Катедрата по Международно право и международни отношения на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ кани днес всички с интерес в областта на международния граждански процес на онлайн конференция на тема „Регламентът Брюксел Іа“

Тя ще се проведе на 9 декември 2021 г. от 10 ч. (програмата виж тук).

Достъпът е чрез линк към платформата Zoom без предварителна регистрация (линка за достъп виж тук).

Конференцията се излъчва на живо чрез Facebook страницата на Юридическия факултет на Софийския университет.

На нея ще бъде представена уредбата на международната компетентност по граждански и търговски дела, както и производството по тях, според Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, наричан Регламент „Брюксел Іа“. Регламентът е наричан основата или „гръбнакът“ на съдебното сътрудничество в ЕС по граждански и търговски дела.

В конференцията ще бъдат засегнати ключови за правораздаването въпроси за международната компетентност при търговски, облигационни, трудови, потребителски, международен транспорт и други дела, както и моменти относно самото производство. Налице е натрупана вече значителна практика на българските съдилища, която ще бъде анализирана през призмата на практиката на Съд на ЕС. Специален акцент е поставен върху най – актуалните развития в юриспруденцията на СЕС.