Ръководителите на прокуратурите да извършват проверки на спрените дела и при наличие на основания за възобновяването им, да предприемат организационни мерки за това. Те трябва да контролират и изпълнението на задължението на обвинителите да приключват разследванията в разумен срок. Препоръката е на Прокурорската колегия, която ще предложи Пленумът на ВСС да вземе такова решение.

Тя е мотивирана от изводите в анализа на Инспектората на ВСС за установени случаи на нарушаване на правото за разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 1 април – 30 септември 2017 г.

Според анализа на ИВСС се запазва тенденцията на сравнително много заявления от граждани с присъдено обезщетение за забавени дела, предпоставка за което са били пропуски и нарушения в досъдебното производство по спрени дела, съобщиха от ВСС. Отново са били констатирани случаи на неколкократно или продължително спиране на разследването, през които не са предприемани каквито и да било действия за отстраняване на причините, довели до спирането. В други случаи пък предприетите действия са били формални, инцидентни и недостатъчни, за да бъдат възобновени и ефективно приключени тези дела. В нарушение на НПК пък производства са били спирани за повече от една година поради невъзможност единствен очевидец да бъде разпитан.

Установени са и случаи на несвоевременно връчване на преписи от постановленията за спиране на производството на заинтересованите лица.

3
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
13 юни 2018 20:16
Гост

Заради тези спирания делата се проточват с години.

Анонимен
Анонимен
13 юни 2018 20:17
Гост

Не само. А нерешените дела на съдиите?

Анонимен
Анонимен
13 юни 2018 20:15
Гост

Добре,че е инспекторатът. Да ги пораздвижи малко.