Три минути за въпроси, три минути за отговор. Това предлага да се запише в Правилата за работа на Съдийската колегия председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков като по-строга мярка срещу безкрайното говорене в кадровия орган.

Предложението ще бъде обсъдено на утрешното заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС). Идеята на Чолаков е всеки член на съвета да има до три минути, в които да зададе всичките си въпроси по доклада на съответната точка от дневния ред, като в рамките на това време не трябва да изразяват становища. Докладчикът на свой ред също има три минути, за да отговори на всички поставени въпроси. Едва след като се изяснят спорните моменти, тогава да се проведе дебат по същество.

Шефът на ВАС предлага в правилата за работа на СК на ВСС да се създаде нова ал. 3 към чл. 7а, която да гласи следното: „Въпроси по доклада на съответната точка от дневния ред, без да се изразява становище по него, могат да се задават преди изказванията по същество. Всеки от членовете на СК задава всичките си въпроси към докладчика в едно изявление с продължителност до 3 минути. Докладчикът дава отговор на поставените въпроси, непосредствено след задаването им от съответния член на колегията с изложение с продължителност до 3 минути“.

Причината председателят на ВАС да поиска допълване на правилата са опитите на някои членове на СК на ВСС под формата на въпроси да изразяват становища по обсъждани теми и така да заобикалят времевите ограничения за изказвания.

Регламентът за изказвания в Съдийската колегия беше приет през май 2019 г. по предложение именно на Георги Чолаков като целта му беше да се ограничи ненужно дългото говорене по време на заседанията. Тогава кадровиците записаха в правилата си за работа следното – до 10 минути за доклад на точка от дневния ред, по 5 минути за изказвания и по 3 минути за реплики, дуплики и лични обяснения.

Доскоро тези ограничения нямаха значение, защото въпреки приетите правила, членове на Съдийската колегия не се съобразяваха с определеното време и продължаваха да говорят безспир.

След като председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов излезе в отпуск заради участието му в президентската надпревара и председателството на заседанията на Съдийската колегия беше поето от шефа на ВАС Георги Чолаков, нещата се промениха. На първото заседание на 5 октомври, на мониторите се появи таймер, който да отмерва времето на изказванията, реплики, дуплики и т.н.

Но тогава пък се оказа, че в правилата има пропуск – не е определено време за задаване на въпроси. И точно тази празнота беше използвана от някои кадровици, които, заедно с питането си, изразяваха становище по обсъжданата тема, поясняваха въпросите си, допълваха и т.н.

Така миналата седмица, след като отне думата на двама членове на съвета, председателят на ВАС се закани, че ще предложи регламент и за въпросите.

Практиката показа, че разписаните в чл. 7а правила относно реда за обсъжданията по точките от дневния ред често пъти не отговарят в пълна степен на потребностите от задълбоченото им изясняване преди дискутирането им по същество и формирането на становище за гласуване. Ето защо, предлагам да бъде въведен регламент за поставянето на въпроси към докладчика по съответната тема от дневния ред, които да бъдат изяснени преди дискусията по същество“, пише в предложението си шефът на ВАС, което вече е в дневния ред на колегията и предстои неговото обсъждане.

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Адвокат със сак
Адвокат със сак
26 октомври 2021 2:24
Гост

В такъв случай – нека – веднага – диспозитив и по делата на ВАС, могиви – по-късно, вместо да се червосвам пред клиента с месеци.

ВАС не ми харесват някак, имат правилни решения, понякога, но в повечето случаи са – зависимост от ситуацията и доста са – странни.

Забравих, извинете – аз съм некадърен, просто тръгнах да приказвам по навик, ВАС никога не греши, винаги са прецизни..

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2021 23:41
Гост

Аз напълно адмирирам това. Един съдия ако не може в три минути да си мотивира протоколно определение, значи не е никакъв съдия. А пък един член на ВСС, подпомогнат от всякакви комисии, дирекции и вся осталная…, да не може за три минути за мотивира становище или да зададе въпрос, това означава, че няма никакво становищ или въпрос, а просто има логорея. Това не е парламент, все пак…

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2021 14:48
Гост

Да не задават твърде сложни за кухата ушева лейка въпроси като го избират за шеф на ВКС. Че помним кухата каскетна лейка като го избраха за гл. прокурор как няколко часа задкулисието във ВСС беше наскачало на амбразурата да прекъсва неудобните въпроси и да довършва отговорите на единствения кандидат.

Михаил
Михаил
25 октомври 2021 14:17
Гост

Трябва да се спазват времевите ограничения за изказвания.

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2021 14:03
Гост

Защо трябва да се стига до там, че да се взима думата на членовете?

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2021 14:03
Гост

Защото, ако те имат излишно свободно време, няма нужда да отнемат от нашето.

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2021 14:02
Гост

Вместо да си чешат езиците, могат да вземат да свършат някя и друга работа.

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2021 13:58
Гост

Изключително разумни предложения.

2323
2323
25 октомври 2021 13:46
Гост

С това ли се занимават в колегията? Едните не спират да говорят, а другите не искат да ги слушат. Може би пък постоянно действащият ВСС беше грешка, която е време да се поправи.

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2021 13:59
Гост

Този ВСС е за закриване.

Адвокат
Адвокат
25 октомври 2021 13:37
Гост

Te ви съдебна реформа!

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2021 13:59
Гост

Лошото е, че само говорят, а нищо не правят.

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2021 13:30
Гост

Защо не говорите с имена. Номер 1 е Дишева, а номер 2 – Керелска. Дори едната да отсъства, другата достойно я замества. Как издържат тези, които трябва да ги слушат, не знам.

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2021 13:33
Гост

Не пропускай и Имова. Тя не отстъпва

Z.Z
Z.Z
25 октомври 2021 13:35
Гост

Пушачите удрят по свободата на слвото в СК!

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2021 13:29
Гост

Добре, де! А Дишева и Керелска кога ще си подават оставките? Защо се подписвахме? Каква беше тази подписка?

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2021 13:19
Гост

Такъв регламент трябва да се въведе и в Пленума на ВСС, защото логореите от СК пренасят там говорилнята

Haha
Haha
25 октомври 2021 13:21
Гост

Точно това щях да напиша и аз. Изглежда като да се отприщват на Пленум на ВСС заради ограничението във времето в Съдийска колегия

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2021 14:00
Гост

Само си губят и времето. А и нашето между впрочем.