Справедлив баланс между мъже и жени ще се търси в състава на Европейската прокуратура. Прокурорите ще бъдат общо 12, които най-напред ще работят по разследвания на измами с бюджетни средства на ЕС и други финансови престъпления. Ако отговорят на очакванията, компетентността им ще бъде разширена и те ще се занимават и с дела срещу организираната престъпност и тероризма. Централата ще бъде в Люксембург, в близост до сградата на Съда на Европейския съюз.

Отделно ще има делегирани прокурори, които ще бъдат част от европрокуратурата, но ще провеждат разследванията и преследването по наказателен ред в своята държава членка. Делегираните обвинители ще работят в тясно сътрудничество с националните правоприлагащи органи и ще прилагат националното законодателство.

Новата институция трябва да започне работа на 1 ноември 2020 г.

Създаването на Европейската прокуратура е тема на двудневна конференция, която се провежда у нас. В нея участват обвинители от различни държави членки на ЕС, представители на Европейската комисия, на ОЛАФ и на Евроюст.

Министърът на правосъдието на Люксембург Феликс Брас обясни, че Европейската прокуратура ще даде нов тласък в борбата с трансграничната престъпност, ОЛАФ и Еврюст ще осигурят по-доброто взаимодействие между държавите. Според Брас целта е ускоряване на разследванията, въвеждането на нова стратегия срещу измамите, ускоряване на делата срещу организираната престъпност и тероризма.

Правосъдният министър на Люксембург каза още, че ще има много строга селекция на бъдещите европрокурори, ще се търси не просто професионализъм у кандидатите, но и такава експертиза, която да отговори на много сложните инструменти за разследване, които ще бъдат въведени.

Конкретните правила за избор на главен прокурор, европрокурори, делегирани обвинители и служители са тема, която се обсъжда днес и утре в работен порядък на конференцията.

На няколко пъти Феликс Брас обаче изтъкна, че от огромно значение е независимостта на Европейската прокуратура.

В тази връзка Петер Чонка от ЕК заяви, че има различен манталитет и поведение в отделните държави и заради това екипът на ЕП ще мине през обучение по независимост.

Иначе още през 2019 г. ще бъде подбрана администрация, която да подготви старта на Европейската прокуратура. Изготвен е и прогнозен бюджет за следващата година от на 4.9 млн. евро. Ще има временен административен директор, който ще стартира процедурата за подбор на служители, ще подготви вътрешен процедурен правилник, който трябва да бъде съгласуван с държавите членки. Съвместно с тях ще трябва да се изработи и система за управление на дела, която ще бъде свързана със системите в отделните страни. Не се изключват хипотези, в които ЕП да праща дела на някоя от държавите.

Една от целите обаче е повече държави да се включат в европрокуратурата.

Сговорна дружина планина повдига“ – с тази българска поговорка заместник-генералният директор по правосъдието и потребителите на ЕК Франсиско Фонсека-Морило обясни, че е важно държавите да се обединят, защото само със съвместни усилия могат да защитят европейските граждани.

А че дружината става все по-сговорна се разбра от думите на правосъдия министър Цецка Цачева. Тя обяви, че по време на българското европредседателство още две държави са изявили желание да се включат в Европейската прокуратура и това са Холандия и Малта. Така страните, които ще участват в този проект стават 22.

Планината вече е повдигната. Трябва да я задържим, за да вървим гладко напред“, заключи главният прокурор Сотир Цацаров.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви