Четирима членове на Съдийската колегия да бъдат разпитани по делото за избор на председател на Софийския градски съд пред Върховния административен съд. Това искане отправя в допълнението към жалбата си Евгени Георгиев, който беше номиниран за поста от Общото събрание на СГС, но кадровият орган предпочете другия кандидат – съдията от Софийския апелативен съд Алексей Трифонов.

Георгиев иска разпита на Боян Новански, Боян Магдалинчев, Вероника Имова и Даниела Марчева по две причини – най-напред, за да се установи дали те са имали разговори с трети лица за процедурата за избор на председател на СГС, както и заради неточности в изказванията им, което, по думите на жалбоподателя, води до немотивиран вот и съмнения в безпристрастността им.

Допълнението към жалбата му е провокирано от излезлия пълен стенографски протокол от заседанието на СК на ВСС от 27 ноември, когато за шеф на градския съд беше избран Алексей Трифонов.

Георгиев се спира на изказванията на тези четирима кадровици, защото те изразиха подкрепата си за колегата му от САС.

Той цитира думите на Даниела Марчева, която поставя под съмнение волята на съдиите от СГС при подкрепата на Георгиев за председателския пост.

,,Това, което бих искала да кажа по отношение на вътрешния кандидат… Общото събрание на СГС включва 148 съдии, от които 56 са гласували за колегата Георгиев… Така пише в протокола на Общото събрание 148 съдии, които имат право на глас, т.е. приблизително малко повече от една трета са гласували за колегата Георгиев“, каза Марчева на 27 ноември.

Евгени Георгиев уточнява, че 125 са съдиите с право на глас, на събранието са били 92-ма, т.е. 73.6% от магистратите с право на глас. Добавя, че той е получил 56 гласа „за“, а Алексей Трифонов – 25. Трима съдии са подкрепили и двамата, което означава, че за Георгиев гласовете са били 59 (или 64%), а за опонента му – 28 (30%).

Тук той прави съпоставка с гласувалите по електронен път магистрати за членове на ВСС от съдийската квота, които са 85.79 на сто.

Нататък посочва, че 1922 съдии са упражнили правото си на вот за кадровици, като Севдалин Мавров е получил подкрепата на 29.97% от тях, Боряна Димитрова – 35.9%, Олга Керелска – 36.89%, Атанаска Дишева – 42.09%, Красимир Шекерджиев – 43.44% и Цветинка Пашкунова, която единствена бе избрана на първи тур, в който са участвали 1945 съдии – 51 на сто.

Обстоятелствата, заявени от съдия Марчева, са неточни. Нещо повече, заявени по-този начин те омаловажават резултата от Общо събрание на съдиите от СГС, проведеното на 19 ноември 2018 г., в ущърб на кандидата, предложен и подкрепен от Общото събрание, който е получил 64% от гласовете на гласувалите съдии“, пише Георгиев.

Той определя като неточно и изказването на Севдалин Мавров, който прави съпоставка на данните от Общото събрание на СГС с това на Върховния касационен съд при избора на председател. Георгиев обаче изтъква, че към момента на избора на председател на ВКС през 2015 г. промените в Закона за съдебната власт, според които общото събрание може да номинира, изслушва и дава становище в тази процедура, все още не бяха приети.

Нататък Георгиев се спира на думите на Вероника Имова, с които тя обосновава подкрепата си за Алексей Трифонов, и именно: „…двамата показаха един висок професионализъм като магистрати със сравнително еднакъв магистратски опит в органите на съдебната власт. Но за разлика от колегата Георгиев, колегата Алексей Трифонов през целия си магистратски стаж е отдавал своите сили, своите знания, своя опит, квалификация за българското правораздаване“.

Твърдението на съдия Имова, че за разлика от мен съдия Трифонов е отдал своите сили, знания, опит и квалификация за българското правораздаване, включва в себе си внушението, че другият кандидат не е правил това. Както от автобиографията ми, така и от цялото ми кадрово досие, се установява, че преди избора ми за младши съдия в СГС през юни 2001 г., съм работил малко над година като юрисконсулт в „БАНКА ДСК“ ЕАД, а след юни 2001 г. досега съм работил единствено като български съдия. Не само не съм упражнявал правораздавателна дейност, но не съм и работил в чужбина, ако това въобще може да бъде някакъв негатив“, изтъква Георгиев.

Що се отнася до изказването на Боян Магдалинчев, съдията от СГС отбелязва, че в него липсват каквито и да е данни за по-голяма управленска компетентност на Алексей Трифонов.

В една не малка част от допълнението към жалбата Евгени Георгиев се спира на отказа на Боян Новански да се отведе от процедурата поради съмнения в безпристрастността му. На 27 ноември Новански отново повтори, че не знае защо Георгиев не е декларирал продажбата на акциите си в някои предприятия и доходите от това, твърди и че не е получил отговор на тези въпроси и след първата процедура.

Георгиев изтъква, че още на 20 март, седмица след първия опит за избор на председател на СГС, е депозирал подробно разяснение по въпроса, според което е загубил много повече, отколкото е спечелил и че сумите от продажбите са били толкова малки, че не са подлежали на деклариране. Напомня, че Новански е член на етичната комисия, а тя на свой ред и излязла със становище, че не са констатирани несъответствия между подадените от Георгиев декларации пред Сметната палата и имотното му състояние“.

Не на последно място съдията от СГС отново се спира на информациите, че член на СК на ВСС е провел предварителен разговор с опонента му като му е предложил да се кандидатира за поста шеф на градския съд. Тук Георгиев цитира отговора на Алексей Трифонов след въпрос на председателя на ВКС: „Искам да подчертая нещо: първо, става въпрос за член на Съдийската колегия и второ, което е много важно – когато този член на Съдийската колегия ми каза да си помисля дали желая, той не беше част от Съдийската колегия. Не мисля, че е редно да го кажа, но ако вие считате, че… Защото това е колега, с който сме работили в една стая“.

След вметване на Красимир Шекерджиев, че това значи, че този човек не стои на „тази маса“, Трифонов казва: „В момента стои на тази маса“.

От заявеното от съдия Трифонов недвусмислено се установява, че член на СК на ВСС, който е присъствал на изслушването на кандидатите за председател на СГС на 27 ноември 2018 г., извън конкурсната процедура е казал на съдия Трифонов да си помисли да се кандидатира за председател на СГС… Този член е предубеден и е следвало да се отведе от участие в избора на председател на СГС“, казва Георгиев.

И заключава: „Изказванията на четиримата членове на СК на ВСС в подкрепа на съдия Трифонов потвърждават твърдението ми, че обжалваното решение не е съобразено с целта на закона, постановено е в нарушение на принципа за последователност и предвидимост и не е мотивирано. Нещо повече, в ущърб на моята кандидатура изказванията на трима от тях – съдия Имова, съдия Марчева и съдия Мавров – съдържат неточности и омаловажаване на резултата от Общото събрание на съдиите от СГС от 19 ноември 2018 г. Това не само прави техния избор немотивиран, но внася съмнение относно тяхната безпристрастност. Липса на безпристрастност съществува и у г-н Боян Новански“.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Мунчо
Мунчо
10 декември 2018 15:35
Гост

Евгени Георгиев няма никакъв шанс. Просто трябва да приеме действителността.

Elenor
Elenor
10 декември 2018 17:26
Гост

Естествено , че няма никакъв шанс . Георгиев започва да се занимава с абсолютни глупости и да въвлича и колегите си в тях . Почвам да си мисля , че ВСС много правилно са го преценили и не са гласували за него . Щом има такова безобразно и отмъстително отношение към хора , които са му „началници“ , какво ли би му било отношението към колегите и към съдебните служители . В крайна сметка никой във ВСС не е длъжен да го харесва , нито е длъжен да гласува за него ….

Митко
Митко
10 декември 2018 14:30
Гост

Постът въобще не е за завиждане. Има толкова неща да се оправят.

Мими
Мими
10 декември 2018 15:07
Гост

Задкулисие и неуредици. Не виждам защо Евгени Георгиев се натиска толкова.

Anonimen
Anonimen
10 декември 2018 14:25
Гост

Каквото и да си говорим, всеки член е малко или много пристрастен. Неизбежно е!