диви при това.

Валерия
Валерия
22 юли 2021 16:59
Гост

Един стойностен и смел човек не може да бъде подлец. Визирам поведението на Лозан Панов спрямо Пашкунова. Непрекъснато доказва как човек винаги може да падне толкова низко въпреки лозунгите и претенциите.

Анонимен
Анонимен
22 юли 2021 17:21
Гост

Пашкунова е морален труп. Ще направи кариера синът й, но на кукуво лято

От хотел "Берлин"
От хотел "Берлин"
22 юли 2021 17:43
Гост

Тя винаги е била такава.

Чак сега ли го разбрахте?

Или когато над 50% от „свободните и независими“ български съдии й гласуваха доверие?!?!?! Ало?!?!?!

Последната седмица показа, че е по-добре съдиите и прокурорите да са изборни, мандатни, отчетни и отзоваеми по Конституция, отколкото самовъзпроизвеждащи се, самодостатъчни и самодоволни чрез органи като ВСС, ИВСС, НИП, че и ССБ, АПБ и прочие.

Анонимен
Анонимен
22 юли 2021 20:16
Гост

Труп е Лозан. Свършен.

re:
re:
23 юли 2021 6:41
Гост

Трупът е на диво прасе.

Дивото прасе на независимия български съд. И прокуратура. Без следствие.

Анонимен
Анонимен
22 юли 2021 16:07
Гост

ВСС не са богове! Трябва да се спре с този егоцентризъм, особено от политическата квота, не са направили нищо, за да са там! После защо хората искат съдебна реформа, ами ето затова!

Анонимен
Анонимен
22 юли 2021 22:30
Гост

За кое, бе тикво? Заради Керелска и Дишева ли, бе? Майко мила!

Шиши трол (бивш кадър на преПравен свят)
Шиши трол (бивш кадър на преПравен свят)
22 юли 2021 15:23
Гост

Проф. Янаки Стоилов, Христо Иванов, адв. Хаджигенов са най-провалените юристи, а Главния каскетолог, Барни Ръбъл и всички останали правни калинки на ГЕРБ и ДПС са на върха на българската и световна юриспруденция! Прокуратурата е трън в очите им, защото е напълно независима и сама избира за кого да е ПОРЪЧКОратура (Божков) и за кого ПРИКРИВАтура (Пеевски)! Подобно на колегите от ВСС, нека всички дружно да застанем на амбразурата и да защитим почетния председател на дружеството за селски туризъм, защото Гешев е радост! Доган сарай и всички лайномети на Пеевски са с нас!

адвокат
адвокат
22 юли 2021 15:33
Гост

“….Проф. Янаки Стоилов, Христо Иванов, адв. Хаджигенов са най-провалените юристи,…’ ДА- това са фактите 1. Проф. стоилов не знае за съществуването на чл. 211 ал.1 във вр. с чл. 208 т. 2 от НПК и съптветно- не го правоприлага в сигнала си 2. Адв. аджигейов твърди, че е вписан адвокат от минимум 15 години, а не знае, че в България няма корпоративни адвокати, както и твърди, че ЗДвП бил противоконституционен досегжно фактът, че се забранява пребиваването на пешеходци на пътното платно 3. Христо иванов е провален адвокат- той е лишен от право да упражнява адвокатска професия за определен период от… Покажи целия коментар »

Юрисконсулт
Юрисконсулт
22 юли 2021 15:40
Гост

Колега, не разбрахте ли иронията на коментара? Написалият го очевидно акцентира на това, което на всички юристи ни е известно отдавна, а именно, че прокуратурата играе ролята на бухалка, която ревниво пази покровителите си и същевременно удря избирателно неудобните им. Както и че през последните години по време на управлението на ГЕРБ стана тенденция на висши юридически длъжности да бъдат назначавани хора с меко казано съмнителен правен, че дори и умствен, капацитет, от които се срамува цялата правна общност от нас.

Ясно, ВСС са пътници
Ясно, ВСС са пътници
22 юли 2021 15:05
Гост

Изменение на ЗСВ от обикновено НС, разпускане на ВСС и избиране на нов, който ще резне зелката на Каскета… Така се очертават нещата. Коледа наближава…

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
22 юли 2021 15:40
Гост

надай се, коньо, за зелена трева!
кандидат-ритания има право на инициатива пред КС, а последният ще обяви ЗИДЗСВ за противоконституционен. шансовете с обикновено са малки, може да се наложи ВНС.

Анонимен
Анонимен
22 юли 2021 16:04
Гост

Овцете сънуват Бозьо, не ги разбуждай от сладките им сънища, ве….

Анонимен
Анонимен
22 юли 2021 15:03
Гост

Дишева и Лозан пак удариха дъното в безкрайната си злоба

Анонимен
Анонимен
22 юли 2021 15:13
Гост

Борбата за независима съдебна система не е злоба. Но много злоба е въплътена в помията, с която биват заливани от куклите на конци и троловете на задкулисието в лицето на Доган сарай.

Анонимен
Анонимен
22 юли 2021 15:02
Гост

За да го назначи чорапа за конституционен съдия, Янаки Стоилов не спря да се излага на стари години и да срами научното си звание и университетите, в които преподава. Такива глупости каза днес, че ми падна в очите завинаги.

Анонимен
Анонимен
22 юли 2021 15:29
Гост

На мен също. За пореден път се убеждавам, че професорите не са наясно с нищо, освен в развиване на теории, които на практика не могат да бъдат реализирани. Разбира се, не слагам всички професори под общ знаменател, защото има много здраво мислещи и принципни професори (напр. проф. М. Чинова), сред които обаче Стоилов не е, след като не успя да издържи на натиска от страна на Румен Радев и направи т. нар. предложение, което е лишено от всякакъв юридически смисъл. Още повече, че той е служебен министър, т.е. не е министър от правителство, избрано от Народното събрание, а назначен от… Покажи целия коментар »

Ами
Ами
22 юли 2021 15:29
Гост

Много ви е вътрешно, разбирам, няма как обаче…..свърши се, макар и да избрахте агонията….затова на нас ще ни е по- сладко накрая….

обективен
обективен
22 юли 2021 14:59
Гост

Слугинажът на мафията е нагъл. Каскетът ще бъде свален, а после ще плати скъпо.

Еeee
Еeee
22 юли 2021 14:55
Гост

Наистина ли няма шанс Цветинка Пашкунова да проумее, че удари дъното!

Анонимен
Анонимен
22 юли 2021 15:06
Гост

Удариха дъното Лозан и Дишева. Ако изобщо си я слушал, тя каза изключително разумни и правилни неща от правна гледна точка. Тя е професионалист и практик, а не дървен философ, говорещ празни приказки като Янаки.

адвокат
адвокат
22 юли 2021 14:11
Гост

“….По неофициална информация членове на съвета са обсъждали различни варианти – от това да върнат предложението на министъра, за да посочи в него фактите и обстоятелствата, във основа на които прави заключенията си,…“Mдааа- звучен шамар за всеки, който постави провеждането на политиката над закона. Не поддържам настоящия ВСС в този му състав, но ако се предприеме този ред на действия, с него се доказва звучният шамар на съдебната власт спрямо всеки, който се пробва с неюридически и политически методи, да отстрани главния прокурор. В крайна сметка, трябва да има такъв шамар, за да се озаптят малко всички политици, политикани и… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
22 юли 2021 14:39
Гост

Ще се наложи май по трудния начин. Хр. Иванов и Хаджигенов, като неуспели юристи, се пробват сега в политиката. Всъщност, Хр. Иванов е и неуспял политик. Лошото е, че интерпретацията за политик в България е сбъркана и неправилна заради такива псевдо политици. При силна и със здрава основа Прокуратура се засягат интересите на олигарсите, които притежават част от политическите сили в 46-я Парламент. А Янаки си даде задника, за да може Радев да го предложи за конституционен съдия. Това е всичко. Затова няма нито един юридически аргумент в предложението. Защо Радев сви юмрук и подкрепи хората на Божков? Да не… Покажи целия коментар »

Ерудиция и капацитет с/у тъпотия и наглост
Ерудиция и капацитет с/у тъпотия и наглост
22 юли 2021 13:14
Гост

„Някои бъркат независимост с недосегаемост.“. Последните седмици колкото пъти си отвори устата, проф. Янаки Стоилов брутално забива и то само с по едно изречение лунатичните бръщолевения на главния каскетолог.

Гешев е радост
Гешев е радост
22 юли 2021 13:31
Гост

Божков има на разположение плеяда от най-добрите адвокати, докато Пеевски има само един главен прокурор. Какъв е този професор да се меси в делата на независимата българска прокуратура и решението й кой престъпник да преследва и кой да закриля?!

Anonimen
Anonimen
22 юли 2021 13:06
Гост

Тези пък какво се присетиха за Лозан Панов. На него мандадът му изтича.

Анонимен
Анонимен
22 юли 2021 13:21
Гост

Той е трън в петата на задкулисието.

113
113
22 юли 2021 21:36
Гост

И неговото време идва…

Anonimen
Anonimen
22 юли 2021 12:53
Гост

Точно Гешев ли ще ни говори за юридически аргументи? Той, на който изявленията му ги пише кака Сийка.

адвокат
адвокат
22 юли 2021 12:50
Гост

Политическите тролове колкото и минуси да ми напишат, това е ирелевантно досежно съдържанието на НПК;0 Време е и да се спре с тази опорка, която включва бомбастични изказвания от рода на “всеки български гражданин и юрист е запознат…“, освен ако не съдържа ноторни факти. Не съществува български закон, който да възвежда в задължение за упражняване на която и да е юридическа професия, заемането на някаква политическа позиция или афинитет към политиката. Аз лично не съм упълномощавала друго физическо лице със Специално пълномощно, с цел то да предоставя политически волеизявления от мое име и за моя сметка. Ето защо политическите опорки… Покажи целия коментар »

Десняшки
Десняшки
22 юли 2021 17:27
Гост

Общоизвестни факти колега, общоизвестни. С каскет при това, нали?

адвокат
адвокат
22 юли 2021 12:30
Гост

О.К.- сега очакваме и да се представят ДОКАЗАТЕЛСТВА И ФАКТИ, които НЕ СА от категорията на прости твърдения, щото НПК казва точно това- ДА, МОЖЕ да се самосезира прокуратурата въз основа на материали от статии, но САМО такива, които съдържат ДОСТАТЪЧНО ДАННИ И ФАКТИ. Ако такива не се съдържат в 120тте страници вестникарски изрезки, и рашков, и стоилов не само, че духат супата, но и доказват на всички български юристи, че са въздух под налягане като правоспособни юристи и тотално се самодискредитират в очите на всеки обикновен правоспособен юрист.

Пижо Пендин
Пижо Пендин
22 юли 2021 12:46
Гост

По коментара на човек можеш да разбереш много. От коя партия е, дали му се плаща за да пише, колко разбира от право … абе, много неща 😉

адвокат
адвокат
22 юли 2021 12:57
Гост

Смешен сте- аполитичена адвокат съм от 22 години и нямам нужда от политическа ракета- носител, не гласувам на избори, а само на национални и местни референдуми,, Предвид тези факти, Вие можете да знаете за мен само толкова, колкото самата аз Ви позволя чрез контекста на писмената си реч.

Анонимен
Анонимен
22 юли 2021 13:07
Гост

Всички, които са против хунтата – „да духат супата“. Просто брилянтен юридически изказ, достоен за Кафяво-правен свят. Който сайт беше трибуна за хвалебствия към Гешев и заливане с помия на всичките му опоненти и имаше толкова общо с правото и справедливостта, колкото и въпросния „адвокат“ горе.

адвокат
адвокат
22 юли 2021 13:16
Гост

До “Анонимен 22 юли 2021 13:07“ Видно от Вашият коментар, Вие не сте правоспособен юрист, защото не правите елементарна разлика между закон/ правна норма и тяхната задължителност за спазване от неограничен кръг правни субекти, от една страна, и политическите пристрастия на една част от гражданите от друга страна. Тогава възниква въпросът с каква цел пишете квазиюридически коментари в специализиран юридически сайт, кой Ви плаща за това и защо апострофирате правоспособните юристи, когато отбележат, че законът- като най- общо понятие- изисква наличието на определено доказване на едни твърдения… Кой е запознат професионално с НПК- Вие, в качеството ВЦи на политически платен… Покажи целия коментар »

Пижо
Пижо
22 юли 2021 18:38
Гост

До адвокат:
Не обръщайте внимание на писачите, чиято единствена цел е да ви провокират. Няма да ви разберат, защото тезата ви противоречи на тази, която им е спусната отгоре…

Бъдете здрава и продължавайте да се борите за това, в което вярвате

Пижо Пендин
Пижо Пендин
22 юли 2021 13:08
Гост

Извинявам Ви се! Наистина положението при вас е много по-зле, отколкото мислех, на хора във вашето състояние не трябва да смее човек!

ВСС ще спази закона!
ВСС ще спази закона!
22 юли 2021 12:29
Гост

Мисля,че ВСС ще гласува правилно, и по закон, и решението ще бъде съобразено с новата реалност, която е различна от ситуацията преди шест месеца.

Анонимен
Анонимен
22 юли 2021 13:08
Гост

ВСС винаги гласува „правилно“, според конкретните инструкции на Доган сарай.

Хотел "Берлин"
Хотел "Берлин"
22 юли 2021 17:30
Гост

Гешев – КАПУТ!

Браво!
Браво!
22 юли 2021 10:55
Гост

Брилянтно систематизирани нарушения, с които всеки български гражданин и юрист е запознат. Топката е у ВСС, които се очаква да затвърдят реномето си на кукли на конци на задкулисието, на пряко подчинение на Доган сарай.

Чочо
Чочо
22 юли 2021 12:56
Гост

Те избраха Гешев. Сега нямат избор и ще трябва да го освободят. Иначе ще се компроментират отново.

Кръпков
Кръпков
22 юли 2021 10:37
Гост

Гештапо си отива!
Спете спокойно, деца.

Рики
Рики
22 юли 2021 12:57
Гост

Чакай. От този ВСС всичко може да се очаква.

Коце
Коце
22 юли 2021 9:02
Гост

Има някакъв шанс да се случи нещо в този ВСС, защото те са като ветропоказател – винаги гледат накъде духа вятърът, а той издуха ГЕРБ, така че ще се наведат пред новите, а новите не искат Гешев.

Пижо Пендин
Пижо Пендин
22 юли 2021 8:53
Гост

Опа, ВСС са в цугцванг! Чини ми се да не го махнат Геши, но пък ще отворят вратите за реформата на ВСС или предсрочно да им прекратят мандата със закон. Интересно сега пак ли трябва да гласуват 17 човека, когато ги няма Шеки и Боряна?

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
22 юли 2021 15:51
Гост

за да се изринат авгиевите обори във ВСС е нужно ВНС. четете внимателно конституцията: 14 от 25 члена на ВСС се избират от съдебната власт… която се назначава от ВСС.

Анонимен
Анонимен
22 юли 2021 8:40
Гост

А Гешев си тананика:
„Дамаджаната и Комундето
ке ми накривят каскето.
Още малко ви остана
вашата червена мама…“

Анонимен
Анонимен
22 юли 2021 8:43
Гост

Щото се е разбрал с ИТН ли? Не мисля

Анонимен
Анонимен
22 юли 2021 7:42
Гост

От този състав очаквам всичко, но мисля, че дори те виждат накъде духа вятърът, а те именно в това са силни – да се нагаждат към конюнктурата, пък да видим. Майтапът настрана, ако пратя сигнала на Янаки в ИВСС ще е пълен скандал – в момента БГ няма такъв орган, Точкова и сие са с изтекъл мандат и нямат право на втори.

прогноза
прогноза
22 юли 2021 7:33
Гост

Очаквам днес много хора в отпуск и внезапно заболели, да видим дали ще се окажа лош пророк, но май на там вървят нещата, че шубето е голям страх

Филип
Филип
22 юли 2021 13:02
Гост

Направо се чудят как да реагират при тази ситуация. Но със сигурност няма да е безпристрастно.

Абе
Абе
23 юли 2021 6:55
Гост

Пияндето с очилата май точно така?

радостта на народа
радостта на народа
22 юли 2021 7:25
Гост

Аз лично ще се присъединя към протеста на Правна лудост. Викам генерално да спрем интернета на ВСС 🙂

напред и нагоре
напред и нагоре
22 юли 2021 7:28
Гост

Струва ми се най-разумно, нали никой няма очакване, че този ВСС ще направи нещо? Янаки им внесе това искане, за да покаже колко са несъстоятелни, че да ги разпуснат без да се замислят. С проекта на ДБ обаче не виждам нищо по въпроса, явно ще е в отделен

Анонимен
Анонимен
22 юли 2021 7:30
Гост

като гледам как са нещата в нашата родина, очаквам Пирогов да дойде да протестира в защита на Гешев

Posh
Posh
22 юли 2021 9:04
Гост

Асоциацията на прокурорите, селяни, на които Гешев е помогнал с разговори и снимки, свободни граждани и т.н. независими и благодарни субекти очаквам да го защитават.

Anonimen
Anonimen
22 юли 2021 13:04
Гост

Това няма да му е от особена полза.