Председателят на Софийския окръжен съд (СОС) Пламен Петков има срок от три седмици, в който да предприеме действия във връзка с кадровите проблеми в районния съд в Ихтиман и да докладва на Съдийската колегия. До определянето на срока се стигна след изслушването на Петков на заседанието на кадровия орган във връзка с проблемите в Ихтиман, заради които председателят на районния съд Радослава Йорданова подаде оставка, която още не е гласувана от СК на ВСС.

От изслушването на Петков стана ясно, че във всички районни съдилища в района на Софийския окръжен съд има проблеми с кадрите, който бил натрупан с годините. Пламен Петков заяви, че през последните 7-8 години са „изчезнали“ 17 щатни бройки – 13 са преминали от деветте районни съдилища към Софийския районен съд, другите четири са взети от Софийския окръжен съд.

Щатът на СОС е за 19 съдии и за трима младши, но реално са заети 14 места като от тях един е младши, а трима са командировани от районни съдилища от областта.

В районните съдилища в Своге и Етрополе има по три щата за съдии, като са заети по два. От там не може да бъде командирован съдия в Ихтиман, защото ще се наруши принципът за случайно разпределение на делата, а и ще остане един съдия, който нон стоп ще дава дежурства.

В Елин Пелин има трима съдии, но и те дават дежурства по наказателни и граждански дела, затова и от там не може да се командироват магистрати.

В Костинброд по щат да петима съдии, като един от тях е командирован в Търговското отделение на СОС. Имало е и втори командирован, но по негова молба на 11 януари т.г. заповедта е била отменена, тъй като майка му е болна и има нужда от грижи.

В Самоков съдиите също са петима, като единият е командирован в Гражданското отделение на СОС. Броят на делата за миналата година са 2434.

В Сливница също има петима съдии, но двама са командировани. Единият е в СОС от 7 години, а вторият – предишният председател на съда, от шест месеца е командирован в Административен съд-София област.

В Пирдоп има три щата, които са заети, но една от съдийките не е в добро здравословно състояние.

В Ботевград са петима, всички са заети, а натовареността не е малка.

И последният – девети съд в София-област, е този в Ихтиман. Както стана ясно миналата седмица, там работят четирима съдии, но един е командирован в СОС от пет години, вторият ще напуска, третият е със здравословни проблеми и остава председателката Радослава Йорданова, която няма с кого да работи. А натовареността там е най-голяма – 69.31 дела средно месечно.

Пламен Петков заяви, че не може да командирова нито един от магистратите от останалите районни съдилища в Ихтиман. Освен това и хората не искали това.

Затова той предлага да се открие процедура по чл. 194, ал. 2 от Закона за съдебната власт, според който „При взаимно съгласие за размяна на равна по степен длъжност на съдии в друг съд, на прокурори – в друга прокуратура, и на следователи – в друг следствен отдел, и при съгласие на административните им ръководители, те се преместват без провеждането на конкурс с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет“.

Идеята на Петков е да направи рокада на съдии между Ботевград и Ихтиман, като в последния бъде пратен цивилист, което ще облекчи работата там.

Другото му предложение е да командирова в Ихтиман младши съдия.

Членовете на Съдийската колегия се изумиха, че има командировани съдии от толкова години. Дори обсъдиха възможността да прекратят командироването на Анелия Игнатова и тя да се върне на работа в Ихтиман. Но Пламен Петков беше категорично против. „Не намирам за разумно да препятствам възможността някой да бъде командирован в по-горна инстанция, не желая да го превръщам в крепостен районен съдия, защото някой някога е допуснал 13 бройки да преминат към СРС“, заяви Петков.

В крайна сметка той получи срок от три седмици, за да предприеме мерки и да уведоми за тях СК на ВСС.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Човек
Човек
22 януари 2019 13:08
Гост

Добре, де, не мога да разбера при този огромен наплив на младши съдии и то за доста по-непривлекателни места, защо е този дефицит? В процедурата ли е проблемът?

Иван Вазов
Иван Вазов
22 януари 2019 14:54
Гост

Ами от ВСС нямат грам акъл . Вижда се , че има недостиг на съдии от години , но въпреки това се обявяват смешни конкурси за 5-6 бройки /визират този за външен конкурс за районни съдии/. Какво им пречи да пуснат поне 30 бройки и да има „запас“ . При постоянното излизане в болнични , по майчинство , напускане и пр. няма опасност от излишни съдии . Мисля , че ако се вземе предвид цяла България има недостиг сигурно от 200-300 бройки….

Анонимен
Анонимен
22 януари 2019 12:04
Гост

Груба грешка на този „някой“, който някога е допуснал 13 бройки да преминат към СРС. Явно заради голямото натоварване. Но това е само временно решение.

Анонимен
Анонимен
22 януари 2019 11:57
Гост

Не ми се иска да съм на мястото на Пламен Петков. Кадровите проблеми са едни от най-трудните за решаване.

5-ко
5-ко
22 януари 2019 11:58
Гост

Каквито и предложения да има той, важно е какво ще решат от ВСС. А положението в Ихтиман наистина е трагично.