Вик за помощ – така членове на Съдийската колегия определиха писмо от председателя на районния съд в Бургас Асен Радев по повод кадровия дефицит в съда за сметка на голямата натовареност. Радев поиска спешни мерки от СК на Висшия съдебен съвет.

Проблемът възниква от факта, че петима магистрати от районния съд са командировани. Трима са в окръжния съд в града със заповед на шефката на АС-Бургас Деница Вълкова, а двама – в административния съд в Бургас със заповед на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков. Това поражда напрежение сред останалите магистрати, които изнемогват от работа.

Затова в писмо до СК на ВСС Радев поставя въпроса дали не следва командированите съдии да се върнат на работа в РС-Бургас.

Молбата му беше докладвана от заместник-председателя на Комисията за атестирането и конкурсите (КАК) Красимир Шекерджиев. Той уточни, че районният съд в Бургас би могъл да работи нормално, ако командированите съдии правораздават там.

Но Съдийската колегия не гласува откомандироването на тези петима магистрати, защото и в окръжния, и в административния съд в града има сходни проблеми. Затова колегията реши най-напред да провери как стоят нещата с всички командировки в този район – в районен, окръжен, административен и апелативен съд. След това ще бъде взето и конкретно решение.

Но в хода на дебатите отново беше поставен въпросът за по-бързото обявяване и провеждане на конкурсите за повишаване, особено тези на окръжно ниво, както и за преместване и първоначално назначаване на районно ниво. Не беше подмината и темата за започване на процедура по преназначаване по чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Същевременно днес кадровият орган реши да задвижи приключватето на конкурса за Наказателната колегия на Върховния касационен съд (НК на ВКС). Свободните места бяха четири, на които бяха повишени и четирима магистрати – трима от Софийския апелативен съд и един от окръжния съд в Търговище. Но миналата седмица Върховният административен съд отмени решението на Съдийската колегия по едно от повишенията, а именно на Бонка Янкова от ОС-Търговище, защото към момента на участието си в конкурса тя е била член на Комисията за атестирането и конкурсите. Назначенията на магистратите Красимира Медарова, Невена Грозева и Надежда Трифонова са факт и те имат срок, в който да встъпят в длъжност.

Това на практика означава, че на мястото на Бонка Янкова трябва да бъде повишен следващият класиран, а именно Даниел Луков от Военен съд-Пловдив. Но преди това трябва да бъде изготвено становище за притежаваните от него етични качества, което днес СК на ВСС възложи на ресорната комисия.

Наред с това, етичната комисия ще изготви такива становища и по отношение на следващите класирани – Петя Рушанова от апелативния спецсъд и Елена Каракашева от Софийския апелативен съд, защото предстои двете да бъдат назначени в НК на ВКС по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ – повишаване по вече приключен конкурс. Това е така, защото в 9-месечния срок от приключването му, бяха освободени две бройки, които може да бъдат заети от Рушанова и Каракашева.

В тази връзка днес Съдийската колегия прие оставката на Петя Рушанова като член на КАК, защото прие, че тя е участник в конкурс. А според решение на кадровия орган от миналата година съчетаването на двете е конфликт на интереси.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Реформатор
Реформатор
25 юни 2019 14:41
Гост

Очевиден е недостигът на кадри в съдебната система. Като се изключат некадърните кадри от уравнението, недостигът придобива зловещи измерения. С рокади няма да се оправят нещата. Трябва реформа. Но реформите у нас не виреят. Поне смислените.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2019 16:14
Гост

Не само конкурсът за ВКС, всички конкурси много се бавят. Едно време ВСС две години не обявява конкурси. Тогава се оплакваше от проблеми в закона. Сега на тези какво им пречи? Май самите те си пречат.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2019 16:09
Гост

Прави впечатление двойният аршин на ВСС. Ако Лозан Панов беше командировал съдиите, още днес щяха да бъдат върнати по места. Но понеже е Георги Чолаков, се искат справки, документи и др. Ако Чолаков иска да командирова съдии в Административен съд-Бургас, да ги вземе от региона, а не от Районен съд-Бургас. Така всички ще са доволни.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2019 13:35
Гост

РС Бургас бе достатъчно натоварен преди командироването на колегите. А 5 бройки хич не са малко.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2019 13:34
Гост

Голямо мотаене с този конкурс във ВКС. точно преди голямата им лятна почивка.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2019 13:32
Гост

Винаги съм казвал, че командироването не решава кадровия проблем. Е, по някога отчасти.