Председателят на Софийския градски съд (СГС) Алексей Трифонов призна иск на съдия за неизплатено допълнително трудово възнаграждение (ДТВ). Това става ясно от решение на Административен съд София-град (АССГ), който уважи иска за 3542 лв. на Любка Голакова по чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общини за вреди (ЗОДОВ).

Това е поредното решение, с което АССГ отменя отказ на шеф на столичен съд да изплати коледен бонус на магистрат заради висяща с години дисциплинарка.

Разликата в конкретния случай е в процесуалното поведение на председателите на Софийския районен съд (СРС) Александър Ангелов и на СГС Алексей Трифонов. Докато Ангелов оспорва исковете по ЗОДОВ като сочи, че евентуалното осъждане на СРС да заплати каквито и да било имуществени вреди означава, че АССГ е влязъл в правомощието на ръководителя на СРС (виж повече тук), то Трифонов признава изцяло основанието и размера на иска.

Началото

На 21 ноември 2019 г. Пленумът на Висшия съдебен съвет разрешава на административните ръководители да раздадат коледни премии, като размерът им трябва да бъде съобразен с утвърдения бюджет.

На 10 декември с.г. шефът на СГС издава заповед за определяне на допълнително трудово възнаграждение на съдиите в размер на една основна заплата и парите за ранг. Със същото разпореждане от списъка с тези, които трябва да получат бонуси, са изключени магистратите с висящи дисциплинарни производства.

Такъв е случаят на Любка Голакова. През 2017 г. тогавашният председател на СГС Калоян Топалов иска нейното уволнение (по онова време тя работи в СРС) заради драстични забавяния по 696 дела за периода от юли 2011 г. до ноември 2016 г., като посочи, че към 10 януари 2017 г. общият брой на просрочените ѝ дела е 126.

Няколко дни по-късно и ИВСС внася предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Голакова за системно неспазване на сроковете и за действия и бездействия, които водят до неоправдано забавяне на дела, като се позовава на резултатите от същата проверка.

На 18 юли 2017 г. Съдийската колегия образува дисциплинарно производство като обединява двете предложения.

През октомври 2017 г. се сменя съставът на колегията и новите членове поемат разглеждането на висящите дисциплинарки.

На 19 януари 2021 г. СК на ВСС прекрати частично производството срещу Любка Голакова поради изтекла давност, но ѝ намали заплатата с 10% за 6 месеца за 126-те дела, просрочени към 10 януари 2017 г. Тя обжалва пред Върховния административен съд. През лятото на тази година ВАС на свой ред отмени наказанието заради неоправдано забавяне на дисциплинарното производство срещу нея (виж повече тук). В момента делото е висящо пред петчленен състав на ВАС.

Без спорове на страните пред АССГ

Междувременно Голакова атакува в съда заповедта на председателя на СГС, с която е лишена от коледен бонус за 2019 г. През март т.г. АССГ я отмени. Съдийката предяви иск по ЗОДОВ, като претендира за обезщетение за имуществени вреди в размер на 3542 лева – 3342 основна заплата и 200 лева за ранг.

По време на делото шефът на СГС Алексей Трифонов е изпратил писмено становище, с което е признал основанието на иска и е потвърдил, че размерът на вредите отговаря на размера на допълнителното трудово възнаграждение за 2019 г. Трифонов е посочил още, че към момента не може сам да изплати ДТВ за 2019 г., защото бюджетната година е приключила, а средствата за премии се начисляват и изплащат в рамките на одобрения за същата година съдебен бюджет.

АССГ изцяло уважава иска. Съдът отбелязва, че са налице и трите кумулативни предпоставки, за да бъде приет за основателен – наличието на отменен като незаконосъобразен административен акт, в случая заповедта на Трифонов, с която лишава Голакова от ДТВ; от това е настъпила имуществена вреда за съдийката и има пряка причинно-следствена връзка между двете събития.

Няма данни и не се твърди от никоя от страните през 2019 г. председателят на СГС да е бил утвърдил свои допълнителни критерии за определяне на конкретен размер на ДТВ за 2019 г. за съдиите от СГС (т.е. няма данни размерът да е бил определян за всеки съдия от СГС според приноса му през 2019 г., нито има данни или се твърди ищцата да е имала принос – различен от този на останалите съдии от СГС). От писменото становище на ответника и приложената към него справка се потвърждава, че за 2019 г. на ищцата е следвало да се изплати ДТВ в размер, какъвто тя самата сочи в исковата молба (формиран от индивидуалната ѝ заплата и възнаграждението ѝ за ранг за ноември 2019 г.)“, казва АССГ в мотивите си и осъжда СГС да изплати на Любка Голакова претендираното обезщетение.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

 

17
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
за протокола
за протокола
28 ноември 2021 15:42
Гост

Ма раздавайте си бонуси за „прекрасно свършена работа“.

На всеки що годе свестен адвокат и не само му е прекрасно ясно, че резултатът от „раздаваното правосъдие“ е не нула, а доста отрицателен!

Важното е, че има кой да ви търпи!

Парламентът и въобще липсата на нова Конституция с която да се разчистят Авгиевите обори на роднини, милиционери и милионери по правило завършили задочно, ПУЦ, нейде в прованса.

Сзмуил
Сзмуил
26 ноември 2021 13:43
Гост

Магистратите с висящи дисциплинарни производства не бива да се лишават от бонуси. Поне докато нещата ололо дисжиплинарката не се изаснят.

Дани
Дани
26 ноември 2021 12:35
Гост

За Коледа си ги е заслужила

Хари
Хари
26 ноември 2021 14:49
Гост

Естествено. Тези бонуси са за всички.

Попова
Попова
26 ноември 2021 12:35
Гост

Браво на съдиите

Лозан
Лозан
26 ноември 2021 13:50
Гост

В пълното си право са.

Иванов
Иванов
26 ноември 2021 12:34
Гост

Страшен казус…няма що.

Чочо
Чочо
26 ноември 2021 13:51
Гост

Зсщото сигурно не сте на мястото на ощетените магистрати.

Уве
Уве
26 ноември 2021 12:34
Гост

Добре е, че са изплатили тази сума. Тя е в реда на нещата да се изплати, в крайна сметка

Тити
Тити
26 ноември 2021 13:55
Гост

Поредните случаи на субективизъм от страна на ръководителите.

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2021 12:34
Гост

Намират се на работа. В крайна сметка бонуса е на база на свършена работа, а не на база дали си имал дисциплинарка някога си

Бориславова
Бориславова
26 ноември 2021 12:33
Гост

Е добре. Това са много глупави практики да не се изплащат бонусите

Възмутен
Възмутен
26 ноември 2021 14:51
Гост

Глупава практика е и при атестациите ръководителите да ощетяват свои служители само защото не им свирят по свирката.

Тръст
Тръст
26 ноември 2021 12:33
Гост

Еми честити да са и

Емилиева
Емилиева
26 ноември 2021 12:32
Гост

Голяма битка за 3000 лв

Сашо
Сашо
26 ноември 2021 14:02
Гост

Е, малко ли са според вас? А и въпросът е принципен.

Авигел
Авигел
26 ноември 2021 12:32
Гост

Браво