Висшият съдебен съвет (ВСС) отправи критика към законодателя за зачестилата практика с преходни и заключителни разпоредби на един закон да се изменя друг без всякаква връзка. Това съдебните кадровици направиха като изразaха частична резерва към параграф от проекта за промени в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛЗВНП).

Всички членове на съвета дадоха положително становище за промените в самия закон, които ще подобрят значително защитата на свидетелите. „С тези изменения се въвежда най-доброто от европейския опит в момента, благодаря на британското посолство и на британските частите, които се занимават със защита на свидетели, защото тук е възприет техния опит“, каза специално главният прокурор Сотир Цацаров.

Проблемът обаче се оказа в §33 от законопроекта, с който се правят изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

„С §33 от преходните разпоредби се предлагат изменения на НПК, които нямат никаква връзка с въведените изменения в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. С този параграф се предлага отстраняване на несъответствия и противоречия в НПК, както и промяна в режима на обжалване  на съдебните актове, с които се прекратява или спира наказателното производство. Предвиждат се и промени в правомощията на въззивната инстанция“, посочи шефката на правната комисия на съвета Цветинка Пашкунова и каза, че предлага ВСС да изрази резерви към въпросния параграф от проекта.

По думите ѝ подобни изменения в НПК, които нямат нищо общо със защитата на свидетелите, да се правят с този закон погазва правилата на Закона за нормативните актове и се позова на чл. 10 от него.

„От една страна направената забележка за НПК е основателна, но от друга – с тези изменения се отстраняват неточности, които към момента са пречка за нормалната работа. Аз ще предпочета прагматичния подход – да бъде подкрепен целият проект. Подобни изменения са станали практика, не виждам защо трябва да блокираме едно прагматично решение“, каза главният прокурор

Атанаска Дишева посочи, че разбира, че наистина промените в НПК са необходими, защото с тях се отстраняват проблеми, но каза, че това, че тази законодателна техника са прилага системно, не значи, че ВСС трябва да я толерира. „Като квалифицирани юристи, ние не следва да подкрепяме подобна законодателна техника“, каза Дишева.  А Цветинка Пашкунова допълни: „НПК е основен закон, не можем да поставяме в положение на изненада колегите, като променяме със закони основни кодифициращи нормативни актове. Не можем да не заявим нашата позиция при създадени порочни практики“.

„Никой няма против добрите идеи. Въпросът е в правно-техническите средства. Не това е начинът по който това трябва да се случват нещата“, каза и председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов.

Зам.-министърът на правосъдието Евгени Стоянов, който беше дошъл на заседанието на ВСС заради обсъждането на проекта, посочи, че не вижда основание в чл. 10 ЗНА срещу изменянето на НПК чрез друг закон. „Втората алинея на разпоредбата гласи: „Обществени отношения, които спадат към област, за която има издаден нормативен акт, се уреждат с неговото допълнение или изменение, а не с отделен акт от същата степен“. Това значи, че не трябва да се допуска една и съща материя да се урежда в два различни закона, т.е. да няма НПК1 и НПК2, а не нещо друго“, каза Стоянов.

Вероника Имова специално отбеляза, че част общо 13-те изменения в НПК, които се предлагат в НПК чрез преходните разпоредби на ЗЗЛЗВНП, всъщност за свързани със защитата на свидетелите и на други застрашени лица. Така за тези четири изменения в кодекса ВСС изрично посочи, че няма възражения, но с 20 гласа „за“ и 4 „против“ изрази резерва към това НПК да се променя с друг закон.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви