Председателят на Софийския градски съд (СГС) Алексей Трифонов не се яви лично, а изпрати чрез адвокат писмени обяснения до Върховния административен съд (ВАС) по делото за избора му за ръководител. То е образувано по жалба на Евгени Георгиев, който му беше опонент за поста.

На 13 март тричленен състав на ВАС задължи Трифонов лично да се яви в съдебната зала, за да отговори на въпроса дали е вярно, че членът на Съдийската колегия на Висшия съдедбен съвет Даниела Марчева го е поканила да се кандидатира за поста. ВАС определи още, че ако шефът на градския съд не се яви по неуважителни причини, „съдът може да приеме за доказани обстоятелства, за изясняването на които страната не се е явила или отказала да отговори без основателна причина, както и когато е дала уклончиви или неясни отговори“.

Въпросът беше поставен от Евгени Георгиев и адвоката му Александър Кашъмов на 26 февруари по време на първото заседание по делото за избора на председател на СГС.

В писмените обяснения, депозирани и приети днес от ВАС, Трифонов казва, че не е получавал предложение, в смисъл на „покана“, да се кандидатира за председател на СГС от лице, което да е било към този момент действащ член на СК на ВСС. „Непосредствено след депозиране на оставката на колегата Калоян Топалов, съм обсъждал идеята с колеги съдии, да се кандидатирам за заемания от него до този момент пост, но решението за последното бе дълго обмисляно от мен, свидетелство за което е и че не съм участвал в първата процедура за избор на председател на СГС. Поддържам изцяло заявеното от мен на 27 ноември 2018 г. пред Съдийската колегия на ВСС“, казва още Трифонов в обясненията си.

На 27 ноември 2018 г. по време на изслушването му от Съдийската колегия при избора за председател на СГС, Олга Керелска го попита как е решил да се кандидатира за поста, защото по време на първата процедура (стартирала в края на 2017 г. от сегашния състав на колегията и неуспешно приключила през март следващата година), той не участва. Керелска по-конкретно му задава въпроса дали е имал срещи с представители на органите на съдебната власт, какви разговори е провеждал и каква е мотивацията да участва.

Действително имах разговори с колеги, нормални, човешки и те ми казаха: „Така и така се провали процедурата, все пак имаш ли желание да участваш в нещо подобно?“. Не съм мислил, защото в крайна сметка изтече някакво време от предходното гласуване до обявяването на следващия конкурс и съответно факт е, че в последния момент аз си подадох документите. Настина, доста мислих по въпроса, защото това е нещо много важно и отговорно. Това не е просто да се кандидатираш за председател, и след това да си го запишеш в трудовата книжка – това е отговорна и много тежка работа, аз го съзнавам много добре това нещо“, е отговорът на Трифонов, отразен в стенограмата от заседанието.

Председателят на ВКС Лозан Панов го попита с кой член на ВСС е разговарял за поста, като се позова на интервю на съдията пред в. „Сега“, в което на същия въпрос  Трифонов казва: „Единствено един колега от Съвета ме помоли да помисля дали да не се кандидатирам“.

Искам да подчертая нещо: първо, става въпрос за член на Съдийската колегия и второ, което е много важно – когато този член на Съдийската колегия ми каза да си помисля дали желая, той не беше част от Съдийската колегия. Не мисля, че е редно да го кажа, но ако вие считате, че… Защото това е колега, с който сме работили в една стая. Не си представяйте някаква ситуация, при която аз вървя по коридора и някой ме среща и казва „на всяка цена трябва да го направиш“. А преди малко ви казах, и съвсем откровено, че аз, без да го реша… Значи, аз за да стигна до тук да си подам документите съм мислил много. Казвам го абсолютно честно! Дори и след като съм си подал документите“, отговори тогава Трифонов, като подчерта, че към момента на разговора, този човек не е бил член на СК на ВСС.

На днешното заседание във ВАС адвокат Александър Кашъмов, който представлява Евгени Георгиев, заяви, че представените писмени обяснения от Трифонов не дават отговори на въпросите, които бяха поставени на заседанието на 26 февруари и които бяха допуснати от ВАС. Кашъмов определи отговорите като уклончиви. И коментира, че тази „форма на волеизявление е недопустима от закона“ и не дава възможност за придобиване на непосредствени впечатления. Той призова при това положение ВАС да приеме, че именно членът на СК на ВСС Даниела Марчева е говорила с Трифонов за кандидатирането му за поста.

Според юрисконсулта на ВСС обаче съдържанието на писмото би следвало да бъде предмет на преценка с крайния съдебен акт по делото.

ВАС не отговори на искането на адвокат Кашъмов. Даде му 7-дневен срок, за да се запознае с новите доказателства, представени от кадровия орган, както и с десетте имотни декларации на Евгени Георгиев, които са във връзка с възражението му, че членът на СК на ВСС Боян Новански е трябвало да се отведе от гласуването поради предубеденост. За нея Георгиев съди по изказвания на кадровика относно придобити акции.

Следващото заседание по делото е на 23 април.

15
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Озадачаващо
Озадачаващо
26 март 2019 15:53
Гост

Следя практиката на адв. Кашъмов и съм озадачен защо се е заел с нещо такова. Явно, че Трифонов е говорил с въпросната колега, но какво от това и как е възможно такова нещо да доведе до това да се отведе от конкурса за председател?

Каменаров
Каменаров
26 март 2019 14:01
Гост

ВАС нямат ли си достатъчно работа, та се занимават със сплетни от селски вечеринки.

Анонимен
Анонимен
27 март 2019 1:27
Гост

Чудят се за какво да отложат делото. Не знам само кой печели от тази работа.

Анонимен
Анонимен
26 март 2019 13:53
Гост

Браво за мъжкото поведение на Трифонов. Запуши им устите. Какво значение има дали е говорил с някой! Важното е как ще си върши работата на този пост.

Доктора
Доктора
26 март 2019 14:08
Гост

Като няма значение защо направо не си признае с кого е говорил, като го посочи поименно – нали и без това нищо не значело. Досега делото да беше свършило, вместо да се влачи със събиране на доказателства. Явно обаче го е страх да си признае.

Рада Госпожина
Рада Госпожина
26 март 2019 14:18
Гост

Защото г-не/г-жо, по делата се събират доказателства само за факти, които имат значение за изясняване и решаване на правния спор. Всичко останало е в категорията клюки от Ганковото кафене.

Анонимен
Анонимен
26 март 2019 14:18
Гост

Аз пък си мислех, че е мъжко поведение да се яви пред съда и да отговаря на въпросите

Рада Госпожина
Рада Госпожина
26 март 2019 14:30
Гост

Той е отговорил на съда.
Всичко останало е без значение. Включително и Вашата представа за мъжкарство. Може би е трябвало да си покаже мускулите на съдиите? Това ли имате предвид? Да ги пипнат, вероятно по примера на Бойко Борисов? :

Никола
Никола
26 март 2019 14:43
Гост

Него три папи са го галили по главата 🙂

Анонимен
Анонимен
26 март 2019 22:01
Гост

Свидетелски показания в писмен вид? По кой процесуален закон са допустипи, че явно аз не съм запознат? И тука ли сте на заплата коментаторите.

Анонимен
Анонимен
27 март 2019 1:24
Гост

Трифонов не е свидетел, а заинтересована страна в процеса.

Анонимен
Анонимен
27 март 2019 1:26
Гост

Според мен поведението на Трифонов е неуважително и пренебрежително към ВАС и в частност към съдебния състав, който гледа делото.

Мишо
Мишо
26 март 2019 14:42
Гост

Това да не ти е Лозан, който се крие като мишка.

Айде пак
Айде пак
26 март 2019 15:55
Гост

Айде пак, Лозан ви е виновен на всички. Скачате като бик на червено, само като му чуете името!

Анонимен
Анонимен
26 март 2019 13:51
Гост

Е, дано сега Евгени Георгиев да спи спокойно.