Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ провежда обучение по специализирана магистърска програма „Международни бизнес отношения“. Ръководител на програмата е доц. д-р Боряна Мусева.

Магистърската програма „Международни бизнес отношения“ е организирана в рамките на една академична година.

Насоченост

Магистърската програма “Международни бизнес отношения” (МБО) е насочена както към повишаване на квалификацията на тези, които имат завършена бакалавърска и/или магистърска степен и вече имат определени познания в тази област, така и към онези, които са завършили други специалности, но имат интерес към международните бизнес отношения. Обучаващите се в програмата получават задълбочени теоретични и практико-приложни знания, които могат да бъдат използвани в целия спектър на международните и търговски отношения.

Дисциплини

Програмата включва осем задължителни и пет избираеми учебни дисциплини.

В рамките на програмата „Международни бизнес отношения“ се изучават:

 • Право на международната търговия;
 • Банкови и кредитни институции;
 • Международно данъчно право;
 • Право и вътрешен пазар на ЕС;
 • Международен маркетинг;
 • Правен режим на конкуренцията в ЕС;
 • Международен търговски арбитраж;
 • Международно частно право;
 • Международни транспортни отношения;
 • Правен режим на международните икономически организации;
 • Международно-частноправни аспекти на интелектуалната собственост и инвестициите;
 • СТО и решаване на търговски спорове;
 • Правен режим на защита на личните данни и регулиране на информационното общество в ЕС.

Преподаватели

Преподавателският екип на програмата включва утвърдени преподаватели от Юридическия и Стопанския факултет на Софийския университет, както и специалисти от практиката.

Подробно информация за предлаганите дисциплини и преподавателския екип може да намерите тук.

Прием

Приемът се осъществява въз основа на диплома за бакалавърска/магистърска степен, автобиография, мотивационно писмо и други документи относно допълнителни квалификации, специализации и дейности.

Информация за текущата кампания за записване може да намерите тук.