Членове на Висшия съдебен съвет предлагат Единният портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) да се надгради така, че гражданите и адвокатите да могат комуникират изцяло електронно със съда.

Според Боян Новански, Драгомир Кояджиков и Огнян Дамянов, ако функционалностите на ЕПЕП не бъдат доработени, тогава не би могло да се реализира цялостно е-правосъдие, а от там и да се осъществи реформата на съдебната карта. С този основен аргумент те предлагат ВСС да вземе решение за надграждане на портала така, че той да дава възможност за извършване на удостоверителни изявления и процесуални действия в електронна форма и да се развие системата на електронно призоваване. Предложението им трябваше да бъде обсъдено още на днешното заседание на Пленума на ВСС, но заради сериозните технически проблеми, беше отложено (повече за това как без малко ВСС щеше да се откаже да заседава днес можете да прочетете тук).

По време на извънредното положение темата за функционалностите на ЕПЕП неведнъж беше обсъждана от кадровиците, като към тях имаше и много въпроси от адвокати. На предходно заседание на Съдийската колегия беше обърнато внимание и на несъответствието между функционалностите на портала и заложените към него изисквания в Закона за съдебната власт.

Този проблем е отбелязан и от тримата членове на ВСС.

Новански, Кояджиков и Дамянов припомнят, че според чл. 360в, ал. 2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), който влиза в сила от 1 януари 2021 г., Единният портал за електронно правосъдие трябва да осигурява следното: заявяване на извършването на удостоверителни изявления в електронна форма; извършване на процесуални действия в електронна форма; връчване на съобщения и призовки; достъп до поддържаните от органите на съдебната власт електронни дела и публични регистри. А в момента ЕПЕП не отговаря на по-голямата част от заложените в закона функционалности, отбелязват те. И добавят, че ако не бъдат предприети действия за надграждане на портала, е сигурно, че след 1 януари 2021 г. „ВСС ще разполага с информационна система, която не отговаря на законовите изисквания и най-вече дискредитира една от основните цели на съдебната реформа, която касае не само електронното правосъдие само по себе си, но и реформата на съдебната карта“.

Според тях ЕПЕП трябва да се развие така, че да дава възможност за подаване и получаване по електронен път на всякакви изявления до съда, документи, включително и писмени доказателства и др., както и провеждането на съдебни заседания чрез видеоконфренция.

Само при наличието на тези функционалности ще може да се осъществява пълноценна комуникация по електронен път между съда и страните по делата. Необходимо е да се установят от ВСС и Министерството на правосъдието стандарти за електронния формат на извършваните изявления, за сигурност на системата, за големината на файловете, за условията за идентификация на страните по делата при извършването на изявления и процесуални действия в електронна форма, за електронно уведомяване за плащане на дължимите държавни такси и разноски по сметка на съда, за условията за провеждане на видеоконференция чрез използване на сигурна връзка“, посочват тримата членове на ВСС.

Те предлагат да се доразвие и системата за електронно призоваване. Кадровиците напомнят, че тя е изградена през 2016 г. и е тясно интегрирана с портала. С потребителските профили в ЕПЕП може да се влиза и в системата за електронно призоваване, така че не се налага поддържане на отделни пароли и имейли за достъп до двете системи.

Системата за електронно призоваване бива захранвана с данни чрез унифицираната електронната услуга, с която системите за управление на дела подават информация към ЕПЕП, поради което системата е съвместима с всички действащи системи за управление на съдебни дела, а също така и ще бъде съвместима с Единната информационна система на съдилищата при нейното въвеждане в експлоатация“, отбелязват Новански, Кояджиков и Дамянов.

Те обаче предлагат доработка на системата в няколко насоки. Според тях трябва да се въведе „автентикация с електронен подпис“ при влизане в системата за призоваване с цел удостоверяване на идентичността на човека, на когото се връчват документи. Освен това, според тях, трябва да се предвиди заявката на потребител за получаване на документ, насочен към него за връчване, да бъде изпратена към доставчика на услуги за удостоверяване на време. Така ще се получи по сигурен начин информация за точната дата и час на връчване на документа, след което тази информация ще се съхранява в системата с цел проследимост и доказване на действието, аргументират се тримата кадровици. И не на последно място – трябва да се надгради капацитетът на системата с оптимизиране на архитектурата за многократно увеличаване на натоварването.

На финала тримата подчертават, че надграждането на ЕПЕП е стратегически въпрос и той не търпи отлагане, защото има фундаментално значение за осъществяване на електронното правосъдие.

Крачка напред с идеята за внедряване на voice-to-text

Вече е готово проектното предложение за осъществяване на идеята за внедряване на системата voice-to-text в съдилищата. Четирима членове на ВСС – Драгомир Кояджиков, Даниела Марчева, Светлана Бошнакова и Боян Магдалинчев, предлагат съвета да го одобри и да излъчи екип по проекта.

В началото на миналата година ВСС одобри предложението за създаване и внедряване в съдебната система на софтуер за диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст (voice-to-text) на български език. След преговори и размяна на писма, продължили месеци наред, най-накрая има и положителен отговор от Оперативна програма „Добро управление“ и от Държавната агенция за електронно управление. Така ВСС вече може да кандидатства за европейско финансиране за осъществяване на идеята. Кадровиците са заложили шестмесечен срок за изпълнение на проекта на стойност 60 000 лева.

Ако това стане, то внедряването на подобна система ще подпомогне разрешаването на проблема с натовареността на магистратите и съдебните служители, посочват членовете на съвета. И добавят: „Въвеждането на софтуер за диктовка и автоматично конвертиране на гласовия запис в текст – voice-to-text или още speech-to-text, съответно и за автоматична анотация на всяко становище, ще даде на всички магистрати инструмент за дигитализиране на актовете им, като ще позволи вместо да набират актовете си ръчно, да ги диктуват и да получават автоматично набран текст, позволяващ бързо форматиране, търсене, рефериране и много други опции за допълнителна текстообработка и референции към всички ключови сегменти от актовете. Това софтуерно решение ще позволи да се реализира институтът на „електронни мотиви“, т.е. технически да се облекчи процесът по произнасяне на съдебни актове в открити съдебни заседания, и така ще допринесе за максимална ефективност и прозрачност на работата на съдиите, както ще позволи и на всички съдебни секретари не само да записват, но и да възпроизвеждат речите от съдебното заседание в необходимия протокол, бързо и лесно, в пълнота и с по-малко грешки“.

Кадровиците отбелязват още, че чрез voice-to-text ще се съкрати времето по набиране, обработка и прехвърляне на информация по всяко дело, както и че ще се постигне подобряване на качеството на работа, ускоряване на документооборота, възможност за работа от разстояние, независимост на оборудването. А най-голямото предимство от въвеждането на софтуера, според тях, е, че ще доведе до спестяването на време на магистратите и секретари, което ще има пряк ефект върху бързината и качеството на правосъдието. Като четиримата кадровици добавят, че това ще доведе и до по-добра отчетност, и до финансови икономии и заключават, че освен за съдебната система, системата voice-to-text ще бъде от полза и на страните по делата.

27
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
бомбе
бомбе
28 май 2020 18:17
Гост

А колко милиона бяха откраднати от средствата отредени за електронно правителство ?! Каскета не е обвинил никого за това и няма да обвини никого, защото рибата смърди откъм главата.

контрол
контрол
28 май 2020 12:32
Гост

Браво бе!
Значи тия на ентата година от мандата си и почти година след първоначалния пусков срок за електронното правосъдие осъзнават, че дори не е стартирана поръчка за изготвяне на нормално функциониращ портал…

Краси
Краси
28 май 2020 17:55
Гост

Ама нали имаше сега проект за този портал, който се ръководеше от Олга Керелска? Какво излиза- че тя даже не е разбрала за това, че портала не отговаря на закона и по същество не прави нищо полезно.

Кики
Кики
28 май 2020 11:02
Гост

Е, за какво ми е този ЕПЕП, след като не отговаря на по-голямата част от заложените в закона функционалности?

Тити
Тити
28 май 2020 11:03
Гост

За нищо в интерес на истината.

Фипо
Фипо
28 май 2020 10:57
Гост

Хайде бе, не я ли направиха системата на електронно призоваване вече. Само празни приказки.

Bobi
Bobi
28 май 2020 10:59
Гост

Колкото реформата! Има да си почакаме.

Серафим
Серафим
28 май 2020 9:28
Гост

Още дигитализация му е майчицата

Куентико
Куентико
28 май 2020 9:27
Гост

Подкрепям дигитализацията на всичк нива. Затова и програмиста взема яката заплата. За да ни дигитализира и да ни „улесни“. А реално да ни виждат отичте през сателититите горе

Русева
Русева
28 май 2020 9:26
Гост

Важноото е в България да има е-justice още електронен джъстис бате!

юрисконсулт
юрисконсулт
28 май 2020 10:50
Гост

Да, важно е. Ако не го разбирате, съжалявам.

Шестак
Шестак
28 май 2020 9:26
Гост

Гениално иначе позла от портала няма от години!

влад
влад
28 май 2020 9:25
Гост

Ако направят тоя войс ту текст, ще е на свинче звънче, обаче ще дрънка и ще има смисъл. Само много ме съмнява какво е качеството на софтуера, който работи с българска реч

Гооглв
Гооглв
29 май 2020 7:34
Гост

Гугъл има платена услуга за speech-to-text на български. Могат да я ползват не е скъпа.

юрисконсулт
юрисконсулт
28 май 2020 9:25
Гост

Подкрепям. Не виждам защо да бием пътя до съда и да хабим тонове хартия при положение че имаме ел подписи. Само защото разни самозабравили се съдии и съдебна прислуга ги мързи да работят със съвременните технологии и я карат както баба знае. Крайно време е и да ги задължат да публикуват протоколите от заседания в законов срок на сайтовете си. След което съдебния инспекторат да се заеме с административните ръовпдители, които не са се погрижили. В момента цари феодално безобразие и поне всяко второ дело протоколите се манипулират, като въпроси към свидетели и доказателствени искания остават удобно „пропуснати“. Време е… Покажи целия коментар »

Зара
Зара
28 май 2020 10:49
Гост

Проблемът е че лелките са свикнали от години да работят с бумаги. И сега е невъзможно да свикнат с електронния обмен.

юрисконсулт
юрисконсулт
28 май 2020 12:30
Гост

Кучето скача според тоягата. Като ги нагреят да видим дали няма да заработят. Затова отговорност трябва да носят ръководителите, които да осигурят този процес.

Вовик
Вовик
30 май 2020 11:05
Гост

Малей… Много ги разбирате… Протоколите ли са проблем! Или неадекватни те на правосъдието страни, които смятат, че всички са им длъжни

Анонимен
Анонимен
28 май 2020 9:24
Гост

Само празни приказки. Оказа се, че ковидът само може да ги размърда. Но пак не е сигурно

Василева
Василева
28 май 2020 9:24
Гост

Много „яко“ ще е !

Емил
Емил
28 май 2020 9:23
Гост

То няма полза от портала ако я няма тази услуга. Нали така?

Людмил
Людмил
28 май 2020 9:23
Гост

хайде дигитализирайте се

миражът e-justice
миражът e-justice
28 май 2020 9:19
Гост

Без подобна функционалност този портал е просто бюро справки… Да видим какво ще стане, че e-justice-a в България стана безкраен мираж

Людмил
Людмил
28 май 2020 9:24
Гост

Бате може ли на всичко да се сложи отпред едно „е“ с тиренце и после думата, която си е. И всичко така става електронно? Егати тъпото.

Димитриев
Димитриев
28 май 2020 9:25
Гост

Не е така. ЕЕДОП си е ЕЕДОП и не е с „е“ с тире.

Людмил
Людмил
28 май 2020 9:25
Гост

Ами е-ЕЕДОП какво е бе?

Геро
Геро
28 май 2020 10:54
Гост

Хората по света от кога работят чрез електронни портали. При нас все нещо „куца“.