Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ организира Ден на отворените врати на 22 март от 14 ч. в 6-а аудитория на Ректората на висшето училище на ул. „Цар Асен“ № 24, съобщи зам.-деканът доц. Христо Паунов.

Присъстващите ще бъдат запознати с историята, функциите и дейностите на Юридическия факултет, с работата на студентските кръжоци и клубовете, както и с условията за провеждане на учебния процес. Специално внимание ще бъде отделено на изискванията и условията за прием в специалността „Право“, като държавно регулирана професия.

В събитието ще се включат деканът на факултета проф. Венцислав Стоянов, както и  зам.-деканите доц. д-р Теодора Филипова и доц. д-р Христо Паунов. Председателите на изпитните комисии по История на България и по Български език също ще участват в инициативата. Те ще представят спецификите на изпита по всеки от двата предмета. Паралелно с това, ще бъде акцентирано и върху най-честите грешки, допускани от кандидатите, явяващи се на изпити по български език и история и желаещи да бъдат първокурсници в Юридическия факултет.

Приемът в специалност „Право“ в Пловдивския университет става след явяване на кандидатстудентските изпити по История на България и Български език, като балообразуването включва удвояване на всяка от двете оценки, плюс оценките от държавните зрелостни изпити по двата предмета. Ако по последните два предмета учениците не са се явявали на матура, може да се използват оценките от дипломата за средно образование по предметите „История и цивилизация“ и „Български език и литература“. Вторият вариант за образуване на бала представлява сбор от утроените оценки от кандидатстудентските изпити по история и български език.

През учебната 2019/2020 г. Юридическият факултет на Пловдивския университет ще приеме 133 студенти в редовна форма на обучение. Срокът на обучение е 5 години (10 семестъра), като след успешно дипломиране те получават образователно-квалификационна степен „магистър“.

От висшето училище припомнят, че завършилите придобиват юридическа правоспособност след провеждане на стаж, организиран от Министерството на правосъдието. Те могат да работят като адвокати, съдии, прокурори, следователи, разследващи полицаи, юрисконсулти и юридически съветници в държавните и местните органи и организации, в търговски дружества и др., като нотариуси, арбитри, съдия-изпълнители и на други длъжности, за които се изисква юридическо образование, обясни доц. Паунов.

Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ е създаден през 1992 г. Акредитиран е от Националната агенция за оценяване и акредитация  (оценка 9.17, дадена през 2018 г.) и е на второ място сред юридическите факултети, съгласно Рейтинговата система на висшите училища в България, съобщават от факултета.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Радосвет
Радосвет
18 март 2019 16:36
Гост

Пловдивският университет все повече се утвърждава като сериозен конкурент на СУ що се отнася до специалност Право. Преподавателите са способни, ангажирани със студентите, търсят се начини за повече практика, не само теория в обучението! Дано да виждаме все по-кадърни юристи с всеки следващ випуск.

Анонимен
Анонимен
18 март 2019 12:05
Гост

Образованието в България отдавна не е на нужното ниво.

Анонимен
Анонимен
18 март 2019 10:59
Гост

Много полезна инициатива. Особено за бъдещите юристи.

Анонимен
Анонимен
18 март 2019 11:03
Гост

Най- вече за кандидатстудентите. Хубаво е да са осведомени за спецификата на предстоящите изпити.