Четири съсловни организации и осем магистрати са подали заявления за участие в Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет. Това съобщиха в отговор на запитване на „Лекс“ от кадровия орган. Срокът за подаване на документи изтече на 27 декември 2018 г.

Съюзът на съдиите предлага за свой представител в Съвета за партньорство Калин Калпакчиев, който е и председател на Управителния съвет на организацията.

Българската съдийска организация предлага Росица Иванова-Стойчева.

Асоциацията на прокуратурите ще се представлява от председателя си Евгени Иванов, а Камарата на следователите – от Стефан Петров.

Втората по големина съдийска организация – Асоциацията на българските административни съдии, не е подала заявление за участие в Съвета за партньорство.

Според Наредбата за организацията и дейността на съвета в него трябва да влязат и 11 магистрати, които да представляват онези свои колеги, нечленуващи в нито една съсловна организация. Заявленията обаче са само осем.

Кандидати за членове са съдиите от Софийския градски съд Анелия Янева, Атанас Маджев, Анелия Щерева, Валерия Братоева-Дамгова и Албена Ботева, както и Илиана Димитрова-Васева от Окръжен съд – Пазарджик, Ангелина Лазарова от Апелативен съд-Варна и Елена Динева от следствения отдел на Софийската градска прокуратура.

Предстои извършването на проверка на всички заявления и изготвяне на доклад до правната комисия на Висшия съдебен съвет.

На 13 декември 2018 г. ВСС избра за свои представители в Съвета за партньорство кадровиците Вероника Имова, Пламен Найденов и Пламена Цветанова.

Това, че съставът на съвета не може да бъде попълнен засега, не е пречка за неговото конституиране, което  трябва да стане с решение на Пленума на ВСС в срок от два месеца от влизането в сила на наредбата, т.е. до края на януари.

Според Закона за съдебната власт Съветът за партньорство осъществява диалог по всички въпроси, свързани с професионалните интереси на съдиите, прокурорите и следователите.

В наредбата по-детайлно са изброени хипотезите, в които членовете на съвета ще взимат отношение. А именно по въпроси, свързани с професионалните интереси на магистратите, в това число организирането на тяхната квалификация, реформата на съдебната карта, възнагражденията им, кариерното израстване, атестирането и др. Ще изготвят препоръки и предложения за дейността на ВСС, както и становища по проекти за промени в законодателството, които засягат съдебната власт. Ще подпомагат ВСС при разработване и осъществяване на политики, програми и проекти и ще извършват и други дейности, свързани със защита на професионалните интереси на съдиите, прокурорите и следователите.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
04 януари 2019 16:59
Гост

Като гледам все едни и същи хора + Росица Иванова-Стойчева, се бутат навсякъде. Толкова ли няма почтени и активни колеги, които да се наемат с тези функции. Или по-скоро въпросът е защо на такива магистрати не им се занимава с участие в подобни форуми. Явно нещата не са токова идеалистични за каквито се представят, явно пак се цели налагане на определени решения, прокарване на нечии интереси и т.н.

Габриела
Габриела
03 януари 2019 20:23
Гост

Най-високо оценявам съдия Росица Стойчева….

Киро
Киро
02 януари 2019 13:39
Гост

Ако тази длъжност не е платена, какъв е стимулът за участие в съвета?

Лили пее
Лили пее
02 януари 2019 20:57
Гост

Не всичко е пари, приятелю.

Анчо
Анчо
02 януари 2019 13:34
Гост

Няма голям наплив от страна на магистратите.

Цецка
Цецка
02 януари 2019 13:24
Гост

Съветът за партньорство има ключова роля за диалога с магистратите. Именно за това трябва да се изберат подходящите хора, които да осъществяват комуникацията.

Анонимен
Анонимен
02 януари 2019 13:25
Гост

По-скоро ще подпомагат дейността на ВСС.