Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов обжалва отказа на Съдийската колегия да образува дисциплинарно производство срещу шефа на Апелативния специализиран наказателен съд Георги Ушев.

От ВКС не съобщават какви мотиви е посочил в жалбата до Върховния административен съд Панов. Само напомнят, че предложението за образуване на дисциплинарка срещу Ушев е на база изводите в доклада от проверката на ВКС в апелативния спецсъд по повод мярката за неотклонение на отстранената кметица на „Младост“ Десислава Иванчева, бившата й заместничка Биляна Петрова и предшественика й Петко Дюлгеров.

На 11 февруари шефът на ВКС внесе предложението в СК на ВСС. В него Панов твърди, че Георги Ушев е допуснал безпрецедентно накърняване на основната роля на съда на независим и безпристрастен арбитър.

Според Панов две са нарушенията, открити при проверката на ВКС. Според доклада на зам.-председателката на ВКС Галина Захарова и колегите ѝ от Наказателната колегия Капка Костова и Галина Тонева АСНС е нарушил Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), когато спешно спря изпълнението на определение на съдия Иво Хинов от спецсъда, с което на 16 ноември 2018 г. той замени постоянното задържане на Иванчева и Петрова с „домашен арест“.

От доклада освен това стана ясно, че заседанието на 16 ноември, в което съдия Хинов измени мерките на двете подсъдими, е завършило малко преди обяд. Малко повече от час след това вече е постъпил протест с особено искане за спиране на изпълнението на определението на съдия Хинов. Около 13,30 ч. председателят на АСНС Георги Ушев е „посетил съдия Иво Хинов”, като го уведомил за необходимостта „особеното” искане да се администрира „възможно най-бързо” и да се изпрати на апелативния спецсъд с оглед спешността на исканото произнасяне.

Именно това „посещение“ на Ушев е първото нарушение, заради което Лозан Панов предлага шефът на АСНС да бъде наказан. Според него това е „действие, накърняващо престижа на съдебната власт“.

Извън кръга на своите служебни правомощия като административен ръководител на по-горестоящ съд Георги Ушев е дал устно разпореждане на съдия от по-долустоящ съд, да извърши фактически и правни действия по посоченото дело, които не съответстват на нормативни разпоредби, нито на установена съдебна практика. Това поведение като административен ръководител на по-горестоящ съд представлява намеса в работата на съдия от по-долустоящ съд, която не се основава на законови правомощия, включително такива, касаещи администрирането на делата и жалбите или протестите“, твърди Лозан Панов. Според него с действията си председателят на АСНС е допуснал „безпрецедентно накърняване на основната роля на съда на независим и безпристрастен арбитър за осъществяване на правораздавателната дейност при спазване на принципите на справедливост и точно прилагане на законите спрямо всички страни в процеса“.

Второто нарушение, заради което председателят на ВКС поиска наказание за Георги Ушев, е неизпълнение на други служебни задължения. „А именно, че е образувал в.ч.н.д. № 522/2018 г. по описа на АСНС по протест на прокурор и особено искане по реда на чл. 343 от НПК срещу определение по н.о.х.д. № 2617/2018 г. на СНС, с което са изменени мерките за неотклонение на подсъдимите Десислава Иванчева и Биляна Петрова от „задържане под стража“ в „домашен арест“, при следните нарушения: без да е предвидена възможност за образуване на самостоятелно производство по чл. 343 НПК пред въззивната инстанция; без да са спазени изискванията на процесуалния закон за проверка на редовност и размяна на книжата; при липса на годен, подлежащ на спиране съдебен акт за изменение на мерките за неотклонение на подсъдимите, подписан от съдебните заседатели – членове на съдебния състав, и съдебния секретар съгласно  чл.  311,  ал.  2  от  НПК; без да е преценил, че нерегламентирания в НПК „частичен“ протокол не представлява официален съдебен акт, обективиращ волята на съда. Протоколът по н.о.х.д. № 2617/2018 г. по описа на СНС е изпратен на АСНС на 16.11.2018 г. – 18.05 ч., т. е. след произнасянето на въззивната инстанция по особеното искане“, пише Панов.

На 26 февруари с 9 на 1 гласа Съдийската колегия отказа да образува дисциплинарно производство срещу Ушев.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Ентелегент
Ентелегент
12 март 2019 14:08
Гост

Тия хора срам нямат… Това е не само накърняване на престижа на правосъдието, ами и чисто житейски е укоримо поведение. Слугите на властта обаче с пръст не се закачат, за разлика от критиците на властта, които скоро очаквам да започнат да се сдобиват с обвинения и за неправилно дишане…

Анонимен
Анонимен
08 март 2019 11:02
Гост

Панов не спря да рови. Не разбра ли, че няма да накажат Ушев.

Анонимен
Анонимен
08 март 2019 11:04
Гост

Той си е в пълното право. Нарушенията са сериозни. Все повече се убеждавам, че някой дърпа конците около това дело.

Анонимен
Анонимен
08 март 2019 11:26
Гост

Панов много скоро ще се окаже от дисциплиниращ в дисциплиниран. А се чува и че по приключило неуспешно дисциплинарно дело срещу друг съдия е бил съставен и използван документ с невярно съдържание, което едва ли ще остане без последствие.
дисципл

Анонимен
Анонимен
08 март 2019 10:56
Гост

Много бързо е постъпил протеста с особено искане за спиране на изпълнението на определението.